Publikacje

 1. Publikacje z roku 2007
 2. Publikacje z roku 2006
 3. Publikacje z roku 2005
 4. Publikacje z roku 2004
 5. Publikacje z roku 2003
 6. Publikacje z roku 2002
 7. Publikacje z roku 2001
 8. Publikacje z roku 2000

 

Rok 2007

Referaty

 1. A. Olejnik, S. Kachel, R. Rogólski, P. Leszczyński: Model płatowca samolotu F-16 do analiz wytrzymałościowych w kontekście programu badan wspomagających wdrożenie nowego, wielozadaniowego samolotu bojowego. XI Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 14-18 maja 2007.

 2. Monografia pod redakcją T. Niezgody: Analizy numeryczne wybranych zagadnień mechaniki. Wydawnictwo WAT 2007. Rozdział "Analiza numeryczna metodą elementów skończonych procesu pełzania spoin połączeń klejowych" J. Godzimirski, M. Rośkowicz (379-398).

 3. M. Rośkowicz, T. Smal: Wyznaczenie krzywych pełzania klejowych kompozytów regeneracyjnych w aspekcie analizy wytrzymałości długotrwałej połączeń adhezyjnych. Technologia i Automatyzacja Montażu 2i3/2007.

 4. M. Rośkowicz, T. Smal: Statyczna trwałość czasowa kompozytów regeneracyjnych w połączeniach obciążonych na ścinanie. Technologia i Automatyzacja Montażu - 2/2007.

 5. M. Rośkowicz: Badania stateczności powłok naprawianych z wykorzystaniem materiałów kompozytowych i połączeń adhezyjnych. Technologia i Automatyzacja Montażu - 2/2007. Prace badawcze

  1. P. Leszczyński: sprawozdanie z pracy badawczej typu grant pt. "Badania doświadczalne laminatów węglowych na potrzeby analiz wytrzymałościowych struktur lotniczych". WAT, Warszawa 2007. Nr projektu 0T00B01729. PBG 333.


    

   Rok 2006

   Referaty

   1. A. Olejnik, S. Kachel, R. Rogólski, P. Leszczyński: Numeryczne badanie wpływu orientacji wzmocnienia na własności aerosprężyste laminatowych płyt wolnonośnych. Biuletyn WAT, Vol. LV, Nr 4, Warszawa 2006.

   2. A. Olejnik, S. Kachel: Inżynieria odwrotna analiza naprężeń kompozytowej struktury samolotu EM-11 Orka. X Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 08-12 maja 2006.

   3. A. Olejnik, S. Kachel, R. Rogólski, P. Leszczyński, L. Kiszkowiak: Doświadczalna analiza naprężeń kompozytowej struktury samolotu EM-11 Orka. X Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 08-12 maja 2006.

   4. A. Olejnik, S. Kachel, R. Rogólski, P. Leszczyński, D. Kubic: Dyskretny model struktury płatowcowej samolotu EM-11 Orka w zastosowaniu do numerycznych analiz aerosprężystych. X Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 08-12 maja 2006.

   5. A. Olejnik, S. Kachel, R. Rogólski: Analiza flatterowa samolotu EM-11 Orka na bazie masowo-sztywnościowego modelu deyskretnego. VI Forum - samoloty, szybowce, śmigłowce, Instytut Lotnictwa 23.03.2006.

   6. A. Olejnik, Z. Goraj, M. Figat, M. Frant, J. Giewoń, S. Kachel, A. Krzyżanowski, P. Leszczyński, W. Makowski, R. Niedzielski, R. Rogólski, C. Skrodzki, S. Wrzesień: Opracowanie zbioru analiz wspomagających proces wdrażania do eksploatacji samolotu F-16 w Siłach Zbrojnych RP. VI Forum - samoloty, szybowce, śmigłowce, Instytut Lotnictwa 23.03.2006.

