Publikacje

 1. Publikacje z roku 2019
 2. Publikacje z roku 2018
 3. Publikacje z roku 2017
 4. Publikacje z roku 2016
 5. Publikacje z roku 2015
 6. Publikacje z roku 2014
 7. Publikacje z roku 2013
 8. Publikacje z roku 2012
 9. Publikacje z roku 2011
 10. Publikacje z roku 2010
 11. Publikacje z roku 2009
 12. Publikacje z roku 2008
 13. Publikacje z roku 2007
 14. Publikacje z roku 2006
 15. Publikacje z roku 2005
 16. Publikacje z roku 2004
 17. Publikacje z roku 2003
 18. Publikacje z roku 2002
 19. Publikacje z roku 2001
 20. Publikacje z roku 2000

Rok 2019

 1. M. Henzel, K. Falkowski, P. Kurnyta-Mazurek, M. Żokowski: „Control of bearingless electric machines dedicated for aviation”, Aircraft Engineering And Aerospace Technology, ISSN: 1748-8842, 10.1108/AEAT-11-2018-0293
 2. A. Olejnik, M. Henzel, S. Kachel, P. Zalewski: „Działalność dydaktyczno-naukowa Instytutu Techniki Lotniczej Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT dla potrzeb lotnictwa”, Przegląd Komunikacyjny, ISSN: 0033-22-32, Vol. 46 (1/2019)
 3. M. Henzel, P. Kurnyta-Mazurek, A. Kurnyta: „Concept of wireless measurement system of UAV jet engine rotor”, 2019 IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace, ISSN: 2575-7490, s. 525-529
 4. K. Wojtowicz, M. Henzel, M. Ważny, S. Kachel, Z. Rochala, A. Olejnik, M. Jasztal: „Airplane Subsystem Testing at The Military University of Technology, 2019 IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace, ISSN: 2575-7490, DOI: 978-1-7281-1343-2
 5. M. Henzel, D. Adamski: „Projekt systemu sterowania położeniem nanosatelity”, Wiedza i Innowacje młodych naukowców, 2019
 6. T. Szolc, K. Falkowski, M. Henzel, P. Kurnyta-Mazurek: „The determination of parameters for a design of the stable electro-dynamic passive magnetic suport of a high-speed flexible rotor”, Bulletin of the Polish Academy of Science: Technical Science, Vol. 67, 2019, DOI:10.24425/bpas.2018.125719)
 7. M. Zieja, M. Jasztal, S. Stępień, M. Ważny: „Estimating of reliability for aircraft systems as regards the impact of destructive ageing processes”, European Safety and Reliability Conference, Rok 2019, str. 2372-2377, ISBN 978-981-11-2724-3
 8. M. Zieja, M. Jasztal, S. Stępień, M. Ważny: „The probabilistic method for predicting the reliability of aircraft’s commutator devices”, European Safety and Reliability Conference, Rok 2019, str. 1293-1297, ISBN 978-981-11-2724-3
 9. Z. Rochala, K. Wojtowicz, P. Kordowski, B. Brzozowski: „Experimental Tests of the Obstacles Detection Technique in the Hemispherical Area for an Underground Explorer UAV", IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, vol. 34, no. 10, pp. 18-26, 1 Oct. 2019
 10. M. Waliszkiewicz, K. Wojtowicz, Z. Rochala: „Experimental method of controller tuning for quadcopters", 2019 IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace, Torino, Italy, 2019, pp. 165-170
 11. A. Marut, K. Wojtowicz, K. Falkowski: „ArUco markers pose estimation in UAV landing aid system", 2019 IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace, Torino, Italy, 2019, pp. 261-266
 12. K. Wojtowicz et al.: „Airplane Subsystem Testing at The Military University of Technology", 2019 IEEE 5th International Workshop on Metrology for AeroSpace (MetroAeroSpace), Torino, Italy, 2019, pp. 754-759

Rok 2018

 1. M. Henzel, K. Falkowski, A. Olejnik: „The analysis of “more electric engine” technology to improve the environmental performance of aircraft jet engine”, E3S Web Conf. Volume 46, 3rd International Conference on Energy and Environmental Protection 2018.
 2. T. Szolc, K. Falkowski, M. Henzel, P. Kurnyta-Mazurek: „The determination of parameters for a design of the stable electro-dynamic passive magnetic support of a high-speed flexible rotor”, Bulletin Of The Polish Academy Of Sciences Technical Sciences, Vol. 69, 2018, DOI: 10.24425/bpas.2018. 125719
 3. M. Henzel., K. Falkowski, A. Olejnik: „Projektowanie mechatroniczne: zagadnienia wybrane: praca zbiorowa”, 2017, Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, ISBN: 9788394947705, język polski: s. 129-136 pt. „Bezłożyskowe maszyny elektryczne dla zastosowań w technice lotniczej i kosmicznej”
 4. M. Henzel., K. Falkowski, A. Olejnik: „Projektowanie mechatroniczne: zagadnienia wybrane: praca zbiorowa”, 2018, Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, ISBN: 978-83-949477-1-2, język polski, RM, s. 97-104 pt. „Układ sterowania małego silnika turboodrzutowego”
 5. P. Pawłowski, P. Płatek, M. Sarzyński, K. Kaźmierczak, G. Suwała, T. Frąś, J. Janiszewski: „Mechanical response of additively manufactured 2D regular cellular structures made of MS1 steel powder subjected to uniaxial loading tests”, IUTAM Symposium AMT-2018, pp. 62-65, Moskwa, Rosja, 2018
 6. P. Kurnyta-Mazurek, A. Kurnyta, A. Pręgowska, K. Kaźmierczak, L. Frąś: „Application concept of the active magnetic suspension technology in the aircraft engine”, Aviation Advances & Maintenance, Volume 41, Issue 1, pp 161-193, doi 10.2478/afit-2018-0006, 2018
 7. M. Zieja, M. Jasztal, S. Stępień, M. Ważny: „Outline of a method for estimating the durability of components or device assemblies while maintaining the required reliability level”, Eksploatacja i Niezawodność-Maintenance and Reliability, Vol.20, No.2,2018, str.260-266
 8. M. Zieja, M. Jasztal, S. Stępień, M. Ważny: „Reliability assessment model of technical object in aspect of catastrophic damage in the form of jamming - an outline”, Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World, Trondheim, Norwegia 17-21.06.2018 r.
 9. M. Zieja, M. Jasztal, S. Stępień, M. Ważny: „Two-dimensional approach towards a probabilistic model of fatigue cracking of an industrial pipeline”, Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World, Trondheim, Norwegia 17-21.06.2018 r.
 10. M. Zieja, M. Jasztal, S. Stępień, M. Ważny: „ Reliability assessment model of technical object in aspect of catastrophic damage in the form of jamming - an outline”, Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World, Rok: 2018, str. 1102-1106, ISBN 9781351174657
 11. M. Zieja, M. Jasztal, S. Stępień, M. Ważny: „ Two-dimensional approach towards a probabilistic model of fatigue cracking of an industrial pipeline”, Safety and Reliability. Theory and Applications, Rok: 2017, str. 2323-2331, ISBN 9781351174657
 12. M. Zieja, M. Zieja, M. Ważny: „A method for determining reliability of a selected Structural component of an aircraft from the point of view of fatigue processes”, Proceedings IRF2018: 6th International Conference Integrity-Reliability-Failure Lisbon/Portugal 22-26 July 2018. Editors J.F. Silva Gomes and S.A. Meguid Publ. INEGI/FEUP (2018); ISBN: 978-989-20-8313-1, str. 899-908
 13. B. Brzozowski, Z. Rochala, K. Wojtowicz, P. Wieczorek "Measurement data fusion with cascaded Kalman and complementary filter in the flight parameter indicator for hang-glider and paraglider" Measurement, Volume 123, 2018, Pages 94-101
 14. K. Wojtowicz, B. Brzozowski, P. Daponte, L. De Vito, F. Lamonaca, F. Picariello, Mauro P., I. Tudosa "Aremote-controlled platform for UAS testing," in IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, vol. 33, no. 8, pp. 48-56, August 2018
 15. I. Morawski, Z. Rochala and K. Wojtowicz "Detection of Moving Heat-Emitting Object Using Single IR Camera" 2018 5th IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace (MetroAeroSpace), Rome, 2018, pp. 230-235

