Obserwacja rakietowych strzelań bojowych

W dniach 22-23 maja 2019 r. na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych (CP SP) w Ustce odbyły się rakietowe strzelania bojowe 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego z zestawów rakietowych 2K12 KUB. W obserwacji strzelań wzięło udział 18 podchorążych z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa pod opieką doświadczonych nauczycieli akademickich Katedry Mechatroniki: płk. rez. dr. inż. Bogusława MUSIAŁA oraz kpt. dr. inż. Witolda BUŻANTOWICZA.

W ramach pobytu na poligonie podchorążowie zapoznali się m.in. z:

  • warunkami bezpieczeństwa podczas rakietowych strzelań bojowych (RSB);
  • organizacją oraz funkcjonowaniem potoku technologicznego podczas elaboracji (przygotowania) rakiet bojowych 3M9ME (3M9M3);
  • przegrupowaniem baterii technicznej oraz baterii startowej w rejon załadunku rakiet na samobieżne wyrzutnie (SW);
  • zasadami funkcjonowania stanowiska dowodzenia (SD),w tym współpracą ze środkami radiolokacyjnymi (NUR-21M) oraz Kabiną Dowodzenia Bojowego (KDB);
  • praktycznym orientowaniem topograficznym oraz taktycznym;
  • stanowiskami funkcyjnymi Kabiny Dowodzenia i Naprowadzania (KDN) zestawu S-125 Newa SC oraz trybami pracy stacji naprowadzania rakiet (SNR).

W trakcie obserwacji strzelań podchorążowie spotkali się z dowódcą 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej - generałem dywizji Maciejem JABŁOŃSKIM, który przedstawił wyzwania z jakimi spotka się absolwent WAT podczas służby na pierwszym stanowisku służbowym oraz z Szefem Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej - Zastępcą Inspektora Rodzajów Wojsk
- generałem brygady Stefanem MORDACZEM, który zapoznał podchorążych z możliwościami rozwoju zawodowego młodych oficerów po przybyciu do jednostek oraz w perspektywie najbliższych lat.

Oprac. Zespół Radioelektroniki


Zdjęcia: Michał Wajnchold / FoxTwo.pl