   7. J. Godzimirski: Nowe technologie produkcji łopatek lotniczych silników turbinowych. Przegląd Sił Powietrznych 3, 2006.

   8. J. Godzimirski: Pokrycia ochronne stosowane w budowie lotniczych silników turbinowych. Przegląd Sił Powietrznych 5, 2006.

   9. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Numeryczne modelowanie adhezji połączeń klejowych. Technologia i Automatyzacja Montażu 2, 2006.

   10. J. Godzimirski, A. Komorek, Z. Komorek: Badania trwałości zmęczeniowej materiałów i połączeń adhezyjnych. Technologia i Automatyzacja Montażu 2, 2006.

   11. J. Godzimirski, A. Komorek: Analiza MES naprężeń w spoinach klejowych obciążonych zmęczeniowo. Biuletyn WAT vol. LV nr 2 (642) 2006.

   12. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Metoda prognozowania wytrzymałości kohezyjnej połączeń klejowych. Biuletyn WAT vol. LV nr 2 (644) 2006.

   13. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Numerical calculation of adhesive joints subjected to shearing. Journal of Theoretical and Applied Mechanics vol. 45, nr 2, 2007 (311-324).

   14. J. Godzimirski, A. Komorek: Badania trwałości zmęczeniowej tworzyw i połączeń adhezyjnych. XI Seminarium "Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn", Kraków 2006.

   15. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Pełzanie tworzyw i połączeń adhezyjnych. XI Seminarium "Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn", Kraków 2006.

   16. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Określanie właściwości mechanicznych spoin połączeń klejowych. XI Seminarium "Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn", Kraków 2006.

   17. J. Godzimirski, A. Derewońko, T. Niezgoda: 3D Numerical Investigation of Tensile Loaded Bonded Joint of Aircraft Structure. Journal of KONES Powertrain and Transport vol.13 Nr 3, 2006.

   18. J. Godzimirski, A. Komorek: Wpływ czynników konstrukcyjnych i technologicznych na trwałość zmęczeniową połączeń klejowych. XIV Międzynarodowa Konferencja "Trwałość Elementów i Węzłów Konstrukcyjnych Maszyn Górniczych YEMAG 2006.

   19. M. Rośkowicz: Wybrane problemy długotrwałej eksploatacji połączeń klejowych. Problemy Eksploatacji 3/2006.

   20. M. Rośkowicz, J. Godzimirski: Pełzanie tworzyw i połączeń adhezyjnych. Czasopismo Mechaniczne z.6-M/2006.

   21. M. Rośkowicz: Pełzanie połączeń adhezyjnych. IV Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, 2006. Prace badawcze

    1. A. Olejnik, i inni: sprawozdanie z pracy badawczej typu grant pt. "Opracowanie zbioru analiz wspomagających proces wdrażania do eksploatacji samolotu F-16 w Siłach Zbrojnych RP". WAT, Warszawa 2006. Nr projektu 0T00B00427. PBG 238.


      

     Rok 2005

     Referaty

     1. A. Olejnik, S. Kachel, R. Rogólski, P. Leszczyński: Doświadczalna analiza naprężeń kompozytowej struktury skrzydła samolotu EM-11 Orka. IX Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 09-13 maja 2005.

     2. A. Olejnik, S. Kachel, R. Rogólski, P. Leszczyński: Numeryczne badania wpływu orientacji wzmocnienia na krytyczną prędkość flatteru laminatowej struktury nośnej. IX Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 09-13 maja 2005

     3. A. Olejnik, S. Kachel, R. Rogólski, P. Leszczyński: Modelowanie strukturalne statków powietrznych do numerycznych analiz wytrzymałościowych i flatteru. Międzynarodowe Targi Produkcji i Technologii PROTECH'05, Warszawa, listopad 2005.

     4. R. Chachurski [współautor]: Oblodzenie statków powietrznych, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa, 2005.