Rok 2017

 1. E. Ładyżyńska-Kozdraś, A. Sibilska-Mroziewicz, S. Czubaj, K. Falkowski, K. Sibilski, W. Wróblewski: „Take-off and landing magnetic system for UAV carriers”, Journal of Marine Engineering and Technology, 2017, str. 1-7
 2. B. Brzozowski, K. Kawka, K. Kaźmierczak, Z. Rochala, K. Wojtowicz: „Supporting the Process of Aircraft Maintenance with Mobile Devices”, Prace Instytutu Lotnictwa, 2017, Vol. 247, s. 7-18
 3. B.Brzozowski, K.Kaźmierczak: “Magnetic field mapping as a support for UAV indoor navigation system”, Proceedings of 4th IEEE International Workshop on Metrology for Aerospace, 2017-06-21/06-23, Paduna (IT), DOI: 10.1109/MetroAeroSpace.2017.7999535, pp.583-588, 2017
 4. B. Brzozowski, Z. Rochala, K. Wojtowicz, P. Wieczorek „ Measurement data Fusion in the display system for hang-glider and paraglider”, Proceedings of IEEE International Workshop on Metrology for Aerospace, Padwa, Włochy, 21-23 czerwiec 2017, s. 428-433
 5. B. Brzozowski, Z. Rochala, K. Wojtowicz: „Overview of the research on state-of-the-art measurement sensors for UAV navigation”, Proceedings of IEEE International Workshop on Metrology for Aerospace, Padwa, Włochy, 21-23 czerwiec 2017, s. 565-570
 6. M. Zieja, M. Jasztal, S. Stępień, M. Ważny: „The analysis of the fatigue crack growth rate in pipeline elements in two-dimensional depiction”, Safety and Reliability. Theory and Applications, Rok: 2017, str. 2147-2154, ISBN 978-13-5180-973-3
 7. Zieja, M. Jasztal, S. Stępień, M. Ważny: „The reliability analysis of on-board storage batteries during the operation of aircrafts”, Safety and Reliability. Theory and Applications, Rok: 2017, str. 703-708, ISBN 978-13-5180-973-3
 8. M. Ważny: „Wybrane problemy eksploatacji lotniczych systemów celowniczych”, Wojskowa Akademia Techniczna, Liczba stron: 243, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-7938-138-8
 9. K. Falkowski, M. Henzel, A. Olejnik: „Projektowanie mechatroniczne: zagadnienia wybrane”, Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2017, ISBN 978-83-9494-770-5

Rok 2016

 1. M. Zieja, S. Stępień, M. Ważny: „Distribution determination of time of exceeding permissible condition as used to determine lifetimes of selected aeronautical devices/systems”, Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability Vol.18, No. 1, 2016; str. 57–64
 2. H. Tomaszek, M. Zieja, M. Ważny: „A method for reliability assessment of structural components of aircraft and sea-going ships with taking into account a given failure generation model”, Polish Maritime Research 2(90) 2016 Vol 23; str. 83-90
 3. A. Sibilska-Mroziewicz , E. Ladyżyńska-Kozdraś, K. Falkowski , K. Wolski, W. Credo, A. Skalski: „Experimental measrements of levitation force generated by high-temperature superconductors in magnetic field”, Advanced Mechatronics Solution, Springer, ISBN 978-3-319-23923-1
 4. Falkowski K.: „Pasywne zawieszenia magnetyczne”, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, ISBN 978-83-7938-115-9, 2016
 5. Falkowski K., Sibilski K.: „Development of the small-scale model of maglev system assisted aircraft safety take-off and landing”, Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences”, Daejeonm, Korea, 2016

Rok 2015

 1. B. Brzozowski, G. Kowaleczko „Zastosowanie metody gradientów sprzężonych w algorytmie sterowania optymalnego wysokością lotu czterowirnikowego BSP”, Materiały konferencyjne X Krajowe Forum Wiropłatowe, Warszawa, 26 czerwca 2015, s. 29, MK
 2. B. Brzozowski, G. Kowaleczko „Zastosowanie metody gradientów sprzężonych w algorytmie sterowania optymalnego wysokością lotu czterowirnikowego BSP”, Prace Instytutu Lotnictwa, Warszawa, Warszawa 2015, Vol. 241
 3. B. Brzozowski, Z. Rochala, K. Wojtowicz „Symulacyjne techniki wspomagania projektowania sytemu awionicznego bezzałogowego statku powietrznego” Technika Transportu Szynowego nr 12/2015
 4. B. Brzozowski, Z. Rochala, K. Wojtowicz „Cyfrowy system pomiarowy do wyznaczania pozycji obiektów wewnątrz pomieszczeń”, Technika Transportu Szynowego nr 12/2015
 5. M. Ważny: „The method of estimating lifetimes of aircraft devices operating under ageing-attributable wearing conditions”, Journal of theoretical and applied mechanics No4 Vol53 2015; str. 981-990
 6. M. Zieja, M. Jasztal, S. Stępień, M. Ważny: „Outline of the method for determination of the fatigue life on the basis of density function distribution for a number of fatigue cycles”, Safety and Reliability of Complex Engineered Systems, Zurich 07-10.09.2015 r.
 7. M. Zieja, M. Jasztal, S. Stępień, M. Ważny: Monografia: Safety and Reliability of Complex Engineered Systems, Tytuł rozdziału: „Outline of the method for determination of the fatigue life on the basis of density function distribution for a number of fatigue cycles”, Rok: 2015, str. 4231-4237, ISBN 978-1-138-02681-0

Rok 2014

 1. B. Brzozowski: „Development of a low-cost control system for a multirotor UAV”, Book of abstracts of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development 2014, 11-12 wrzesień 2014, s. 11
 2. B. Brzozowski: „Various optical modules for an UAV indoor collision avoidance system”, Proceedings of 10th International Conference Mechatronic Systems and Materials,7-10 Lipiec 2014, s.29

 3.  

