wmilbudcb

Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


 

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa

W skład Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa wchodzą:
Katedra Mechatroniki
Instytut Techniki Lotniczej
Instytut Techniki Uzbrojenia
 

TERMINARZ STAWIENNICTWA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO WAT

na studia drugiego stopnia – luty 2018:

KIERUNEK
STUDIÓW
Stacjonarne
studia
wojskowe IIo
Stacjonarne
studia
cywilne IIo
Niestacjonarne
studia
cywilne IIo

MECHATRONIKA

Bez terminu
stawiennictwa

01.03.2018 r.
godz. 8:30
WAT, ul. Urbanowicza 2
Sekcja Rekrutacji;
wydział-sala 46 bl.63

24.02.2018 r.
godz. 8:30
WAT, ul. Urbanowicza 2
Sekcja Rekrutacji;
wydział-sala 46 bl.63

LOTNICTWO
I KOSMONAUTYKA

 Bez terminu
stawiennictwa

01.03.2018 r.
godz. 8:30
WAT, ul. Urbanowicza 2
Sekcja Rekrutacji;
wydział-sala 46 bl.63

24.02.2018 r.
godz. 08:30
WAT, ul. Urbanowicza 2
Sekcja Rekrutacji;
wydział-sala 46 bl.63

INŻYNIERIA
BEZPIECZEŃSTWA

 Bez terminu
stawiennictwa

 ---------------------------

24.02.2018 r.
godz. 8:30
WAT, ul. Urbanowicza 2
Sekcja Rekrutacji;
wydział-sala 46 bl.63

Rekrutacja do programów MOST i MOSTECH

plakat MOST MOSTECHSEMESTR LETNI 2017/2018
ZAPRASZAMY!
Rekrutacja do krajowych programów mobilności
MOST i MOSTECH na semestr letni r.a. 2017/18
rozpoczyna się 31 października i trwać będzie do 30.XI.


WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROGRAMACH:
PROGRAM MOST: www.most.amu.edu.pl
PROGRAM MOSTECH: www.kaut.agh.edu.pl/mostech

KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMÓW
MOST i MOSTECH w WAT:
Dział Organizacji Kształcenia
mgr Natalia Pykacz
budynek 100, pokój 88, tel. 261 839 760
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Czytaj więcej...

Konkurs

13 czerwca 2017 r. dziekan Wydziału dr hab. inż. Stanisław Kachel i prodziekan ds. naukowych dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski gościli w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (ZSME) im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, gdzie zapoznali się z bazą dydaktyczną oraz wzięli udział w gali szkolnej „Uczeń na medal” podsumowującej całoroczne dokonania uczniów tej szkoły.

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT, na podstawie podpisanego 22 sierpnia 2012 r. porozumienia, sprawuje patronat naukowy nad ZSME. W ramach tego patronatu odbyła się kolejna edycja konkursu „Szkolny Edison”, którego celem jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wiedzą techniczną oraz podnoszenie poziomu kultury technicznej poprzez wykonanie uczniowskich prac aplikacyjnych (pod opieką nauczyciela ZSME) z obszaru szeroko pojętej techniki, a szczególnie z zakresu mechaniki, informatyki, elektroniki, automatyki oraz telekomunikacji.

Czytaj więcej...

Terminarz stawiennictwa kandydatów przyjętych

na studia I°:

KIERUNEK STUDIÓW STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE 

- MECHATRONIKA

- LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

- INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

29.09.2017 r.
godz. 10:00
WAT, ul. Kaliskiego 2
Biuro Przepustek