Dydaktyka

 

Zakład profiluje dwie specjalności dla kandydatów na żołnierzy zawodowych:

  • Uzbrojenie i elektronika
  • Artyleria rakietowa

oraz jedną specjalność dla studentów cywilnych:

  • Konstrukcja broni i amunicji,

a także uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych w różnych innych specjalnościach na kierunkach: mechanika, mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka oraz inżynieria bezpieczeństwa.


Ponadto Zakład organizuje:

  • niestacjonarne studia podyplomowe pn. „Procedury pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji systemów uzbrojenia” – tylko dla kadry Sił Zbrojnych RP,
  • kursy specjalistyczne i doskonalące.