  B. Brzozowski: „Wykrywanie przeszkód wewnątrz pomieszczeń na trajektorii lotu BSP” Pomiary Automatyka Robotyka, PAR 4/2014, s 88-93
 4. B. Brzozowski: „Wyznaczanie optymalnej trajektorii lotu BSP wewnątrz pomieszczeń”, 53. Sympozjon „Modelowanie w mechanice” Zeszyt streszczeń, Ustroń 22-26 luty 2014, s. 41
 5. B. Brzozowski, P. Kordowski, Z. Rochala, K. Wojtowicz „Distance measurement technique in hemispherical area for indoor Vertical Take-Off and Landing Unmanned Aerial Vehicle” Proceedings of IEEE International Workshop on Metrology for Aerospace, Benevento, Włochy, 29-30 maj 2014, s. 62-67
 6. H. Tomaszek, M. Zieja, M. Ważny: „Estimation of lifetimes of components that operate under ageing-attributable wearing conditions”, Safety and Reliability: Methodology and Applications, Wrocław 14-18.09.2014 r.
 7. H. Tomaszek, M. Zieja, M. Ważny: Monografia: Safety and Reliability: Methodology and Applications, Tytuł rozdziału: „Estimation of lifetimes of components that operate under ageing-attributable wearing conditions”, Rok: 2014, str. 843-848, ISBN 978-1-138-02681-0
 8. K. Kaźmierczak, R. Przysowa: „Standard sine fitting algorithms applied to blade tip timing data”, Journal of KONBiN, Tom 30, Zeszyt: 2, Strony: 21-30
 9. K. Kaźmierczak, W. Sobieraj: „Uproszczony sposób tworzenia wirtualnego modelu dynamiki lotu bezpilotowego statku powietrznego”, Materiały XVI Konferencji Mechanika w Lotnictwie, Kazimierz Dolny 26-29 maj 2014
 10. K. Kaźmierczak, W. Sobieraj: „Uproszczony sposób tworzenia wirtualnego modelu dynamiki lotu bezpilotowego statku powietrznego”, Rozdział w monografii Mechanika w Lotnictwie ML-XVI 2014 Tom I, str. 189 – 198, ISBN 978-83-932107-3-2
 11. K. Falkowski, E. Ładyżyńska-Kozdraś, K. Sibilski, A. Sibilska—Mroziewicz: „Model fizyczny wózka startowego wyrzutni samolotu bezzałogowego wykorzystującego efekt Meissnera”, Mechanika w Lotnictwie XVI-2014, 2014
 12. K. Falkowski, K. Sibilski, A. Olejnik: „Magnetyczne systemy startu i lądowania statków powietrznych – projekt GABRIEL”, Mechanika w Lotnictwie XVI-2014, 2014
 13. K. Falkowski, E. Ładyżyńska-Kozdraś, K. Sibilski, A. Sibilska—Mroziewicz: „Analiza drgań lewitującego wózka startowego wyrzutni magnetycznej”, Mechanika w Lotnictwie, XVI-2014, 2014
 14. K. Wojtowicz: „Synteza cyfrowego systemu sterowania statkiem powietrznym z wykorzystaniem technik symulacyjnych” Rozprawa doktorska. Wojskowa Akademia Techniczna, 2014
 15. M. Henzel, P. Mazurek, K. Falkowski: „Magnetic suspension system for aircraft engine”, Materiały konferencyjne Mechatronic System and Materials MSM 2014
 16. M. Henzel, P. Mazurek: „The rapid prototyping of active magnetic bearing”, Advances in Intelligent Systems and Computing, Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, Springer 2014, Vol.267, 11 stron
 17. M. Henzel, K. Falkowski, P. Mazurek: „Control analysis of bearingless electric motor” s.48-53, Modelowanie inżynierskie. Tom 20 Nr 51 Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, ISSN 1896-771X
 18. M. Zieja, M. Ważny: „A model for service life control of selected device systems”, Polish Maritime Research 2(82) 2014 Vol 21; str. 45-49
 19. P. Mazurek, M. Henzel: „Analiza sterowania predykcyjnego dla aktywnego zawieszenia magnetycznego”, Materiały konferencyjne 53. Sympozjon Modelowanie w Mechanice, 2014, str. 104
 20. P. Mazurek: „Control system of aerial linear actuator”, Book of Abstracts of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development, 2014 str 33
 21. P. Mazurek: „Predictive control methods for aerial bearingless electric machine”, Book of Abstracts of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development, 2014, str 34

Rok 2013

 1. B. Brzozowski: „Antykolizyjne wyposażenie awioniczne BSP” Materiały Konferencji Młodych Naukowców wiWAT 2013, Warszawa 3 grudnia 2013, nr. B2
 2. B. Brzozowski, G. Kowaleczko: „Problem sterowania optymalnego dla czterowirnikowego BSP”, Prace Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2013, Vol. 230, s. 3-11
 3. B. Brzozowski, G. Kowaleczko: „Problem sterowania optymalnego dla czterowirnikowego BSP”, Materiały konferencyjne IX Krajowe Forum Wiropłatowe, Warszawa, 28 czerwca 2013, s. 7
 4. B. Brzozowski, G. Kowaleczko: „Study of an optimal control problem formulation for a quadrotor UAV”, Proceedings of 5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects, Dęblin, 15-17 Maj 2013, s. 26
 5. B. Brzozowski, W. Sobieraj, K. Wojtowicz: „Simulation Method of UAV Avionics System Optimization”, Solid State Phenomena, Vol. 198(2013), pp. 238-242
 6. B. Brzozowski, W. Sobieraj, K. Wojtowicz: „UAV Avionics System Software Development Using Simulation Method” Solid State Phenomena, Vol. 198(2013), pp. 260-265
 7. B. Brzozowski, P. Kordowski, Z. Rochala, K. Wojtowicz: „Metody skanowania przestrzeni w systemie antykolizyjnym BSP” Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 288 (t.XXX), Mechanika 85 (4/13), październik-grudzień 2013, s. 397-403
 8. B. Brzozowski, P. Kordowski, Z. Rochala, K. Wojtowicz: „System antykolizyjny z wizualizacją otoczenia dla BSP” Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 288 (t.XXX), Mechanika 85 (4/13), październik-grudzień 2013, s. 405-411
 9. B. Brzozowski, P. Kordowski, Z. Rochala, K. Wojtowicz: „Metody skanowania przestrzeni w systemie antykolizyjnym BSP” Materiały VII Konferencji Awioniki, Krasiczyn 18-21 wrzesień 2013, s. 14
 10. B. Brzozowski, P. Kordowski, Z. Rochala, K. Wojtowicz: „System antykolizyjny z wizualizacją otoczenia dla BSP” Materiały VII Konferencji Awioniki, Krasiczyn 18-21 wrzesień 2013, s. 15
 11. B. Brzozowski, P.Kordowski, Z. Rochala, K Wojtowicz: „Project of a miniature 3D LIDAR for VTOL UAVs” Pomiary, Automatyka Robotyka PAR 2/2013, s. 309-312
 12. B. Brzozowski, P.Kordowski, P. Mazurek, Z. Rochala, K Wojtowicz: „Modelowanie przestrzeni wokół BSP na potrzeby bezpiecznego wykonywania autonomicznego lotu” 52. Sympozjon „Modelowanie w mechanice” Zeszyt streszczeń, Ustroń 23-27 luty 2013, s. 54-55
 13. J. Żurek, H. Tomaszek, M. Zieja, M. Ważny: „A method of determining fatigue lives of selected structural components of aircraft – an outline”, Proceedings of PACAM XIV 14th Pan-American Congress of Applied Mechanics, Santiago, Chile, 24-28.03.2013 r.
 14. Falkowski: „Second-Order Model of the Radial Passive Magnetic Bearing with the Halbach's Array” Solid State Phenomena, vol. 198 ISBN-13: 978-3-03785-637-6, p.400-405, 2013
 15. K. Falkowski, K. Sibilski: „Projekt Układu Startu i Lądowania Bezzałogowego Statku Powietrznego z Wykorzystaniem Lewitacji Magnetycznej”, 52 Sympozjum Modelowanie w Mechanice, Ustroń 2013
 16. K. Falkowski, K. Sibilski: „Magnetic levitation system for take-off and landing airplane – project GABRIEL”, Comsol Conference, Rotterdam 2013 – wydanie elektroniczneK. Falkowski, K. Sibilski: „Zawieszenia Magnetyczne w Systemie Startu I Lądowania – Projekt Gabriel”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 288, zeszyt 85 (nr 3/2013) e-ISSN 2300-5211
 17. K. Falkowski, M. Henzel, Z. Gosiewski, M. Żokowski: „Numerical and Experimental Testing of bearingless Induction Motor”, Solid State Phenomena, vol. 198, ISBN-13: 978-3-03785-637-6, p.382-387, 2013
 18. K. Falkowski, M. Henzel, A. Olejnik: „Pomiary, Pracownia zawieszeń magnetycznych Laboratorium Badań Napędów Lotniczych WAT”, Automatyka, Robotyka PAR2/2013, ISSN: 1427-9126, p.245-249,(s.563), 2013
 19. K. Falkowsk, M. Henzel: „Nacelle actuation system with linear electric motor”” Pomiary, Automatyka, Robotyka PAR2/2013 nt., ISSN: 1427-9126, p.497-502,(s.563), 2013
 20. K. Falkowski, M. Henzel: „Determination of inductance matrixes of bearingless electric motor for magnetic levitation”, Pomiary, Automatyka, Robotyka PAR2/2013 nt. “ ISSN: 1427-9126, p.503-507,(s.563), 2013
 21. K. Falkowski, M. Henzel, P. Mazurek: „Mathematical analysis of tubular linear motor”, ”Pomiary, Automatyka, Robotyka PAR2/2013, ISSN: 1427-9126, p.508-5012,(s.563), 2013
 22. K. Falkowski, M. Henzel, P. Mazurek: „Mathematical Model of Linear Electric Nacelle Actuation System”, International Symposium on Electrodynamic and Mechatronic Systems (SELM), May 15-18, Zawiercie 2013, (Poland) ISBN: 978-1-4673-5590-2 IEEE Catalog Number: CFP13SLM-ART
 23. K. Falkowski, M. Henzel, D. Chojnacki: „The Analysis of Amplifier Module for Electric Drive”, International Symposium on Electrodynamic and Mechatronic Systems (SELM), May 15-18, Zawiercie 2013, (Poland) ISBN: 978-1-4673-5590-2 IEEE Catalog Number: CFP13SLM-ART
 24. K. Falkowski, M. Henzel, A. Olejnik: „Badania Zawieszeń Magnetycznych Dla Lotnictwa w Laboratorium Badań Napędów Lotniczych WAT”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 288, zeszyt 85 (nr 3/2013) e-ISSN 2300-5211
 25. K. Falkowski, M. Henzel: „Modelowanie i badanie liniowego układu wykonawczego”, Warsztaty Projektowania Mechatronicznego Kraków 2013
 26. K. Falkowski, M. Henzel, A. Olejnik: „Pracownia zawieszeń magnetycznych LBNL” WAT, Warsztaty Projektowania Mechatronicznego Kraków 2013
 27. K. Kaźmierczak, Z. Rochala, K. Wojtowicz: „Metoda generowania modelu dynamiki statku powietrznego zastosowana w symulatorze kabiny samolotu pasażerskiego”, Materiały VII Konferencji Awioniki, Krasiczyn 18-21 wrzesień 2013, s. 34
 28. K. Kaźmierczak, Z. Rochala, K. Wojtowicz: „Metoda generowania modelu dynamiki statku powietrznego zastosowana w symulatorze kabiny samolotu pasażerskiego”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika 2013, tom 85 (4/13), str.445-453
 29. K. Falkowski: „Second-Order Model of the Radial Passive Magnetic Bearing with Halbach's Array” Solid State Phenomena, vol. 198 ISBN-13: 978-3-03785-637-6, p.400-405, 2013, 
 30. K. Falkowski, K. Sibilski: „Modelowanie i Symulacja Lewitacyjnego Zawieszenia Wózka Startowego Katapulty Samolotu Typu "Indutrack"”, 52 Sympozjum Modelowanie w Mechanice, Ustroń 2013
 31. M. Henzel, K. Falkowski: „Determination of inductance matrixes of bearingless electric motor for magnetic levitation” Pomiary, Automatyka Robotyka PAR 2/2013, ISSN: 1427-9126, s. 503-507
 32. M. Henzel, K. Falkowski, M. Żokowski: „The analysis of the control system for the bearingless induction electric motor” Journal of Vibroengineering, ISSN 1392-8716, March 2012. Volume 14, ISSUE 1, ISSN 1392-8716
 33. M. Henzel: „Mathematical Analysis and Investigation Results of the Bearingless Electric Motor with Permanent Magnets” Solid State Phenomena, vol. Mechatronic Systems and Materials IV, 2013, ISBN-13: 978-3-03785-637-6, p.354
 34. M. Henzel, K. Falkowski: „Badania zawieszeń magnetycznych w Laboratorium Badań Napędów Lotniczych WAT” s.317-324, Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej . Mechanika. Zeszyt nr 85 (nr 3/2013), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, p-ISSN 0209-2689 e-ISSN 2300-5211
 35. M. Henzel, K. Falkowski: „Bezłożyskowe maszyny elektryczne w koncepcji More Electric Aircraft” s.239-248, Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej . Mechanika. Zeszyt nr 85 (nr 3/2013), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, p-ISSN 0209-2689 e-ISSN 2300-5211
 36. P. Mazurek, M. Henzel, K. Falkowski: „Control Analysis of Bearingless Electric Motor”, Materiały konferencyjne 52. Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, 124-125

