Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia
i Lotnictwa otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria systemów bezzałogowych

W skład Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa wchodzą:
Instytut Techniki
Lotniczej
Instytut Techniki
Rakietowej i Mechatroniki
Instytut Techniki
Uzbrojenia
 

Nowi Inżynierowie Uzbrojeniowcy

W dniu 22.02.2019 r. w Instytucie Techniki Uzbrojenia (ITU) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT odbyły się obrony prac inżynierskich kandydatów na żołnierzy zawodowych kształcących się w specjalności „uzbrojenie i elektronika”. W gronie inżynierów powitaliśmy pięciu podchorążych.

Kształcenie na WML specjalistów w dziedzinie uzbrojenia cieszy się dużym uznaniem Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki (SSUiE) Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp SZ). Już tradycją stało się nagradzanie przez szefa SSUiE studenta, który z najlepszą lokatą ukończył studia inżynierskie w tej specjalności. W tym roku laureatem nagrody został sierż. pchor. inż. Krzysztof Piasta, autor pracy dyplomowej pt. „Projekt koncepcyjny 120 mm naboju moździerzowego z pociskiem kasetowym” (promotor – płk dr inż. Przemysław Kupidura). Warto zaznaczyć, że pchor. Krzysztof Piasta uzyskał bardzo wysoką ocenę ukończenia studiów – 4,71. Gratulujemy!

Pamiątkowa fotografia z obron prac dyplomowych (od lewej): ppor. mgr inż. Dawid Goździk, płk dr inż. Mirosław Zahor, pchor. inż. Marcin Warakomski, pchor. inż. Mateusz Buler, pchor. inż. Dawid Walter, pchor. inż. Karol Gąszcz, pchor. inż. Krzysztof Piasta, płk dr hab. inż. Jacek Janiszewski, mjr dr inż. Wojciech Koperski.
Pamiątkowa fotografia z obron prac dyplomowych (od lewej):
ppor. mgr inż. Dawid Goździk, płk dr inż. Mirosław Zahor, pchor. inż. Marcin Warakomski,
pchor. inż. Mateusz Buler, pchor. inż. Dawid Walter, pchor. inż. Karol Gąszcz,
pchor. inż. Krzysztof Piasta, płk dr hab. inż. Jacek Janiszewski, mjr dr inż. Wojciech Koperski.

Rekrutacja do programów MOST i MOSTECH

plakat MOST MOSTECHSEMESTR LETNI 2018/2019
ZAPRASZAMY!
Rekrutacja do krajowych programów mobilności
MOST i MOSTECH na semestr letni r.a. 2018/19
rozpoczyna się 31 października i trwać będzie do 30.XI.


WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROGRAMACH:
PROGRAM MOST: most.uka.uw.edu.pl
PROGRAM MOSTECH: www.kaut.agh.edu.pl/mostech

KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMÓW
MOST i MOSTECH w WAT:
Dział Organizacji Kształcenia
mgr Natalia Pykacz
budynek 100, pokój 88, tel. 261 839 760


Zapraszamy wszystkich uczestników rekrutacji uzupełniającej,
którzy złożyli wnioski, na zebranie Komisji Kwalifikacyjnej
dnia 8 listopada 2018 (czwartek) o godzinie 9:00
w Sali 91, budynek 100.


Uwaga studenci i doktoranci


Informujemy, że spotkanie informacyjne
dotyczące programów MOST i MOSTECH

-----------------------------------------------
odbędzie się 25.10.2018 r. w budynku 62 w sali nr 55