Działalność dydaktyczna Zakładu Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych prowadzona jest na kierunku mechatronika dla specjalności:

 • eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych
 • eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu
 • radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych

Obejmuje ona następujące przedmioty, w grupie treści kształcenia podstawowego, kierunkowego oraz specjalistycznego:

 • elektrotechnika i elektronika I
 • laboratorium elektrotechniki i elektroniki
 • elektronika i sygnały
 • podstawy przetwarzania sygnałów
 • matematyka stosowana
 • elektrotechnika i elektronika II
 • wprowadzenie do mechatroniki
 • podstawy CAx
 • niezawodność i eksploatacja urządzeń mechatronicznych
 • miernictwo
 • systemy telemetryczne i sieci komunikacyjne
 • podstawy radiolokacji
 • anteny i układy mikrofalowe
 • systemy radiosterowania
 • układy określania współrzędnych
 • urządzenia radiolokacyjne
 • układy przewarzania sygnałów
 • rakietowe systemy radiotechniczne

Ponadto pracownicy Zakładu uczestniczą w przedsięwzięciach w ramach doskonalenia zawodowego na potrzeby MON, które obejmują:

studia podyplomowe

 • radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych (K-1103170)

kursy doskonalące

 • budowa i użytkowanie zestawu Newa SC dla oficerów wyższych szczebli dowodzenia (K-8103011)
 • budowa i użytkowanie zestawu Newa SC dla obsług etatowych zestawu (K-8103012)
 • analiza taktyczno-techniczna zagrożeń dla statków powietrznych (K-8103063)
 • nowe technologie stosowane w technice rakietowej i radiolokacji (K-8103066)
 • budowa, użytkowanie oraz bojowe wykorzystanie PZR S-200C (K-8103071)
 • budowa, użytkowanie oraz bojowe wykorzystanie stacji radiolokacyjnej P-18 (K-8103072)

kurs przeszkolenia kadr rezerwy-oficerski, w zakresie wiedzy specjalistycznej

 • SW 32B01 – GO przeciwlotnicze zestawy rakietowe – ogólna (K-9103009)