Struktura Wydziału

 

WYDZIAŁOWA RADA
ds. kształcenia

RML

 

DZIEKAN

DML

 

SEKRETARIAT
dziekana

SDL

   
     
             

KIEROWNIK
DziekanatuKDL

 

PRODZIEKAN
ds. naukowychPNL

 

PRODZIEKAN
ds. kształceniaPKL

 

PRODZIEKAN
ds. studenckich
i współpracy zagranicznej

PSL

   

ZASTĘPCA
DziekanaZDL

 

KIEROWNIK
AdministracyjnyKAL

         

DZIEKANAT


DZM

 

ST. / SPECJALISTA
ds. nauki

SEKRETARZ
Wydziałowej Rady
ds. kształcenia

SML

 

ST. / SPECJALISTA
ds. szkolenia zawodowego

SSZ

   

DZIAŁ
Administracyjno-techniczny

DAL

       
     

INSTYTUT
TECHNIKI LOTNICZEJ

ITL

 

INSTYTUT
TECHNIKI UZBROJENIA

ITU

 

KATEDRA
MECHATRONIKI

KMT