Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia
i Lotnictwa otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria systemów bezzałogowych

W skład Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa wchodzą:
Instytut Techniki
Lotniczej
Instytut Techniki
Rakietowej i Mechatroniki
Instytut Techniki
Uzbrojenia
 

Porozumienie o współpracy z Fabryką Broni w Radomiu


W dniu 7 października 2019 r., tuż po uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa (WML), w „Sali Tradycji” Wojskowej Akademii Technicznej – w obecności dziekana WML dr. hab. inż. Stanisława Kachela i zaproszonych gości – podpisano „Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną (WAT) a Fabryką Broni „Łucznik”-Radom sp. z o.o. (FB Radom)”, reprezentowaną przez prezesa zarządu FB Radom mgr. inż. Adama Suligę i dyrektora ds. rozwoju FB Radom mgr. inż. Pawła Madeja.

 

Zakres współpracy przewiduje m.in.:

 • inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć dydaktycznych, badań naukowych i prac rozwojowych;
 • wspólne publikowanie wyników badań i prac rozwojowych, ich komercjalizacji oraz transferu
 • wyników prac naukowych do gospodarki;
 • promowanie wyników działalności dydaktycznej oraz badań naukowych i prac rozwojowych,
 • w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych;
 • doradztwo dydaktyczne, naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne i ekspertyzy;
 • uczestnictwo w seminariach, konferencjach, naradach itp.;
 • organizowanie szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych, a także staży
 • oraz praktyk dla studentów i pracowników
 • wymianę wiedzy i doświadczeń dydaktycznych i naukowo-badawczych;
 • wzajemne udostępnianie na uzgodnionych zasadach urządzeń technicznych i technologicznych
 • oraz aparatury badawczej.

Czytaj więcej...

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe

Informujemy że studenci pragnący ubiegać się o stypendium ministra za znaczące osiągniecia naukowe/sportowe, powinni w terminie do dnia 7 października 2019 r. złożyć w Dziale Spraw Studenckich pok. 91A (budynek główny):

 1. Wniosek o przyznanie studentowi stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe,
      uzgodniony z właściwym Prodziekanem ds. Studenckich.
 2. Oświadczenie.
 3. Załączniki potwierdzające wpisane do wniosku osiągnięcia.

Czytaj więcej...

Kieleckie wyróżnienia dla karabinu wyborowego MSBS-GROT 7,62N i pływającego bojowego wozu piechoty „Borsuk”

W ostatnim dniu XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, komisja konkursowa przyznała prestiżowe nagrody Defendery i wyróżnienia specjalne dla przedsiębiorców przemysłu zbrojeniowego. Spośród 84 zgłoszonych produktów Defenderami nagrodzono 10. Specjalne wyróżnienia Ministra Obrony Narodowej i Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej przypadły produktom opracowanym we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną.

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej wyróżnił Fabrykę Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o. i Wojskową Akademię Techniczną za „7,62x51mm samopowtarzalny karabin wyborowy MSBS-GROT 7,62N”. Nagrodę z rąk zastępcy dowódcy WOT gen. bryg. Artura Dębczaka odebrali prorektor WAT ds. rozwoju dr hab. inż. Lucjan Śnieżek i prezes zarządu Fabryki Broni mgr inż. Adam Suliga.

Czytaj więcej...

Drugie miejsce dla studentów WAT w amerykańskim konkursie „Engine Design Competition”

W finale konkursu „Engine Design Competition”, którego tematem był projekt silnika dla bezzałogowego poszukiwawczo-ratowniczego samolotu z napędem hybrydowym („Candidate Engines for a Hybrid Electric Medium Altitude Long Endurance Search and Rescue UAV”) drugie miejsce przypadło zespołowi studentów z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Techniczne. Konkurs został zorganizowany przez The American Institute of Aeronautics and Astronauticsa i trwał od września ubiegłego roku, a jego runda finałowa odbyła się w dniach 19 – 22 sierpnia w Indianapolis podczas konferencji „AIAA Propulsion and Energy Forum” – największego na świecie spotkania przedstawicieli nauki poświęconego napędom lotniczym i kosmicznym.

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa reprezentowali: Karol Kozdrowicz, Damian Maciorowski, Karolina Pazura i Maciej Spychała, a opiekę naukową nad naszymi studentami sprawował dr hab. inż. Ryszard Chachurski. Dodajmy, że jest to już drugi taki sukces studentów WAT. W ubiegłorocznym konkursie AIAA w tym samym składzie wywalczyli trzecie miejsce za projekt silnika do naddźwiękowego samolotu pasażerskiego.

W tegorocznej edycji konkursu zwyciężyli irańscy studenci z Sharif Technology University z Teheranu, a trzecie miejsce zajęli wielokrotni zwycięzcy – studenci z The University of Kansas (USA).

red. Ewa Jankiewicz
fot. Steve Lynch

XXV Seminarium Kół Naukowych Studentów WML

Dnia 03.06.2019 r., w auli nr 19 budynku nr 36 miało miejsce XXV Seminarium Kół Naukowych Studentów (KNS) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML). Uczestnikami wydarzenia byli studenci działający w czterech zarejestrowanych na wydziale kołach studenckich, tj. KNS Lotnictwa i Kosmonautyki (opiekun: kpt. dr inż. Konrad Wojtowicz), KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji (opiekun: mjr dr inż. Robert Paszkowski), KNS Systemów Mechatronicznych (opiekun: dr inż. Jarosław Panasiuk) oraz KNS Techniki Uzbrojenia (opiekun: mjr dr inż. Łukasz Szmit).

Czytaj więcej...