Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


Wydział Mechatroniki i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria systemów bezzałogowych

W skład Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa wchodzą:
Katedra Mechatroniki
Instytut Techniki Lotniczej
Instytut Techniki Uzbrojenia
 

Rozpoczęliśmy współpracę z ERNE VENTURES

współpraca z ERNE VENTURESW dniu 08.06.2016 r. w Instytucie Techniki Uzbrojenia (ITU) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML) Wojskowej Akademii Technicznej dziekan WML prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński i prezes Zarządu ERNE VENTURES S.A. Arkadiusz Kuich podpisali „Porozumienie w sprawie zasad współpracy przy komercjalizacji wyników prac B+R”. Porozumienie to otwiera nowe możliwości zespołom naukowo-badawczym Instytutu Techniki Uzbrojenia WML w obszarze wdrażania efektów prac naukowo-badawczych, które mają duży potencjał innowacyjności i są poszukiwane na rynkach krajowych i zagranicznych.

„ERNE VENTURES to spółka prowadząca inwestycje typu venture capital na późniejszym etapie rozwoju, głównie start-up. (…) Inwestuje w branże i spółki charakteryzujące się wysoką potencjalną stopą zwrotu w takich sektorach, jak: gry i multimedia, transport i motoryzacja, ekologia, IT, ochrona środowiska i biotechnologia. ERNE VENTURES inwestuje w profesjonalnie zarządzane przedsiębiorstwa lub pomysły rozwijane przez fachowców z danej branży. (…) Wspiera poszczególne projekty i na bieżąco doradza na poziomie strategicznym jednak nie ingeruje w bieżące zarządzanie firmami. Z ERNE VENTURES współpracują podmioty i osoby, które posiadają dużą wiedzę w dziedzinie venture capital. Spółka na stałe współpracuje także z grupą inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, dzięki czemu bez problemu może wspierać wybrane oferty emisji w ramach zarówno oferty prywatnej, jak i publicznej.” [www.erne.pl].

Czytaj więcej...

Współpraca z FAM-PIONKI

współpraca z FAM-PIONKIInstytut Techniki Uzbrojenia (ITU) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML) WAT, specjalizujący się m.in. w obszarze konstrukcji i eksploatacji amunicji, w dniu 06.06.2016 r. zyskał nowego partnera – FAM-PIONKI. „Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji projektu …” podpisali: ze strony WML – dziekan prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński, a ze strony FAM-PIONKI – prezes Magdalena Niedzieska i wiceprezes Kamil Wiśniewski. Uroczystość zaszczycił m.in. prezes BUOS Sp. z o.o. – Spółki, która jest partnerem handlowym FAM-PIONKI oraz wieloletnim partnerem naukowo-dydaktycznym ITU.
 

Fabryka Amunicji Myśliwskiej FAM-PIONKI Sp. z o.o. z siedzibą w Pionkach, jest przedsiębiorstwem powstałym w 1991 r. w wyniku przekształcenia Zakładu Tworzyw Sztucznych PRONIT. Spółka zajmuje się wyrobem i sprzedażą amunicji śrutowej (myśliwskiej i sportowej) oraz amunicji specjalnej. Obecnie jest jednym z czołowych producentów amunicji śrutowej na świecie, o dużym potencjale rozwojowym.

Czytaj więcej...

Nasz kolejny partner

Nasz kolejny partner 1


W dniu 20.04.2016 r. w Zakładzie Konstrukcji Specjalnych (ZKS) Instytutu Techniki Uzbrojenia (ITU) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML) WAT miało miejsce uroczyste podpisanie „Porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektu zintegrowanych platform ochrony przed dronami”, które podpisali dziekan WML prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński i prezes Zarządu Ellipsis Sp. z o.o. Jan Błaszczyk.

Spółka Ellipsis jest akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju Ośrodkiem Proinnowacyjnym utworzonym w 2011 r., skupiającym swoją działalność na efektywnym transferze technologii z polskich uczelni technicznych do przemysłu oraz na kompleksowym wsparciu twórców przy procesie komercjalizacji koncepcji biznesowych. Ośrodek specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru inżynierii materiałowej, chemii, robotyki, mechatroniki oraz fotoniki. Posiada kilkuletnie doświadczenie we współpracy z funduszami inwestycyjnymi typu seed capital i venture capital, wspierając je w prowadzeniu prac rozwojowych oraz wdrożeniowych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Czytaj więcej...

Kolejni Uzbrojeniowcy

fot 1

W dniu 11.02.2016 r. w Instytucie Techniki Uzbrojenia (ITU) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT odbyły się kolejne obrony prac inżynierskich kandydatów na żołnierzy zawodowych studiujących na kierunku mechatronika, specjalność uzbrojenie i elektronika.

Kształcenie specjalistów w dziedzinie uzbrojenia ITU wznowił w 2011 r. i prowadzi je w ścisłej współpracy z Szefostwem Służby Uzbrojenia i Elektroniki (SSUiE) Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp.SZ). Dlatego w tegorocznych obronach również uczestniczył przedstawiciel Szefostwa – starszy specjalista Oddziału Normowania ppłk mgr inż. Maciej Mikielski.

Tytuł zawodowy inżyniera uzyskało siedmiu podchorążych. Laureatem II edycji Nagrody Szefa SSUiE IWsp.SZ za ukończenie z najlepszą lokatą studiów inżynierskich na kierunku „mechatronika” specjalność „uzbrojenie i elektronika” został sierż. pchor. inż. Mateusz Morawski, autor pracy dyplomowej pt. „Projekt koncepcyjny granatnika przeciwpancernego wielokrotnego użytku” (promotor – ppłk dr inż. Wojciech Furmanek). Gratulujemy!

Czytaj więcej...