Wybory w WML

 

Wybory w Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa odbywają się zgodnie ze Statutem
Wojskowej Akademii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
oraz uchwałami Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.


Przedstawiciele Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa do Senatu WAT
wybrani na kadencję 2020 – 2024

  • dr hab. inż. Leszek BARANOWSKI, prof. WAT
  • dr hab. inż. Stanisław KACHEL, prof. WAT
  • dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK, prof. WAT
  • dr inż. Robert PASZKOWSKI

 


Kandydaci wskazani przez wspólnotę wydziału
do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
na kadencję 2020 – 2024

  • dr hab. inż. Stanisław KACHEL, prof. WAT
  • płk dr hab. inż. Marek ROŚKOWICZ, prof. WAT