Zakład Awioniki

   Zakład Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego funkcjonuje w Instytucie Techniki Lotniczej od 1.10.2004 r. Powstał on w wyniku organizacyjnego połączenia Zakładu Osprzętu i Automatyki Lotniczej oraz Zakładu Uzbrojenia Lotniczego i Systemów Bezpieczeństwa. 

    Pracownicy Zakładu stanowią trzon dydaktyczny w procesie kształcenia studentów (cywilnych i wojskowych) w zakresie "Awioniki" oraz specjalistów "Uzbrojenia lotniczego" dla Sił Powietrznych.

Działalność naukowo-badawcza oraz dydaktyczna Zakładu jest związana głównie z techniką lotniczą (w zakresie szeroko rozumianego wyposażenia pokładowego statków powietrznych) i ukierunkowana na: badanie jej uwarunkowań eksploatacyjnych (w zakresie obsług, zarządzania i prognozowania niezawodnego wykorzystania), poszukiwanie efektywniejszych sposobów wykorzystania jej potencjalnego zasobu pracy, badania związane z projektowaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych elementów i systemów awionicznych oraz wyposażenia specjalnego.

 

glowna logo