Rada Wydziału

Rada Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa posiada uprawnienia do nadawania:

  • stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie mechanika
  • stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

SKŁAD RADY WYDZIAŁU WML - kadencja 2016-2020
/stan na dzień 1 grudnia 2018 r./

Przewodniczący:

dr hab. inż. Stanisław KACHEL, prof. WAT - dziekan wydziału

Prodziekani i zastępca dziekana:

dr hab. inż. Zbigniew LECIEJEWSKI, prof. WAT - ds. naukowych
dr inż. Zdzisław ROCHALA - ds. studenckich 
płk dr inż.  Przemysław KUPIDURA - z-ca dziekana

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, nieposiadający biernego prawa wyborczego:

prof. dr hab. inż. Józef GACEK  
dr hab. inż. Zdzisław ŁĘGOWSKI  
dr hab. inż. Andrzej PAPLIŃSKI, prof. WAT  
dr hab. inż. Jan PIETRASIEŃSKI, prof. WAT  

Wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

prof. dr hab. inż. Jan GODZIMIRSKI  
prof. dr hab. inż. Piotr KONIORCZYK  
prof. dr hab. inż. Idzi NOWOTARSKI  
prof. dr hab. inż. Aleksander OLEJNIK - dyrektor ITL
prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI  
prof. dr hab. inż. Bogdan ZYGMUNT  
dr hab. inż. Leszek BARANOWSKI, prof. WAT - kierownik KMT
dr hab. inż. Krzysztof FALKOWSKI, prof. WAT  
płk dr hab. inż. Jacek JANISZEWSKI, prof. WAT  
płk dr hab. inż. Adam KOZAKIEWICZ, prof. WAT  
dr hab. inż. Tomasz MAJEWSKI, prof. WAT  
ppłk dr hab. inż. Marek ROŚKOWICZ, prof. WAT  
dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK, prof. WAT - dyrektor ITU
dr hab. inż. Stanisław WRZESIEŃ, prof. WAT  
dr hab. inż. Janusz ZMYWACZYK, prof. WAT  

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:

mjr dr inż. MIchał JASZTAL  
ppłk dr inż. Wojciech KACZMAREK  
dr inż. Sławomir PIECHNA  
ppłk dr inż. Zbigniew SURMA  
płk dr inż. Mirosław ZAHOR  

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

  Renata CHROMIK  
por mgr inż. Bartosz FIKUS  
por mgr inż. Piotr TUREK   

Przedstawiciele doktorantów:

 mgr inż. Piotr DZIEWIT  

Przedstawiciele studentów:

  Przemysław BERNACH  
  Ewa CZOP  
  Kacper HEDA  
  Michał KOWNACKI  
  Maciej KUŹWA  
  Łukasz LIKUS  
  Miłosz SABADY  
  Marcin SMENTEK  

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego uczestniczący w posiedzeniach Rady z głosem doradczym:

prof. dr hab. inż. Jerzy MŁOKOSIEWICZ  
prof. dr hab. inż. Andrzej PANAS  
prof. dr hab. inż. Janusz TERPIŁOWSKI  
prof. dr hab. inż. Stanisław DANILECSKI, prof. WAT  

Stali uczestnicy posiedzeń Rady z głosem doradczym – niebędący członkami Rady:

dr inż. Piotr ZALEWSKI - pełnomocnik
   ds. jakości kształcenia
mgr inż. Jarosław KORPIKIEWICZ - kierownik administracyjny
mgr inż. Grzegorz NIKICIUK - kierownik dziekanatu

Sekretarz Rady:

mgr Anna KUTYŁA