Zespoły badawcze Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa

Na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa prowadzonych jest wiele prac badawczych nad którymi pracują kompetentne zespoły badawcze:

1. Zespół Systemów Sterowania i Kierowania Ogniem
- kierownik dr inż. Konrad SIENICKI (tel. +48 261 837 730)

2. Zespół Konstrukcji Zestawów Rakietowych
- kierownik dr hab. inż. Jan PIETRASIEŃSKI (tel. +48 261 839 452)

3. Zespół Balistyki
- kierownik dr hab. inż. dr hab. inż. Zbigniew LECIEJEWSKI (tel. +48 261 839 167)

4. Zespół Konstrukcji Specjalnych
- kierownik dr inż. Ryszard WOŹNIAK (tel. +48 261 839 377)

5. Zespół Badań Materiałowych, Technologicznych i Eksploatacyjnych Konstrukcji Specjalnych
- kierownik dr hab. inż. Adam JACKOWSKI (tel. +48 261 837 437)

6. Zespół Termodynamiki i Wymiany Ciepła
- kierownik prof. dr hab. inż. Janusz TERPIŁOWSKI (tel. +48 261 837 145)

7. Zespół Aerodynamiki i Dynamiki Ruchu Obiektów
- kierownik dr hab. inż. Stanisław WRZESIEŃ (tel. +48 261 839 046)

8. Zespół Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji Statków Powietrznych
- kierownik prof. dr hab. inż. Aleksander OLEJNIK (tel. +48 261 839 644)

9. Zespół Inżynierii Bezpieczeństwa
- kierownik dr hab. inż. Andrzej SKOMRA (tel. +48 261 839 636)