Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


Wydział Mechatroniki i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria systemów bezzałogowych

W skład Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa wchodzą:
Katedra Mechatroniki
Instytut Techniki Lotniczej
Instytut Techniki Uzbrojenia
 

Szanowni Państwo Doktoranci!


WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA WAT

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49

ogłasza przyjęcia na czteroletnie stacjonarne oraz niestacjonarne ogólnodostępne

STUDIA DOKTORANCKIE w dyscyplinie MECHANIKA
STUDIA DOKTORANCKIE w dyscyplinie BUDOWA i EKSPLOATACJA MASZYN


Terminy:

 • składanie dokumentów do 31.08.2017 r. w pok. 13 budynek 63,
  tel. +48 261 839 888 (Pani Dagmara FLIS)
 • rozmowa kwalifikacyjjna w dniu 14 września 2017 r, (czwartek), godzina 09:00 (bud. 63)
 • decyzja o zakwalifikowaniu na I-rok studiów doktoranckich  21 września 2017 r.
 • początek zajęć wg rozkładów i harmonogramu zjazdów

Czytaj więcej...

Uwaga studenci, doktoranci

erasmus140 140

28 marca br. w sali nr 91 w budynku nr 100 odbędzie się rozmowa rekrutacyjna do udziału w programie Erasmus+ w następującej kolejności:

 • WML – godz. 9.00
 • WTC – godz. 9.00
 • WEL – godz. 9.00
 • WME – godz. 9.30
 • WIG – godz. 10.00
 • WLO – godz. 10.00
 • WCY – godz. 10.30

Powyższy termin rozmowy rekrutacyjnej dotyczy tylko tych osób, które złożyły aplikacje na studia.

Termin rozmowy rekrutacyjnej dla osób, które złożyły aplikacje na praktyki będzie podany w późniejszym terminie.

Uwaga studenci i doktoranci


Informujemy, że spotkanie informacyjne
dotyczące programu Erasmus+
oraz programów MOST i MOSTECH

-----------------------------------------------
odbędzie się 03.03.2017 r. w Klubie WAT
w sali nr 103 o godz. 11.40.

 

Korpusówki „UZBROJENIOWCA” zobowiązują!


Wysoki poziom wiedzy zaprezentowali dyplomanci w mundurach, studiujący na kierunku mechatronika, w specjalności uzbrojenie i elektronika, podczas obron prac inżynierskich, jakie odbyły się w dniu 07.02.2017r. w Instytucie Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT.

Tytuł zawodowy inżyniera uzyskało czterech podchorążych. Laureatem III edycji Nagrody Szefa Służby Uzbrojenia i Elektroniki (SSUiE) Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp.SZ) za ukończenie z najlepszą lokatą studiów inżynierskich na kierunku „mechatronika” specjalność „uzbrojenie i elektronika” został pchor. inż. Maciej Bielawski, autor pracy dyplomowej pt. „Koncepcja procesu integracji zautomatyzowanego zestawu kierowania ogniem TOPAZ z bezpilotowym samolotem rozpoznawczym „Fly Eye” na potrzeby artylerii polowej” (promotor – prof. dr hab. inż. Józef Gacek).
Gościem tegorocznych obron prac dyplomowych był szef Oddziału Normowania SSUiE IWsp.SZ płk mgr inż. Maciej Mikielski.

Czytaj więcej...