     5. R. Chachurski, I. Nowotarski: Analiza numeryczna i eksperymentalna własności dynamicznych skrzydła samolotu szkolno-treningowego TS-8, Biuletyn WAT nr 4/2005.

     6. A. Kozakiewicz, B. Mrozek: Analiza podstawowych parametrów silników samolotów skróconego startu i lądowania, Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna "Systemy przeciwlotnicze i obrony powietrznej" CRASS 2005, Kraków 23-30.09 2005r., ISBN: 83-915898-5-4.

     7. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Numeryczne modelowanie adhezji połączeń klejowych. Przegląd Mechaniczny 9, 2005.

     8. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Numeryczne modelowanie spoin klejowych połączeń obciążonych na ścinanie. Biul. WAT vol. LIV nr 4, 2005.

     9. J. Godzimirski, A. Komorek, Z. Komorek: Badania trwałości zmęczeniowej połączeń klejowych. Biul. WAT vol. LIV nr 5-6, 2005.

     10. J. Godzimirski: Nowoczesne metody spajania stosowane podczas budowy lotniczych silników turbinowych. Przegląd Sił Powietrznych 11, 2005.

     11. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Analiza MES połączeń klejowych obciążonych długotrwale. Przegląd Mechaniczny 12, 2005.

     12. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Zastosowanie metod numerycznych do modelowania adhezji konstrukcyjnych połączeń klejowych IX Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. Jurata 2005.

     13. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Prognozowanie wytrzymałości połączeń klejowych z wykorzystaniem MES IX Konferencja Naukowo-Techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, Giżycko 2005.

     14. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Badania MES wytrzymałości połączeń klejowych IX Konferencja Naukowo-Techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, Giżycko 2005.

     15. M. Rośkowicz, S. Tkaczuk: Komputerowe wspomaganie procesu szkolenia z eksploatacji śmigłowca, IX Szkoła komputerowego wspomagania, projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 2005 Prace badawcze

      1. S. Kachel, i inni: sprawozdanie z pracy badawczej typu grant pt. "Badania teoretyczno-doświadczalne naprężeń w lotniczych konstrukcjach metalowo-kompozytowych oraz ich technologia napraw dla potrzeb samolotów i śmigłowców eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP". WAT, Warszawa 2005. Nr projektu 0T00B02122. PBG 497

      2. R. Rogólski: sprawozdanie z pracy badawczej typu grant pt. "Zintegrowane modelowanie strukturalne i aerodynamiczne kompozytowych układów aerosprężystych do numerycznej analizy flatteru". WAT, Warszawa 2005. Nr projektu 0T00B00527. PBG 210.


        

       Rok 2004

       Referaty

       1. A. Olejnik, S. Kachel, P. Leszczyński, R. Rogólski: Wyznaczanie krytycznej prędkości flatteru prototypowego samolotu PZL-130 TCII Orlik w oparciu o dyskretny model płatowca. VIII Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 10-14 maja 2004.

       2. A. Olejnik, L. Jarzębiński, S. Kachel, P. Leszczyński, R. Rogólski: Doświadczalna analiza naprężeń w wybranych punktach pomiarowych samolotu PZL-130 TCII Orlik. VIII Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 10-14 maja 2004.

       3. A. Olejnik, S. Kachel, D. Kubić P. Leszczyński, R. Rogólski: Numeryczne analizy lotniczych struktur na bazie modeli dyskretnych nowoprojektowanych i eksploatowanych statków powietrznych w Siłach Zbrojnych RP. Konferencja Użytkowników MSC.Software, Kazimierz Dolny 13-16 maja 2004.

       4. A. Olejnik, S. Kachel, D. Kubić, P. Leszczyński, R. Rogólski: Numeryczna analiza statyki i dynamiki struktur statków powietrznych eksploatowanych w Siłach Powietrznych RP. VI Konferencja "Metody i technika badań statków powietrznych w locie", Mrągowo 15-18 maja 2004.