Rok 2012

 1. B. Brzozowski “Design concepts of an UAV proximity module using laser range scanner” Advances in Chemical and Mechanical Engineering Volume I/II, Gdańsk 2012 r., s. 33-38.
 2. K. Falkowski ”Second-Order Model of the Radial Passive Magnetic Bearing with the Halbach's Array”, Materiały 8th International Conference Mechatronics System and Materials, Politechnika Białostocka, Białystok 2012 r.
 3. K. Falkowski ”Model promieniowego pasywnego łożyska magnetycznego”, Konferencji Naukowo – Technicznej AUTOMATION 2012, PIAP, Warszawa, 2012 r.
 4. K. Falkowski, M. Henzel, Z. Gosiewski, M. Żokowski „Numerical and Experimental Testing of Bearingless Induction Motor” The 8th International Conference "Mechatronic Systems and Materials", Białystok, Polska, 2012 r.
 5. K. Falkowski, M. Henzel "The analysis of the bearingless electric motor with surface-mounted permanent magnets" 13th International Carphatian Control Conference "ICCC 2012", IEEE Catalog number: CFP1242L-CDR, ISBN: 978-1-4577-1866-3, Wysokie Tatry, Słowacja 2012 r.
 6. M. Henzel „Mathematical Analysis and Investigation Results of the Bearingless Electric Motor with Permanent Magnets” The 8th International Conference "Mechatronic Systems and Materials", Białystok, Polska, 2012 r.
 7. K. Falkowski, M. Henzel, M. Żokowski "The analysis of the control system for the bearingless induction electric motor" Journal of Vibroengineering, ISSN 1392-8716, march 2012 r. Volume 14, ISSUE 1, ISSN 1392-8716.
 8. K. Falkowski, M. Henzel, P. Mazurek "Model matematyczny i symulacyjny bezłożyskowego silnika z magnesami trwałymi", Pomiary, Automatyka Robotyka PAR 2/2012, ISSN: 1427-9126, s.450-455.
 9. M. Henzel, B. Brzozowski, P. Mazurek "Implementacja regulatora PID w układzie FPGA do sterowania aktywnym zawieszeniem magnetycznym z magnesami trwałymi", Pomiary, Automatyka Robotyka PAR 2/2012, ISSN: 1427-9126, s.437-442.
 10. M. Henzel, P. Mazurek „Układ sterowania aktywnym zawieszeniem magnetycznym w lotniczym układzie wykonawczym”, Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, WAT, Warszawa, Nr 2 (8) 2012 r., 63-76, ISSN 2081-5891.
 11. B. Brzozowski „Design concepts of an UAV proximity module using laser range scanner”, Abstracts of XV International Symposium - Advances in chemical and mechanical engineering, Gdańsk, 05-07 maj 2012 r., s. 23-24.
 12. P. Mazurek „Review of bearingless constructions for aviation application”, Abstract Presentation, Gdańsk 2012 r. ISBN 978-83-88579-97-4 s. 151-152.
 13. P. Mazurek: „Review of bearingless constructions for aviation application”, “Advances in chemical and mechanical engineering”, Gdańsk 2012 r. ISBN 978-83-88579-97-4, Volume II p. 41-50.
 14. W. Sobieraj, K. Wojtowicz, B. Brzozowski “Optymalizacja parametrów lotu BSP podczas wznoszenia z wykorzystaniem symulacyjnej platform badawczej” Materiały XV konferencji Mechanika w lotnictwie, Kazimierz Dolny, 21-24 maj 2012 r., s. 31-32.
 15. W. Sobieraj, K. Wojtowicz, B. Brzozowski “Organizacja procesu projektowania systemu sterowania BSP z wykorzystaniem symulacyjnej platformy badawczej” Materiały XV konferencji Mechanika w lotnictwie, Kazimierz Dolny, 21-24 maj 2012 r., s. 33-34.
 16. W. Sobieraj, K. Wojtowicz, B. Brzozowski „Simulation Method of UAV Avionics System Optimization” abstract book of the 8th international conference Mechatronic Systems and Materials, Białystok, 8-13 lipiec 2012 r., s. 41.
 17. W. Sobieraj, K. Wojtowicz, B. Brzozowski „UAV Avionics System Software Development Using Simulation Method” abstract book of the 8th international conference Mechatronic Systems and Materials, Białystok, 8-13 lipiec 2012 r., s. 42.
 18. M. Ważny: „ An outline of the method for determining the density function of changes in diagnostic parameter deviations with the use of the Weibull distribution”, Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance, 2011, Nr2/2011, Radom 2011, str.105-114.
 19. M. Ważny: „An outline of a method for determining the density function of the time of exceeding the limit state with the use of the Weibull distribution”, Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance, 2011, Nr3/2011, Radom 2011, str.77-91.

