Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia
i Lotnictwa otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria systemów bezzałogowych

W skład Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa wchodzą:
Instytut Techniki
Lotniczej
Instytut Techniki
Rakietowej i Mechatroniki
Instytut Techniki
Uzbrojenia
 

Terminarz stawiennictwa kandydatów przyjętych do WML WAT

luty / marzec rok 2021

KIERUNEK
STUDIÓW
stacjonarne
studia wojskowe IIo
stacjonarne
studia cywilne IIo
stacjonarne
studia cywilne IIo
MECHATRONIKA bez terminu
stawiennictwa
26.02.2021r. - godz. 10.00
WML - aula 19 bud.36
26.02.2021r. - godz. 10.00
WML - aula 19 bud.36
LOTNICTWO
I KOSMONAUTYKA
bez terminu
stawiennictwa
26.02.2021r. - godz. 10.00
WML - aula 19 bud.36
26.02.2021r. - godz. 10.00
WML - aula 19 bud.36
INŻYNIERIA
BEZPIECZEŃSTWA
bez terminu
stawiennictwa
26.02.2021r. - godz. 10.00
WML - aula 19 bud.36
X

 

LEGENDA: IIo - studia drugiego stopnia; X - studia nieuruchamiane

Przemówienie Inauguracyjne Dziekana WML

Wystąpienie Dziekana WML

Inauguracja roku akademickiego to czas powitania
nowych członków naszej wydziałowej społeczności
oraz czas podsumowania trudnego i bogatego
minionego roku akademickiego.

Czytaj więcej...

 


Wystąpienie Kapelana WAT

Znana jest historia George'a Washingtona Carvera,
który udał się do lasu na swoją poranną modlitwę
- a był on wielkim mężem modlitwy - i modlił się o mądrość.

Powiedział: "Panie, chciałbym dowiedzieć się, dlaczego stworzyłeś świat?".
Odpowiedź brzmiała: "Mały człowieku, to jest zbyt wielkie
dla ciebie. Proś o coś mniejszego".

Czytaj więcej...

 

Wykład Inauguracyjny

Temat:
Właściwości cieplne ciał stałych
– podstawy teoretyczne, metody badań,
wybrane wyniki badań własnych

Opracował prof. dr hab. inż. Janusz Zmywaczyk

Obejrzyj cały wykład...

Konkurs MON na najlepszą pracę z zakresu technologii i inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz systemów autonomicznych

Interesujesz się inżynierią kosmiczną i satelitarną lub systemami autonomicznymi oraz obroniłeś pracę związaną z tą tematyką? Weź udział w konkursie Ministra Obrony Narodowej na najlepszą pracę z zakresu technologii, technik oraz inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz systemów autonomicznych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch obszarach:

Czytaj więcej...