       5. A. Olejnik, L. Jarzębiński, S. Kachel, R. Rogólski: Metodyka wyznaczania krytycznej prędkości flatteru w oparciu o oprogramowanie CAD/CAE na przykładzie konstrukcji lotniczych nowoprojektowanych i eksploatowanych w Siłach Powietrznych RP. XI Ogólnopolska/II Międzynarodowa Konferencja "Mechanika w Lotnictwie", Kazimierz Dolny 25-28 maja 2004.

       6. A. Olejnik, S. Kachel, P. Leszczyński, R. Rogólski: Analiza flatterowa samolotu zbudowanego z laminatu węglowego. XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Waplewo 20-23 września 2004.

       7. J. Błaszczyk, R. Chachurski, A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Silniki samolotów wojskowych, Systems, Jurnal of Transdisciplinary Systems Science, Volume 9 Speccial ISSUE 2/1 2004.

       8. R. Chachurski [współautor]: Eksperymentalne badania modelu śmigłowca Mi - 8 w tunelu aerodynamicznym niskich temperatur z wymuszonym przepływem wewnętrznym we wlocie, XVI Krajowa konferencja mechaniki płynów, Waplewo, 20-23.09.2004.

       9. R. Chachurski, G. Kowaleczko: Wpływ oblodzenia statków powietrznych na pracę silników turbinowych, Przegląd Sił Powietrznych 11/04, Poznań.

       10. A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Systemy startu i odzyskiwania taktycznych bezpilotowych statków powietrznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, maj 2004.

       11. A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Wybrane aspekty projektowania bezpilotowych statków powietrznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, maj 2004.

       12. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Numerical Analysis of Long-Lasting Strenght of Adhesive Bonds. Postępy Technologii Maszyn vol 28 1, 2004.

       13. J. Godzimirski: Zastosowanie MES do analizy wytrzymałości połączeń klejowych. Biul. WAT 1, 2004.

       14. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Problemy wytrzymałości długotrwałej połączeń klejowych. V Międzynarodowa Konferencja "Technika i Technologia Montażu Maszyn" Cedzyna 2004.

       15. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Określanie właściwości mechanicznych spoin klejowych, V Międzynarodowa Konferencja "Technika i Technologia Montażu Maszyn" Cedzyna 2004.

       16. S. Tkaczuk: Pokładowe Układy Wytwarzania Tlenu, Przegląd WLOP 1_2004.

       17. S. Tkaczuk: Pokładowe układy wytwarzania gazu neutralnego, Przegląd WLOP 9_2004. Prace badawcze

        1. S. Kachel, i inni: sprawozdanie z pracy badawczej własnej pt. "Multimedialne wspomaganie procedur obsługowo-diagnostycznych śmigłowca". WAT, Warszawa 2004. PBW 884.

        2. A. Olejnik, i inni: sprawozdanie z pracy badawczej umownej pt. "Analiza drgań typu flatter oraz analiza naprężeń w wybranych punktach pomiarowych samolotu PZL 130 TCII Orlik". WAT, Warszawa 2004. PBU 115.


          

         Rok 2003

         Referaty

         1. A. Olejnik, S. Kachel, P. Leszczyński, R. Rogólski: Numeryczna metoda identyfikacji własności flatterowych samolotu wspomagana oprogramowaniem CAD/CAE na przykładzie struktury kompozytowej. VII Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 12-16 maja 2003.

         2. A. Olejnik, S. Kachel, P. Leszczyński, R. Rogólski: Numeryczno-doświadczalne badania lotniczych materiałów kompozytowych w systemie CAD/CAE. VII szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 12-16 maja 2003.

         3. A. Olejnik, S. Kachel, P. Leszczyński, R. Rogólski: Numeryczno-doświadczalne badania lotniczych materiałów kompozytowych z wykorzystaniem systemu CAD/CAE. III Międzynarodowa Konferencja "Perspektywy i Rozwój Systemów Ratownictwa, Bezpieczeństwa i Obronności w XXI wieku", Gdańsk 25-26 czerwca 2003 r.