Rok 2011

 1. K. Falkowski „Modelowanie pasywnych zawieszeń magnetycznych”, XI Warsztaty Projektowania Mechatronicznego, Kraków 2011 r.
 2. K. Falkowski, M. Henzel, A. Olejnik „Nowe konstrukcje lotniczych, elektrycznych układów wykonawczych”, XI Warsztaty Projektowania Mechatronicznego, Kraków 2011 r.
 3. K. Falkowski, M. Henzel, A. Olejnik „Nowe konstrukcje lotniczych, elektrycznych układów wykonawczych”. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Eksploatacji –Państwowego Instytutu Badawczego, Kraków 2011 r., 8 str. (RM).
 4. K. Falkowski “The rings with molecular current as the model of the passive magnetic bearing”, 7th International Conference Mechatronics System and Materials, pp. 20-21 and full paper CD, Kowno Litwa 2011r. (K).
 5. K. Falkowski, M. Henzel, M. Żokowski “The analysis of the control system for the bearingless induction electric motor”, 7th International Conference Mechatronics System and Materials, pp. 123-124 and full paper CD, Kowno Litwa 2011, (K).
 6. K. Falkowski ”Simulation of Passive Magnetic Bearing using COMSOL Multiphysics”, COMSOL Conference, płyta CD, Sttutgart 2011 r. (K).
 7. K. Falkowski, B. Brzozowski, A. Olejnik „Budowa układu stabilizacji wysokości lotu czterowirnikowego bezzałogowego statku powietrznego”, Projektowanie Mechatroniczne zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Eksploatacji –Państwowego Instytutu Badawczego, Kraków 2011 r., 8 str. 9-16 (RM).
 8. K. Falkowski „Modelowanie pasywnych zawieszeń magnetycznych”, Projektowanie Mechatroniczne zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Eksploatacji –Państwowego Instytutu Badawczego, 2011 r., 8 str. (RM).
 9. K. Falkowski, B. Brzozowski „Projekt systemu automatycznego startu i lądowania oraz stabilizacji wysokości czterowirnikowego bezzałogowego statku powietrznego” Rozdział monografii, Wybrane zagadnienia Awioniki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011 r., 8 str. 25-32 (RM).
 10. K. Falkowski, M. Henzel, P. Mazurek, Z. Gosiewski, M. Żokowski „Nowa koncepcja napędu rozruchowego lotniczych silników odrzutowych”, Prace Instytutu Lotnictwa nr 23, Warszawa 2011r.
 11. K. Falkowski, M. Henzel, A. Olejnik: „Nowe koncepcje lotniczych, elektrycznych układów wykonawczych”, Projektowanie Mechatroniczne, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego, Kraków 2011 r., 8 str.
 12. M. Henzel "The robust controller for the bearingless electric motor with permanent magnets", The 7th International Conference "Mechatronic Systems and Materials", Kowno, Litwa 2011r.
 13. M. Henzel „Regulator odporny w strukturze sterowania układu wykonawczego”, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego, Kraków 2011r.
 14. M. Henzel, P. Mazurek „The analysis of the control system of the active magnetic bearing”, Electrodynamic and mechatronic systems, 3rd International Students Conference on Electrodynamics and Mechatronics (SCE III), IEEE Catalog number: CFP1174M-PRT, ISBN: 978-1-4244-9692-1, Opole 2011 r.
 15. Z. Rochala, K. Falkowski, M. Henzel „Centrala danych aerometrycznych dla bezpilotowego statku powietrznego” Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika. Zeszyt nr 83 (nr 2/2011), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011 r., str. 37-45.
 16. Z. Rochala, K. Wojtowicz, K. Kaźmierczak „Przykład interfejsu graficznego naziemnej stacji bazowej dla system bezpilotowego.” Monografia „Wybrane Zagadnienia Awioniki”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011 r., str. 51 – 60.
 17. Z. Rochala, K. Wojtowicz, B. Brzozowski „Wielowątkowa aplokacja do akwizycji danych z czujników i urządzeń bezpilotowego statku powietrznego” rozdział monografii „Wybrane zagadnienia awioniki”, Rzeszów 2011 r., s. 31-40.
 18. W. Sobieraj, Z. Rochala, K. Kaźmierczak „Rodzaje interfejsów zastosowanych w symulatorze kabiny samolotu pasażerskiego.” Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zeszyt 83 (nr 3/2011) Mechanika, Sterowanie Obiektami Latającymi. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011 r., str. 55 – 64.
 19. H. Tomaszek, M. Ważny: „Próba szacowania niezawodności i trwałości urządzenia z wykorzystaniem modelu błądzenia przypadkowego”, Przegląd Mechaniczny, 1’11, Warszawa 2011, str.43-46.

