Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia
i Lotnictwa otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria systemów bezzałogowych

W skład Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa wchodzą:
Instytut Techniki
Lotniczej
Instytut Techniki
Rakietowej i Mechatroniki
Instytut Techniki
Uzbrojenia
 

Konkurs MON na najlepszą pracę z zakresu technologii i inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz systemów autonomicznych

Interesujesz się inżynierią kosmiczną i satelitarną lub systemami autonomicznymi oraz obroniłeś pracę związaną z tą tematyką? Weź udział w konkursie Ministra Obrony Narodowej na najlepszą pracę z zakresu technologii, technik oraz inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz systemów autonomicznych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch obszarach:

Czytaj więcej... 

Uwaga - zmiana nazwy Wydziału !

Informujemy, że z dniem 1 października 2020 r.

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

przekształci się w

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.

I Konferencja Naukowa "Oddziaływanie pożarów na środowisko i zdrowie: pierwotne i wtórne skutki w skali lokalnej i globalnej"

 


Szanowni Państwo,

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT wraz ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej są współorganizatorami Pierwszej Konferencji Naukowej "Oddziaływanie pożarów na środowisko i zdrowie: pierwotne i wtórne skutki w skali lokalnej i globalnej", która odbędzie się 2 kwietnia 2020r. w SGSP w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat konferencji zamieszczone są pod adresem: https://s.szach.in/ehif/?node=3

Zapraszamy serdecznie do współpracy w celu zgłoszenia prelegentów oraz nadsyłania referatów wystąpień na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

W harmonogramie naszego przedsięwzięcia przewidziany został czas dla 11 prelegentów (czas wystąpienia 30 minut). Zachęcamy również do przygotowania posterów. 

Przygotowywane manuskryptów w j. angielskim zostaną opublikowane w następujących czasopismach

 1. International Journal of Environmental Research and Public Health (IF=2,468; 70 pkt. MNiSW)
      https://www.mdpi.com/journal/ijerph
 2. Applied Sciences - Open Access Journal (IF=2,217; 70 pkt. MNiSW)
      https://www.mdpi.com/journal/applsci
 3. Special Issue "Particulate Matters Emission in Poland" (IF=2,046; 70 pkt. MNiSW)
      https://www.mdpi.com/journal/atmosphere/special_issues/particulate_matters_poland
 4. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences (20 pkt. MNiSW)

Porozumienie o współpracy z Fabryką Broni w Radomiu


W dniu 7 października 2019 r., tuż po uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa (WML), w „Sali Tradycji” Wojskowej Akademii Technicznej – w obecności dziekana WML dr. hab. inż. Stanisława Kachela i zaproszonych gości – podpisano „Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną (WAT) a Fabryką Broni „Łucznik”-Radom sp. z o.o. (FB Radom)”, reprezentowaną przez prezesa zarządu FB Radom mgr. inż. Adama Suligę i dyrektora ds. rozwoju FB Radom mgr. inż. Pawła Madeja.

 

Zakres współpracy przewiduje m.in.:

 • inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć dydaktycznych, badań naukowych i prac rozwojowych;
 • wspólne publikowanie wyników badań i prac rozwojowych, ich komercjalizacji oraz transferu
 • wyników prac naukowych do gospodarki;
 • promowanie wyników działalności dydaktycznej oraz badań naukowych i prac rozwojowych,
 • w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych;
 • doradztwo dydaktyczne, naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne i ekspertyzy;
 • uczestnictwo w seminariach, konferencjach, naradach itp.;
 • organizowanie szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych, a także staży
 • oraz praktyk dla studentów i pracowników
 • wymianę wiedzy i doświadczeń dydaktycznych i naukowo-badawczych;
 • wzajemne udostępnianie na uzgodnionych zasadach urządzeń technicznych i technologicznych
 • oraz aparatury badawczej.

Czytaj więcej...