         4. A. Olejnik, S. Kachel, P. Leszczyński, R. Rogólski: Numeryczno-doświadczalne badania lotniczych materiałów kompozytowych, diagnozowanie wytrzymałości doraźnej. V Krajowa Konferencja "Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów", Ustroń 13-17 października 2003 r.

         5. Z. Dżygadło, I. Nowotarski: Vibrations and stability of a biself-excited surface structure in supersonic flow subjected to a follower force, J. Tech. Phys., 44, 4, 339-352, 2003.

         6. Z. Dżygadło, I. Nowotarski: Drgania giętne i stateczność dynamiczna wirującego wału obciążonego siłą śledzącą, Biul. WAT., Vol. LII, Nr 5-6.

         7. Z. Dżygadło, I. Nowotarski: Niestacjonarne drgania giętne wirującego wału obciążonego siłą śledzącą oraz wymuszeniem uderzeniowym, Biul. WAT., Vol. LII, Nr 12.

         8. Z. Dżygadło, I. Nowotarski, A. Olejnik: Vibrations and stability of a biself-excited surface structure in supersonic flow subjected to a follower force, J. Tech. Phys., 44, 4, 339-352.

         9. A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Taktyczne BSP jako uniwersalna platforma przenoszenia systemów uzbrojenia, V Międzynarodowa Konferencjia Naukowo - Techniczna "Systemy przeciwlotnicze i obrony powietrznej", Zakopane 23-25.09.2003.

         10. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Numeryczne badania pełzania spoin klejowych. Biul. WAT 2, 2003.

         11. J. Godzimirski, Z. Wojciechowski: Badania rotorowego silnika wiatrowego. Biul. WAT 12, 2003.

         12. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Badanie pełzania spoin klejowych MES VII Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. Jurata 2003.

         13. J. Godzimirski: Zastosowanie MES do analizy wytrzymałości połączeń klejowych VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, Rynia 2003. Prace badawcze

          1. D. Pietrzykowski: sprawozdanie z pracy badawczej typu grant pt. "Analiza sygnału uzyskanego z zespołu czujników przyspieszeń liniowych w badaniach rakiety w locie". WAT, Warszawa 2003. PBG 481.

          2. A. Olejnik, i inni: sprawozdanie z pracy badawczej własnej pt. "Integracja podsystemów sterowania, nawigacji, zobrazowania obrazowego oraz transmisji danych bezzałogowego statku powietrznego BSP". WAT, Warszawa 2003. PBW 539.

          3. S. Kachel, i inni: sprawozdanie z pracy badawczej własnej pt. "Komputerowe wspomaganie procedur eksploatacji statków powietrznych". WAT, Warszawa 2003. PBW 866.


            

           Rok 2002

           Referaty

           1. R. Chachurski, I. Nowotarski: Zastosowanie analizy modalnej do diagnozowania lotniczych silników turbinowych, Biul. WAT., Vol. LI, Nr 8, 2002.

           2. Z. Dżygadło, A. Kułaszka, I. Nowotarski: Nieliniowe regularne i chaotyczne drgania wirującego wału, Biul. WAT., Vol. LI, Nr 8, 2002.

           3. Z. Dżygadło, I. Nowotarski: Bending vibrations and dynamic stability of a rotating shaft subjected to a follower force, Transactions of the Institute of Aviation, Scientific Quarterly, (170-171), 3-4/2002.

           4. Z. Dżygadło, I. Nowotarski: Vibrations and stability of a biself-excited surface structure in supersonic flow subjected to a follower force. J. Tech. Phys., 44, 4, 339-352, 2003.