Rok 2010

 1. K. Falkowski, M. Henzel “High Efficiency Radial Passive Magnetic Beating”, SOLID STATE PHENOMENA, Vol. 164, , Trans Tech Publications Ltd, Zurich, Szwajcaria 2010 r. pp. 360-365,
 2. K. Falkowski, B. Brzozowski “Unmanned aerial vehicle of quadrotors class for civil and military purposes”, 4th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Aerial Vehicle, pp. 19 and CD, Suchedniów, 5-7 may 2010 r., 68-73.
 3. K. Falkowski, B. Brzozowski “Unmanned Aerial Vehicle of quadrotor class for civil and military purposes” rozdział monografii “Scientific aspects of unmanned mobile vehicle”, Kielce 2010 r., s. 27-34.
 4. K. Falkowski, B. Brzozowski, A. Olejnik „Budowa układu stabilizacji wysokości lotu czterowirnikowego bezzałogowego statku powietrznego”, X Warsztaty Projektowania Mechatronicznego, 24-25 maj, 2010 r.
 5. K. Falkowski “The identification dynamic characteristic of the passive magnetic bearing with Halbach array”, 6th International Conference Mechatronics System and Materials, pp. 60-61 and CD, Opole, 5-6 july 2010 r.
 6. K. Falkowski, M. Henzel, M. Żokowski “The bearingless electric motor for nacelle actuation system”, 37th Solid Mechanics Conference, pp. 180-181 and CD, Warsaw, september 6-10 2010 r.
 7. K. Falkowski, B. Brzozowski, E. Magdziak „Projekt systemu automatycznego startu i lądowania oraz stabilizacji wysokości czterowirnikowego bezzałogowego statku powietrznego”, VI Konferencja Awioniki, str. 14 płyta CD, Rzeszów-Bezmiechowa, 16-18 Września 2010 r.
 8. K. Falkowski, L. Matuszewski "Mathemathical model of radial passive magnetic bearing", Polish Maritime Research. - Vol. 17, Nr 3, 2010 r., s. 37-44 : 8 rys. - Bibliogr. 8 poz. - ISSN 1233-2585.
 9. K. Falkowski, M. Henzel: „High efficiency radial passive magnetic bearing”. „Solid State Phenomena Vol. 164”, Trans Tech Publications Ltd, Zurich, Szwajcaria 2010 r. pp. 360-365.
 10. M. Henzel, A. Olejnik, M. Żokowski "The new construction of actuators for More Electric Aircraft", The 6th International Conference "Mechatronic Systems and Materials", Opole, Polska, 2010 r.
 11. Z. Rochala, K. Wojtowicz, K. Kaźmierczak „Visualization and analysis of unmanned aerial vechicle flight data.” Monografia „Scientific Aspects of Unmanned Aerial Vehicles”. Wydawnictwo Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, 2010 r.
 12. Z. Rochala, K. Falkowski, M. Henzel „Centrala danych aerometrycznych dla bezpilotowego statku powietrznego”, VI Konferencja Awioniki, str. 23 płyta CD, Rzeszów-Bezmiechowa, Polska, 16-18 wrzesień 2010 r.
 13. Z. Rochala, K. Wojtowicz, K. Kaźmierczak „Przykład interfejsu graficznego naziemnej stacji bazowej dla systemu bezpilotowego.” VI Konferencja Awioniki Rzeszów – Bezmiechowa, 16 – 18 wrzesień 2010 r. Materiały konferencyjne.
 14. Z. Rochala, K. Wojtowicz, K. Kaźmierczak „Analiza i wizualizacja danych z badań w locie miniBSP.” IV Międzynarodowa Konferencja „Naukowe Aspekty Bezzałogowych Aparatów Latających”, Suchedniów, 05 – 07 maj 2010 r. Materiały konferencyjne, str. 303-310.
 15. Z . Rochala, B. Brzozowski, T .Gluziński „Techniki realizacji pokładowych systemów akwizycji do badań miniBSP” Proceedings of IV SAUAV-2010, NABAL, Suchedniów, 5-7 maj 2010 r., s.74-82.
 16. Z. Rochala, K. Wojtowicz, B. Brzozowski „Wielowątkowa aplikacja do akwizycji danych z czujników i urządzeń pokładowych bezpilotowego statku powietrznego” Materiały VI konferencji Awioniki, Bezmiechowa, 16-18 wrzesień 2010 r., s. 15, pełny tekst – nośnik elektroniczny.
 17. Z. Rochala, B. Brzozowski, T. Gluziński ”Various techniques of data acquisition systems implementation for miniUAV diagnostics” rozdział monografii “Scientific aspects of unmanned mobile vehicle”, Kielce 2010 r., s. 505-522.
 18. W. Sobieraj, Z. Rochala, K. Kaźmierczak „Rodzaje interfejsów zastosowanych w symulatorze kabiny samolotu pasażerskiego.” VI Konferencja Awioniki Rzeszów – Bezmiechowa, 16 – 18 wrzesień 2010 r. Materiały konferencyjne.
 19. W. Sobieraj, K. Wojtowicz, K. Kaźmierczak „Symulatory lotnicze załogowych i bezpilotowych statków powietrznych.” IV Międzynarodowa Konferencja „Naukowe Aspekty Bezzałogowych Aparatów Latających”, Suchedniów, 05 – 07 maj 2010 r. Materiały konferencyjne.
 20. H. Tomaszek, S. Stępień, M. Ważny: „Aircraft flight safety with the risk of failure during performance of an aviation task”, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z. 2(162)/2010, Radom 2010, str.75-85, A, 33%,6 pkt.
 21. H. Tomaszek, J. Żurek, M. Ważny: „Method of describing a catastrophic failure of an element of an aircraft”, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z. 2(162)/2010, Radom 2010, str.87-102, A, 33%,6 pkt.

Rok 2009

 1. K. Falkowski, M. Henzel "The high efficiency radial passive magnetic bearing", The 5th International Conference "Mechatronic Systems and Materials", Wilno, Litwa, 2009 r.
 2. K. Falkowski, Z. Gosiewski „The differential passive magnetic bearing for high- speed flexible rotor”, SOLID STATE PHENOMENA, volume 144, pp. 273-278, 2009 r. (lista filadejfijska 20).
 3. K. Falkowski, T. Huścio „Modelling of the magnetic attraction force of the electromagnetic module in the relative base - air-gap - absolute base system”, SOLID STATE PHENOMENA volume 144, pp. 53-58, 2009 r. (lista filadejfijska).
 4. K. Falkowski, S. Jabłrzykowski, M. Brański “The Pulse Power Amplifier for the Magnetic Bearing”, SOLID STATE PHENOMENA, volume 147-149, pp. 161-167, 2009 r. (lista filadejfijska).
 5. K. Falkowski, Z. Gosiewski, M. Żokowski “Introductory Analysis of the Bearingless Induction Motor”, SOLID STATE PHENOMENA, volume 147-149, pp. 143-149, 2009 r. (lista filadejfijska).
 6. H. Tomaszek, M. Ważny: „The Modelling of the reliability of selected devices in an aircraft under conditions of the accumulation of effects of destructive processes”, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z. 2(158)/2009, Radom 2009. Str. 35-44
 7. M. Ważny: „Metoda oceny trwałości resztkowej wybranych urządzeń systemu awionicznego”, Eksploatacja i Niezawodność, Nr3 (43)/2009, str.55-64.

Rok 2008

 1. K. Falkowski, M. Henzel, A.Olejnik „Wyznaczanie nastaw regulatora PID dla aktywnego zawieszenia magnetycznego”, VIII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego, Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków, 28-29 kwiecień 2008 r.
 2. Z. Rochala, P. Dębski, K. Kaźmierczak „Graficzne formy prezentacji danych z rozpoznania elektronicznego w symulatorze kabiny samolotu pasażerskiego” VII Konferencja Naukowo – Techniczna „Systemy Rozpoznania i Walki Elektronicznej” KNTWE’08, Warszawa, 09 – 11 grudzień 2008 r. Materiały konferencyjne, str. 1-8.
 3. M. Ważny, K. Wojtowicz: „The analysis of the military aircraft maintains system and the modernization proposal”, Eksploatacja i Niezawodność, Nr3 (39)/2008, str.4-11.
 4. M. Ważny: „The method of determining the time concerning the operation of a chosen navigation and aiming device in the operation system”, Eksploatacja i Niezawodność, Nr2 (38)/2008, str.4-11.
 5. H. Tomaszek, M. Ważny: „The outline of the assessment of durability against surface wear of a construction element with the use of distribution of time of the exceedence of limit state (admissible state)”, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z. 3(155)/2008, Radom 2008, str.47-59.

