Projektowanie robotów i systemów autonomicznych pojazdów

Absolwenci specjalności posiadają m.in.: umiejętności projektowania, budowy oraz programowania systemów sterowania robotów oraz pojazdów autonomicznych, obsługi systemów nawigacji i odometrii, umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi komputerowych w procesie projektoania robotów i systemów sterowania pojazdów autonomicznych, projektowania i kształtowania wytrzymałościowego struktur nośnych robotów i ich osprzętu roboczego oraz projektowania układów napędowych robotów.


Inżynieria bezzałogowych platform latających

Absolwenci specjalności posiadają m.in.: umiejętności projektowania, budowy oraz programowania specjalizowanych systemów pokładowych autonomicznych platform lata-jących, zdolności w zakresie projektowania, obsługiwania systemów nawigacji i sterowania dronów oraz organizowania i zarządzania systemami obsługowymi bezzałogowych platform latających. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu systemów sterowania, sensoryki, układów wykonawczych, elementów zrobotyzowanych, systemów wizyjnych stosowanych w platformach latających oraz w urządzeniach naziemnych.