           5. A. Kozakiewicz, A. Olejnik, P. Zalewski: Stan i perspektywy bezpilotowych statków powietrznych rozpoznania i wre w świetle potrzeb Sił Zbrojnych RP, V Konferencja Naukowo - Techniczna, "Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektrycznej KNTWRE'2002", Warszawa - WAT 18-19.11.2002.

           6. A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Analiza koncepcji płatowca i zespołu napędowego taktycznego systemu BSP (UAV), IV Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej n. t. "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia", Waplewo 9-11.10.2002.

           7. W. Sobieraj, J. Godzimirski, P. Zalewski: 50-lecie Wojskowej Akademii Technicznej - Instytut Techniki Lotniczej Wojskowej Akademii Technicznej. Przegląd WLOP 2, 2002.

           8. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Wyznaczanie modułu Younga klejów konstrukcyjnych. Biul. WAT 8, 2002.

           9. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Wytrzymałość doraźna i długotrwała oraz pełzanie kleju Epidian 57. Polimery, 10, 2002.

           10. J. Godzimirski: Wytrzymałość doraźna konstrukcyjnych połączeń klejowych. WN-T 2002. (monografia)

           11. J. Godzimirski, P. Zalewski: Aviation Education on Military University of Technology, Warsaw. 1ST International Symposium on "Future Aviatio Technologies" FAT 2002, Budapeszt.

           12. J. Godzimirski: Naprawa konstrukcji przekładkowych. III Międzynarodowa Konferencja N-T "Modułowe Technologie i Konstrukcje w Budowie Maszyn" Olszanica 2002. Prace badawcze

            1. A. Olejnik, i inni: sprawozdanie z pracy badawczej typu grant pt. "Zastosowanie cyfrowych modeli statków powietrznych do analizy obciążeń, zagadnień wytrzymałościowych i drgań samolotów o złożonym układzie aerodynamicznym i konstrukcyjnym". WAT, Warszawa 2002. Nr projektu 0T00A03818. PBG 278.

            2. P. Zalewski, i inni: sprawozdanie z pracy badawczej własnej pt. "Analiza podatności modernizacyjnej śmigłowca Mi-24D/W pod kątem nowych wymagań Lotnictwa Wojsk Lądowych". WAT, Warszawa 2002. PBW 529.

            3. A. Olejnik, i inni: sprawozdanie z pracy badawczej własnej pt. "Projekt i integracja podsystemu zdalnego sterowania, zobrazowania obrazowego oraz transmisji danych na obiekcie latającym (demonstrator taktycznego systemu BSP)". WAT, Warszawa 2002. PBW 530.


              

             Rok 2001

             Referaty

             1. M. Boruta, R. Chachurski, A. Kozakiewicz, T. Opara: Turbinowe mikrosilniki odrzutowe, Mat. Fifth International Symposium on Combustion Engines in Military Applications, WAT-AMW, Jurata 2001.

             2. A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Zespoły napędowe bezpilotowych statków powietrznych; Fifth International Symposium on Combustion Engines in Military Applications, Jurata 17 19.10.2001.

             3. A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Standaryzacja klasyfikacji i kodyfikacji UAV według NATO; I Krajowa Konferencja nt. Problematyka normalizacji, zapewnienia jakości, kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską, Warszawa 9.11.2001.

             4. A. Kozakiewicz, M. Wróblewski, P. Zalewski: Bezpilotowe Statki Powietrzne klasy mikro, Przegląd WLOP, wrzesień 2001.

             5. I. Nowotarski: Obliczenia statyczne i dynamiczne turbinowych silników lotniczych metodą elementów skończonych, Wydaw. Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa, ISBN 83-910906-1-2, Warszawa 2001.

             6. M. Skórski [współautor]: Estimation of the Temperature - Dependent Thermal Conductivity and Specific Heat for a Cellura Courete, 8th International Symposium on Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science TEMPMEKO 2001, Berlin 18-22.06.2001.