Rok 2007

 1. K. Falkowski „Pasywne łożysko magnetyczne”, Konferencja Automaticon 2007, wydanie elektroniczne materiałów, Warszawa, marzec 2007 r.
 2. K. Falkowski, E. Szczurek „Sterowanie aktywnymi zawieszeniami magnetycznymi”, Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA „Wiek XXI” Nr 24, Wydawnictwo PWSBAiTK, 2007r.
 3. K. Falkowski „Siła oddziaływania magnetycznego niejednorodnego pola magnetycznego na magnes ruchomy pasywnego łożyska magnetycznego”, Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA „Wiek XXI" nr 24, Wydawnictwo PWSBAiTK, 2007 r.
 4. K. Falkowski „Różnicowe pasywne łożysko magnetyczne”, Konferencja Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowania, Łagów, 11-14 wrzesień 2007 r.
 5. Z. Rochala, P. Dębski, K. Kaźmierczak „Symulator kabiny samolotu pasażerskiego BOEING 737 NG” XI Międzynarodowa Konferencja „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” TRANSCOMP 2007, Zakopane, 03 – 06 grudzień 2007 r. Materiały konferencyjne ISSN 1230-7823, str. 177-182.
 6. M. Henzel, A. Skomra, A. Olejnik „Kształcenie na kierunku mechatronika w Wydziale Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej” Konferencja VII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego, 2007 r.
 7. H. Tomaszek, M. Jasztal, M. Ważny: „Zarys metody oceny niezawodności pracy działka lotniczego w aspekcie powstania uszkodzeń katastroficznych w postaci zacięć”, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z. 4(152)/2007. Radom 2007.
 8. M. Jasztal, S. Szajnar, M. Ważny: „Using of CFD-FASTRAN software package for numerical analysis of flow around the elements of aircraft’s safety system”, Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science. Wrocław 2007.
 9. Monografia: J. Stęgowski, M. Ważny: „Lotnicze systemy elektroenergetyczne – Laboratorium” – WAT, Warszawa 2007.
 10. M. Wróblewski, M. Ważny: „Symulacyjne badania algorytmu bombardierskiego współczesnego samolotu bojowego”, Biuletyn WAT, 1(645) 2007, str.303-315.
 11. M. Ważny, M. Jasztal: „The outline of the method of determining the probability of practical device operation when changing diagnostic parameter values”, Eksploatacja i Niezawodność, Nr2 (34)/2007, str.44-50.

Rok 2006

 1. K. Falkowski, Z. Gosiewski, P. Piskur „Zastosowanie tablic Halbacha w maszynach elektrycznych ruchu liniowego i obrotowego”, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej nr 13, Budowa i eksploatacja maszyn, Białystok 2006 r.
 2. K. Falkowski „Modelowanie pasywnych łożysk magnetycznych”, Konferencja Automaticon 2006, str. 459-468, Warszawa, marzec 2006 r.
 3. K. Falkowski, Z. Gosiewski „Analytical Method of the Magnetic Forces Estimation in passive Magnetic Bearings”, The 8th International Conference on Motion and Vibration Control MOVIC 2006, Korea, september 2006 r.
 4. K. Falkowski „Wpływ niejednorodnego pola magnetycznego na siły magnetyczne w pasywnym łożysku magnetycznym”, X międzynarodowe seminarium naukowe n. t. Postępy w starowaniu i konstrukcji 2006, Wydanie płyta CD, Bydgoszcz - Zamek Bierzgłowski 11 – 14 września 2006 r.
 5. M. Henzel, Z. Gosiewski „A robust controller for electrohydraulic drives”. Czasopismo naukowe „Solid State Phenomena Vol. 113”, Trans Tech Publications Ltd, Zurich, Szwajcaria 2006 r., str. 61-66.
 6. M. Ważny: „Opis zmian wartości parametrów diagnostycznych wybranego urządzenia systemu nawigacyjno-celowniczego w funkcji czasu eksploatacji”, VI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, Waplewo 2006.
 7. M. Ważny: „Metoda wyznaczania trwałości resztkowej wybranego urządzenia systemu nawigacyjno-celowniczego”, VI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, Waplewo 2006.
 8. H. Tomaszek, M. Ważny: „Zarys metody oceny wpływu skutków działania procesów destrukcyjnych na stan techniczny lotniczych systemów celowniczych”, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z. 3(147)/2006, str.91-102.
 9. H. Tomaszek, M. Ważny: „Rozkład czasu narastania odchyłek parametrów diagnostycznych lotniczych systemów celowniczych do wartości granicznych”, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z. 4(148)/2006, str.81-90.
 10. H. Tomaszek, J. Żurek, M. Ważny: „Metoda szacowania ryzyka uszkodzenia przy pomocy narastających odchyłek parametrów roboczych urządzenia lotniczego”, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z. 4(148)/2006, str.91-100.

Rok 2005

 1. M. Henzel, Z. Gosiewski "Robust controllers for electrohydraulic actuators", "ISCORMA-3", Cleveland, Ohio, 19-23 wrzesień 2005, s.511.1-511.8.
 2. Z. Idziaszek, E. Olearczuk: "Alokacja obsług i zasobów w zarządzaniu trwałością obiektów technicznych", Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Radom 2005r.
 3. Z. Idziaszek, E. Olearczuk: "Zarządzanie trwałością szybkostrzelnych armat automatycznych w systemie eksploatacji z wykorzystaniem bazy danych eksploatacyjnych", Eksploatacja i Niezawodność, Lublin 2005r.
 4. M. Jasztal, Z. Idziaszek: "Zarys metody tworzenia i badania modeli symulacyjnych szybkostrzelnych armat automatycznych w celu pozyskiwania danych o skutkach zmian parametrów diagnostycznych". Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.2(142) Vol.40 2005, str.155-168.
 5. M. Jasztal, Z. Idziaszek: "Model symulacyjny działka lotniczego NR-30." XIV Międzynarodowa Konferencja "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia", Rynia 2005, Materiały konferencyjne str. 203-212.
 6. M. Jasztal: "Metoda modelowania i badania zespołów mechanicznych wybranych urządzeń uzbrojenia lotniczego" - VIII Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 2005, Wyd. Garmond ISBN 83-89399-95-4, str. 101-112.
 7. L. Loroch, M. Jasztal, H. Tomaszek: "Modele powstawania uszkodzeń katastroficznych w urządzeniach lotniczych." Problemy Eksploatacji (kwartalnik), nr 3/2005, str.193-202.
 8. Z. Rochala: "Miniaturowy układ stabilizacji lotu dla bezpilotowego statku powietrznego", X Krajowa Konferencja "Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności", Monografia ISBN 83-87280-79-8 str. 434-441, Gdynia-Jastarnia 12-14 październik 2005.
 9. H. Tomaszek, Z. Idziaszek, M. Ważny: "Zarys metody określania liczności części zamiennych dla działek lotniczych", Zagadnienia Eksploatacji Maszyn zeszyt 1(141), Radom 2005, str. 125-136.
 10. M.Ważny, Z.Idziaszek: "Model symulacyjny ruchu pocisku po jego wylocie z przewodu lufy", Eksploatacja i Niezawodność 2005, Lublin.
 11. H. Tomaszek, Z. Idziaszek, M. Ważny: "Zarys metody określania liczności części zamiennych dla działek lotniczych", Zagadnienia Eksploatacji Maszyn zeszyt 1(141), Radom 2005r, str. 125-136.
 12. H. Tomaszek, J. Żurek: "Zarys metody oceny niezawodności obiektu technicznego pracującego z uwzględnieniem urządzeń zabezpieczających." X Jubileuszowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Stare Jabłonki 2005, str.565-573.
 13. S. Klimaszewski, H. Tomaszek: "Zarys metody oceny resztkowej trwałości wybranych elementów statku powietrznego." X Jubileuszowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Stare Jabłonki 2005, str.209-217.
 14. R. Szczepanik, H. Tomaszek: "Zarys metody oceny niezawodności i trwałości urządzeń lotniczych z uwzględnieniem stanów granicznych." X Jubileuszowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Stare Jabłonki 2005, str.247-256.
 15. L. Lorach, H. Tomaszek: "Wprowadzenie do oceny efektywności działania wojskowego statku powietrznego", Zagadnienia Eksploatacji Maszyn zeszyt 1(141), Radom 2005, str.67-80.
 16. S. Stępień, H. Tomaszek: "Zarys probabilistycznego opisu rozwoju pęknięcia zmęczeniowego oraz określenia ryzyka katastroficznego zniszczenia elementu podczas eksploatacji" Zagadnienia Eksploatacji Maszyn z.1 (133), 2003 (str. 23-32).

