Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia
i Lotnictwa otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria systemów bezzałogowych

W skład Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa wchodzą:
Instytut Techniki
Lotniczej
Instytut Techniki
Rakietowej i Mechatroniki
Instytut Techniki
Uzbrojenia
 

Nowa specjalność wojskowa !!!

W dniach od 01 do 31 marca 2018 r. uruchomiona zostaje rekrutacja na nową specjalność wojskową kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa:

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
(SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA)

 

Absolwenci specjalności wojskowej stanowią przyszłe kadry oficerskie dla wojsk obrony terytorialnej, zapewniające skuteczne prowadzenie działań militarnych we współpracy z wojskami operacyjnymi jak i podczas pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP. Specjalność zapewnia poznanie zasad prowadzenia analiz ryzyka i planowania skutecznych działań na rzecz bezpieczeństwa w działalności człowieka. W szczególności dotyczy to ochrony ludności i usuwania skutków po katastrofach spowodowanych przez obiekty techniczne, zjawiska naturalne (klęski żywiołowe) i umyślne szkodliwe działanie ludzi (akty terroryzmu), we współpracy z elementami systemu obronnego państwa.

Stypendium socjalne na semestr letni 2017/2018

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne na semestr letni 2017/2018
(jeżeli nic się nie zmieniło w sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny) powinni złożyć w dziekanacie:

 1. Wniosek – z USOS
      (trzeba być zarejestrowanym na semestr letni 2017/2018
      w przypadku braku rejestracji proszę o kontakt z dziekanatem p. 13/63).
 2. Oświadczenie, że sytuacja rodzinna i materialna nie uległa zmianie
      – do wydrukowania jako załącznik lub do pobrania w dziekanacie.
 3. Zał. Nr 3 o zamieszkaniu w czasie studiów poza domem rodzinnym
      – (jeżeli dotyczy)
 4. Zaświadczenie o nauce rodzeństwa pełnoletniego będącego we wspólnym
      gospodarstwie – (jeżeli dotyczy).

Studenci ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr letni 2017/2018 powinni złożyć w dziekanacie: 

 1. Wniosek – z USOS (trzeba być zarejestrowanym na semestr letni 2017/2018
      w przypadku braku rejestracji proszę o kontakt z dziekanatem p. 13/63).
 2. Ksero orzeczenia o niepełnosprawności.

Wnioski składamy do 9 marca 2018 r.
Przekroczenie terminu złożenia wniosku o stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych wiąże się z otrzymaniem stypendium dopiero od następnego miesiąca.

Uwaga studenci, doktoranci, absolwenci

erasmus140 140

Informujemy, że do 28.02.2018 r. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmujemy dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku akademicki 2018/2019 i praktykę w roku akademickim 2017/2018.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

 1. formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego
      (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
 2. zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego
      lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane
      przez Studium Języków Obcych;
 3. list motywacyjny podpisany odręcznie;
 4. list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
 5. opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
 6. dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia
      (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.

Możliwość zatrudnienia w Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu

Nazwa stanowiska: Mechanik lotniczypzl
Forma zatrudnienia: Praca stała

Data ważności ogłoszenia: 2018/02/28

WYMAGANIA

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne.
 • Umiejętności wykonywania ocen technicznych statków powietrznych.
 • Umiejętności wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych.
 • Umiejętności wykonywania obsługi hangarowej statków powietrznych.
 • Umiejętności wykonywania napraw zespołów i wyposażenia statków powietrznych.
 • Znajomości j. angielskiego (umożliwiającej samodzielne kontakty).
 • Umiejętności czytania rysunku technicznego i dokumentacji.
 • Profesjonalizmu i odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań
  (zdolność do samodzielnego wypracowywania wniosków).
 • Umiejętności organizacji pracy własnej.
 • Dynamizmu w działaniu, operatywności, zaangażowania.

Czytaj więcej...

TERMINARZ STAWIENNICTWA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO WAT

na studia drugiego stopnia – luty 2018:

KIERUNEK
STUDIÓW
Stacjonarne
studia
wojskowe IIo
Stacjonarne
studia
cywilne IIo
Niestacjonarne
studia
cywilne IIo

MECHATRONIKA

Bez terminu
stawiennictwa

01.03.2018 r.
godz. 8:30
WAT, ul. Urbanowicza 2
Sekcja Rekrutacji;
wydział-sala 46 bl.63

24.02.2018 r.
godz. 8:30
WAT, ul. Urbanowicza 2
Sekcja Rekrutacji;
wydział-sala 46 bl.63

LOTNICTWO
I KOSMONAUTYKA

 Bez terminu
stawiennictwa

01.03.2018 r.
godz. 8:30
WAT, ul. Urbanowicza 2
Sekcja Rekrutacji;
wydział-sala 46 bl.63

24.02.2018 r.
godz. 08:30
WAT, ul. Urbanowicza 2
Sekcja Rekrutacji;
wydział-sala 46 bl.63

INŻYNIERIA
BEZPIECZEŃSTWA

 Bez terminu
stawiennictwa

 ---------------------------

24.02.2018 r.
godz. 8:30
WAT, ul. Urbanowicza 2
Sekcja Rekrutacji;
wydział-sala 46 bl.63