             7. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Wytrzymałość długotrwała połączeń klejowych. Biul. WAT 8, 2001.

             8. J. Godzimirski: Materiały stosowane do budowy łopatek turbin silników lotniczych. Przegląd WLOP 8, 2001.

             9. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Możliwości wykorzystania MES do obliczania wytrzymałości połączeń klejowych. IV Międzynarodowa Konferencja "Technika i Technologia Montażu Maszyn" Bystre k/Baligrodu 2001.

             10. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Wytrzymałość czasowa Epidianu 57. IV Międzynarodowa Konferencja "Technika i Technologia Montażu Maszyn" Bystre k/Baligrodu 2001.

             11. J. Godzimirski, W. Sobieraj: Kształcenie i działalność naukowa Instytutu Techniki Lotniczej Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej. Konferencja: "Lotnictwo w Polsce na Początku XXI Wieku", Radom 2001.


               

              Rok 2000

              Referaty

              1. A. Olejnik, L. Jarzębiński, S. Kachel, P. Leszczyński, R. Rogólski: Analiza wytrzymałościowa i drgań własnych samolotu PZL-130 Orlik w systemie CAD/CAM/CAE. IV Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 15-19 maja 2000.

              2. J. Błaszczyk, R. Chachurski, A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Zespoły napędowe wielozadaniowych samolotów bojowych, rozdział w monografii Turbinowe silniki lotnicze w ujęciu problemowym, Polskie Naukowo - Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Lublin 2000.

              3. R. Chachurski, A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Military Applications of unmaned aerial vehicles, Mat. Proceedings of the fourth international seminar ON RRDPAE-2000 "Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineeringand its Influence on Education", Warszawa 2000.

              4. R. Chachurski, A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Jet propulsion systems for small unmaned aerial vehicles, Mat. Proceedings of the fourth international seminar ON RRDPAE-2000 "Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineeringand its Influence on Education", Warszawa 2000.

              5. R. Chachurski, A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Bezpilotowe statki latające - stan obecny, kierunki rozwoju, Mat. II Konferencji "Problemy Eksploatacji Techniki Wojskowej", Kielce 2000.

              6. Z. Dżygadło, I. Nowotarski, A. Olejnik: Nonlinear, regular and chaotic vibrations of a plate in supersonic flow. J. Tech. Phys., 41, 4, 2000.

              7. Z. Dżygadło, I. Nowotarski, A. Olejnik: Nonlinear, regular and chaotic vibrations of an airfoil with a trailing edge flap in supersonic flow. J. Tech. Phys., 41, 3, 2000.

              8. J. Godzimirski, T. Smal: Badania możliwości wykorzystania w naprawach klejowych mas regeneracyjnych. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn z. 4 (124) 2000.

              9. J. Godzimirski, T. Smal: Możliwości napraw przewodów rurowych z zastosowaniem klejowych mas regeneracyjnych. II Konferencja "Problemy Eksploatacji Techniki Wojskowej" Kielce 2000.

              10. J. Godzimirski, T. Smal: Możliwość wykonywania połączeń z wykorzystaniem klejowych mas regeneracyjnych. Sympozjum "Układy i Systemy Elastycznego Montażu" Horyniec 2000.

              11. J. Godzimirski: Technologia produkcji płatowców. WAT 2639/2000. (uczelniany skrypt)

              12. M. Rośkowicz, K. Rutkowski, S. Tkaczuk: Możliwości stosowania komputerowych procedur w nauczaniu i eksploatacji statków powietrznych, Materiały Ii Konferencji - Problemy eksploatacji techniki wojskowej", Kielce 2000. Prace badawcze

               1. A. Olejnik, i inni: sprawozdanie z pracy badawczej własnej pt. "Zastosowanie zintegrowanych systemów CAD/CAE do oceny właściwości lotnych i operacyjno-taktycznych wojskowych statków powietrznych". WAT, Warszawa 2000. PBW 757.