Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia
i Lotnictwa otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria systemów bezzałogowych

W skład Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa wchodzą:
Instytut Techniki
Lotniczej
Instytut Techniki
Rakietowej i Mechatroniki
Instytut Techniki
Uzbrojenia
 

UWAGA ! - Studenci, rozpoczynający kształcenie ...

Studenci, rozpoczynający kształcenie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP na stronie
https://e-learning.wat.edu.pl/
w terminie do 15 marca 2021 r.

Dotyczy to także osób, które zaliczały podobne szkolenie w ramach realizacji programu studiów pierwszego stopnia.

Podczas logowania się do zakładki "Szkolenia BHP dla studentów cywilnych",
proszę posłużyć się takimi samymi, jak w przypadku studenckiej poczty e-mail.

https://e-learning.wat.edu.pl/ -> Szkolenia pozawydziałowe -> Zespół ds. BHP ->
Szkolenie BHP dla studentów cywilnych


KOMUNIKAT
INSPEKTORA ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy WAT
mgr Beaty MALARSKIEJ

 

Komunikat DZIEKANA WML


WYTYCZNE

dotyczące form i zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych
w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, a także
prognozy co do jej rozwoju w kolejnych miesiącach oraz
obowiązujące rekomendacje wydane przez MN SW i kierownictwo
Wojskowej Akademii Technicznej, informujemy ...

Czytaj więcej...

ERASMUS+ rekrutacja na studia zagraniczne 2021-2022

Ruszyła rekrutacja na wyjazdy w ramach Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022. Przyjmowanie zgłoszeń od 1.02 do 28.02. 2021 r. Wyjazd na studia do uczelni zagranicznej to niepowtarzalna okazja, by rozwinąć swoje umiejętności. To zdobywanie wiedzy w sytuacji wielkiego pozytywnego wrażenia nowego miejsca, co daje dodatkową dawkę energii, by móc się zrealizować. Masz również szanse poznać wspaniałych ludzi z różnych części świata.
Pod linkiem uczelnie partnerskie WAT (w Inne pliki do pobrania) https://www.wojsko-polskie.pl/wat/pro....
Prosimy o zapoznanie się z Zasadami udziału, które znajdują się tu https://www.wojsko-polskie.pl/wat....

W etapie rekrutacji należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym tylko dwie uczelnie
– pierwszego wyboru i drugiego wyboru.

UWAGA

Obowiązuje nowy formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie Erasmus

Komunikat DZIEKANA WML


WYTYCZNE

dotyczące realizacji zaliczeń i egzaminów oraz
egzaminów 
dyplomowych na Wydziale Mechatroni,
Uzbrojenia i Lotnictwa 
w semestrze zimowym
roku akademickiego 2020/2021

Czytaj więcej...