Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia
i Lotnictwa otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria systemów bezzałogowych

W skład Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa wchodzą:
Instytut Techniki
Lotniczej
Instytut Techniki
Rakietowej i Mechatroniki
Instytut Techniki
Uzbrojenia
 

Kieleckie wyróżnienia dla karabinu wyborowego MSBS-GROT 7,62N i pływającego bojowego wozu piechoty „Borsuk”

W ostatnim dniu XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, komisja konkursowa przyznała prestiżowe nagrody Defendery i wyróżnienia specjalne dla przedsiębiorców przemysłu zbrojeniowego. Spośród 84 zgłoszonych produktów Defenderami nagrodzono 10. Specjalne wyróżnienia Ministra Obrony Narodowej i Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej przypadły produktom opracowanym we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną.

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej wyróżnił Fabrykę Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o. i Wojskową Akademię Techniczną za „7,62x51mm samopowtarzalny karabin wyborowy MSBS-GROT 7,62N”. Nagrodę z rąk zastępcy dowódcy WOT gen. bryg. Artura Dębczaka odebrali prorektor WAT ds. rozwoju dr hab. inż. Lucjan Śnieżek i prezes zarządu Fabryki Broni mgr inż. Adam Suliga.

Czytaj więcej...

Drugie miejsce dla studentów WAT w amerykańskim konkursie „Engine Design Competition”

W finale konkursu „Engine Design Competition”, którego tematem był projekt silnika dla bezzałogowego poszukiwawczo-ratowniczego samolotu z napędem hybrydowym („Candidate Engines for a Hybrid Electric Medium Altitude Long Endurance Search and Rescue UAV”) drugie miejsce przypadło zespołowi studentów z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Techniczne. Konkurs został zorganizowany przez The American Institute of Aeronautics and Astronauticsa i trwał od września ubiegłego roku, a jego runda finałowa odbyła się w dniach 19 – 22 sierpnia w Indianapolis podczas konferencji „AIAA Propulsion and Energy Forum” – największego na świecie spotkania przedstawicieli nauki poświęconego napędom lotniczym i kosmicznym.

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa reprezentowali: Karol Kozdrowicz, Damian Maciorowski, Karolina Pazura i Maciej Spychała, a opiekę naukową nad naszymi studentami sprawował dr hab. inż. Ryszard Chachurski. Dodajmy, że jest to już drugi taki sukces studentów WAT. W ubiegłorocznym konkursie AIAA w tym samym składzie wywalczyli trzecie miejsce za projekt silnika do naddźwiękowego samolotu pasażerskiego.

W tegorocznej edycji konkursu zwyciężyli irańscy studenci z Sharif Technology University z Teheranu, a trzecie miejsce zajęli wielokrotni zwycięzcy – studenci z The University of Kansas (USA).

red. Ewa Jankiewicz
fot. Steve Lynch

Warsztaty szkoleniowe dla uczniów szkoły średniej

Podobnie jak w roku ubiegłym tak i w tym Wydział Mechatroniki i Lotnictwa w porozumieniu z dyrekcją Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (ZSME) w Rybniku zorganizował 22 marca 2019 r. dla uczniów tej szkoły warsztaty szkoleniowe w ramach projektu „Zawód z przyszłością” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Tym razem w warsztatach uczestniczyło 40 uczniów i uczennic ZSME kształcących się w zawodach:

  • - technik cyfrowych procesów graficznych,
  • - technik teleinformatyk i technik elektronik,
  • - technik elektroenergetyk transportu szynowego.

Czytaj więcej...