Rok 2004

 1. M. Henzel, Z. Gosiewski: "Stanowisko do badania metod sterowania elektrohydraulicznych układów wykonawczych". Materiały konferencji N-T "Naukowe Aspekty Bezpilotowych Aparatów Latających", Politechnika Świętokrzyska, 19-21 maja 2004, Kielce.
 2. M. Henzel, Z. Gosiewski: "Robust control method as new approach in control systems" International Carpathian Control Conference ICCC'2004, Zakopane, 25-28 Maj 2004 r, s. 403 -408.
 3. M. Henzel, Z. Gosiewski: "Experimental investigation of electrohydraulic actuator with HĄ method" International Carpathian Control Conference ICCC'2004, Zakopane, 25-28 Maj 2004 r, s. 95 -100.
 4. M. Henzel, Z. Gosiewski "Robust control of electrohydraulic servo-drive". 7th International Conference on Motion and Vibration Control, St. Louis, USA, 2004, s.15-1¸15-6.
 5. Z. Idziaszek, M. Jasztal: "Analiza podstawowego układu kinematycznego działka NR-30"; II Międzynarodowa Konferencja "Mechanika w Lotnictwie", Kazimierz Dolny 2004r.
 6. Z. Idziaszek, "Zarys metody szacowania części zapasowych w szybkostrzelnych armatach automatycznych w przypadku przedłużania ich resursu", Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, Waplewo 2004r.
 7. Z. Idziaszek , M. Jasztal: "Metoda badań układu kinematycznego działka lotniczego NR-30", VII Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 2004, Wyd. Garmond ISBN 83-89399-50-4, str. 81-88.
 8. Z. Idziaszek (jeden z współautorów), Praca zbiorowa pod redakcją R. Woźniaka "Encyklopedia najnowszej broni palnej", Wydanie wersji na płycie CD, 2004r.
 9. Z. Idziaszek, E. Olearczuk: "Topologiczny model w zarządzaniu trwałością szybkostrzelnych armat automatycznych", Kwartalnik naukowy Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.1/2004, str.159-167.
 10. Z. Idziaszek, H. Tomaszek: "Zarys metody oceny trwałości luf działek lotniczych", Kwartalnik naukowy Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.1/2004, str. 99-110.
 11. Z. Idziaszek: "Zarys metody oceny trwałości szybkostrzelnych armat automatycznych wykorzystującej zmiany parametrów diagnostycznych zasadniczych zespołów", Kwartalnik naukowy Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.2/2004, str.97-109.
 12. Z. Idziaszek, E. Olearczuk: "Informacyjny model zarządzania trwałością istniejących obiektów technicznych", Kwartalnik naukowy Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.2/2004, str.167-179.
 13. Z. Idziaszek, E. Olearczuk: "Trwałość układów mechanicznych w ujęciu strukturalnym", Kwartalnik naukowy Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.3/2004, str.115-126.
 14. Z. Idziaszek, S.Torecki, R. Kamieński: "Zarys metody oceny wybranych procesów balistycznych na tempo zużywania komory nabojowej szybkostrzelnych armat automatycznych", Kwartalnik naukowy Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.4/2004, str.167-179.
 15. Z. Idziaszek E. Olearczuk: "Audyt trwałości w eksploatacji szybkostrzelnych armat automatycznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa", Kwartalnik naukowy PNTTE Eksploatacja i Niezawodność nr 3 2004 r.
 16. M. Jasztal: "Analiza odporności na uszkodzenia wybranych elementów konstrukcyjnych statku powietrznego narażonych na niszczące oddziaływanie środków specjalnych." WAT Warszawa, PBS 2004r.
 17. M. Jasztal, H. Tomaszek: "Metoda oceny trwałości resztkowej elementów konstrukcji statku powietrznego uszkodzonych pociskami penetrującymi." V Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, Waplewo 2004r. Materiały konferencyjne str. 417-430.
 18. Z. Rochala: "Ocena realizacji misji obiektu bezpilotowego na podstawie danych z lotu", Międzynarodowa Konferencja "Naukowe aspekty bezpilotowych aparatów latających", Zeszyty naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 80 str. 385-392, Kielce-Cedzyna 19-21 maj 2004.
 19. St. Szajnar, M. Ważny: "Modelowanie procesu awaryjnego opuszczania statku powietrznego przy wykorzystaniu oprogramowania CFD-FASTRAN" XI Ogólnopolska/II Międzynarodowa Konferencja Mechanika w Lotnictwie, Kazimierz Dolny 2004, str. 145-154.
 20. H. Tomaszek, M. Ważny: "Metoda oceny wpływu błędów celowania na zmianę skuteczności zastosowania systemu uzbrojenia lotniczego" V Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, Waplewo 2004, str. 1037-1045.
 21. M. Ważny: "Metoda opisu wpływu ruchów błądzących znacznika celowniczego na skuteczność zastosowania lotniczych środków rażenia", Biuletyn WAT nr 9, Warszawa 2004, str. 17-30.
 22. S. Stępień, H. Tomaszek: "Zarys metody prognozy trwałości resztkowej wybranych typów obiektów lotniczych eksploatowanych według stanu technicznego" Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Zeszyt 1 (137), 2004, s. 67-81.
 23. S. Stępień, H. Tomaszek: "Wprowadzenie do oceny skuteczności użycia kierowanych rakiet lotniczych", Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Zeszyt 2 (138), 2004, s. 77-88.

Rok 2003

 1. M. Henzel, Z. Gosiewski: "Sterowanie odporne w elektrohydraulicznych układach wykonawczych" Materiały Konferencji N-T. "Automation 2003", Warszawa, PIAP, marzec 2003, str.451-459.
 2. Z. Idziaszek, M. Jasztal: "Metoda modelowania oraz badania szybkostrzelnych armat lotniczych z wykorzystaniem systemów CAx"; VIII Konferencja Naukowo-Techniczna, Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, Warszawa-Rynia 2003r.
 3. M. Jasztal: "Research of the process emergency escape from an aircraft.", Konferencja międzynarodowa - The biomechanics of impacts and vehicle crashworthiness, Warszawa 2003.
 4. A. Olejnik, S. Szajnar, M. Ważny, M. Jasztal- "Polish University Simulates Mig-29 Soviet Aircraft Using CFD-FASTRAN" - www.cfdrc.com/news/items/mig-sim.html.
 5. S. Stępień, H. Tomaszek: "Zarys probabilistycznego opisu rozwoju pęknięcia zmęczeniowego oraz określenia ryzyka katastroficznego zniszczenia elementu podczas eksploatacji" Zagadnienia Eksploatacji Maszyn z.1 (133), 2003 (str. 23-32).

Rok 2002

 1. M. Ważny, A. Olejnik, S. W. Szajnar: „Wykorzystanie pakietu programowego CFD-FASTRAN do badania zjawisk występujących przy opływie obiektów przez strumień powietrza” – IV Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa Waplewo 2002. 
 2. M. Ważny, Z. Idziaszek: „Model symulacyjny ruchu pocisku po jego wylocie z przewodu lufy” – IV Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa Waplewo 2002.

Rok 2001

 1. M. Ważny, M. Jasztal, A. Misiorny: „CFD–GEOM”, CADCAM FORUM 02/2001, Warszawa 2001. 
 2. M. Ważny, M. Jasztal, A. Misiorny: „CFD–FASTRAN – Wirtualny tunel aerodynamiczny”, CADCAM FORUM 03/2001, Warszawa 2001.

Rok 2000

 1. S. W. Szajnar, M. Ważny: „Analiza porównawcza wybranych foteli katapultowych”, III Międzynarodowej Konferencji Uzbrojenia – Waplewo 2000. 
 2. M. Ważny, M. Jasztal, A. Misiorny: „CFD - nowe możliwości”, CADCAM FORUM 12/00, Warszawa 2000.