KOMUNIKAT
Dotyczy: Ubezpieczenia NNW
Informujemy że:

W firmie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
będzie się można ubezpieczyć na bieżący semestr tylko do 30 czerwca 2021 roku.