Zakończenie kursu przeszkolenia kadr rezerwy

W dniu 22.12.2017 r. zakończył się kurs przeszkolenia kadr rezerwy - oficerski, prowadzony w Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej.
Celem kursu było przygotowanie żołnierzy rezerwy do pełnienia obowiązków na stanowiskach oficerskich korpusu osobowego przeciwlotniczego w grupie osobowej artylerii przeciwlotniczej.
Program kształcenia obejmował 351 godzin zajęć programowych i zawierał 181 godzin modułu ogólnego i 170 godzin modułu specjalistycznego - w tym 70 godzin realizowanych w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie.
Kurs zakończył się egzaminem na oficera, który przeprowadziła powołana rozkazem Rektora-Komendanta WAT Uczelniana Komisja Egzaminacyjna.