wmilbudcb

Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


 

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa

W skład Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa wchodzą:
Katedra Mechatroniki
Instytut Techniki Lotniczej
Instytut Techniki Uzbrojenia
 

XXV Seminarium Kół Naukowych Studentów WML

Dnia 03.06.2019 r., w auli nr 19 budynku nr 36 miało miejsce XXV Seminarium Kół Naukowych Studentów (KNS) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML). Uczestnikami wydarzenia byli studenci działający w czterech zarejestrowanych na wydziale kołach studenckich, tj. KNS Lotnictwa i Kosmonautyki (opiekun: kpt. dr inż. Konrad Wojtowicz), KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji (opiekun: mjr dr inż. Robert Paszkowski), KNS Systemów Mechatronicznych (opiekun: dr inż. Jarosław Panasiuk) oraz KNS Techniki Uzbrojenia (opiekun: mjr dr inż. Łukasz Szmit).

Czytaj więcej...

Komisja kwalifikacyjna programu

erasmus140 140

Informujemy, że Komisja Kwalifikacyjna dla studentów,
który złożyli dokumenty aplikacyjne
na wyjazd w ramach programu Erasmus+,
odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 14-tej w budynku 100, sala 91.

Obecność obowiązkowa.

Warsztaty szkoleniowe dla uczniów szkoły średniej

Podobnie jak w roku ubiegłym tak i w tym Wydział Mechatroniki i Lotnictwa w porozumieniu z dyrekcją Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (ZSME) w Rybniku zorganizował 22 marca 2019 r. dla uczniów tej szkoły warsztaty szkoleniowe w ramach projektu „Zawód z przyszłością” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Tym razem w warsztatach uczestniczyło 40 uczniów i uczennic ZSME kształcących się w zawodach:

  • - technik cyfrowych procesów graficznych,
  • - technik teleinformatyk i technik elektronik,
  • - technik elektroenergetyk transportu szynowego.

Czytaj więcej...