Wizualizacje pomieszczeń

Poniżej zamieszczamy wizualizacje pomieszczeń nowopowstajacych pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych znajdujących się w budynku 36

012

127

140Sala111WidokProwadzacego

 

 

Pracownia robotyki w budynu 36

W budynku nr 36 w wyniku realizowanego projektu, powstanie jedno z największych w europie laboratoriów uczelnianych z zakresu robotyki przemysłowej. Celem stworzenia tego laboratorium jest przygotowanie studentów naszej uczelni do pracy wszędzie tam, gdzie pojawią się roboty przemysłowe. Zakres przewidzanego wyposażenia oraz możliwości z jakimi zetkną się studenci będzie imponujący.

Czytaj więcej...

Zakład Balistyki w nowych pomieszczeniach budynku 36

Zakład Balistyki jako jeden z głównych użytkowników nowo powstających sal w budynku 36, będzie tam posiadał bazę dydaktyczną w postaci: - dwóch 32 stanowiskowych sal wykładowych do prowadzenia wykładów oraz ćwiczeń rachunkowych - 32 stanowiskowa sala komputerowa do prowadzenia ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych

 

W oparciu o nowo powstałe sale i stanowiska prowadzone będą między innymi przedmioty:

a) ogólne, podstawowe i kierunkowe

- technologia informacyjna

- podstawy informatyki

- fizyka

- nauka o materiałach

- podstawy konstrukcji maszyn

 

b) specjalistyczne

- balistyka wewnętrzna i zewnętrzna

- balistyka zewnętrzna i dynamika lotu

- balistyka końcowa

- podstawy mechaniki wybuchu

- mechanika wybuchu

- modelowanie zjawisk balistyki i dynamiki lotu

- metody prognozowania stanu

- numeryczne metody obliczeniowe

- modelowanie i symulacja zagadnień mechatroniki

 

 

spkm

 

Pracownie Zakładu Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego w bud. nr. 36

Zakład Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego wchodzi w skład struktury organizacyjnej Instytutu Techniki Lotniczej. W procesie dydaktycznym zajmuje się profilowaniem specjalności awionika oraz zabezpieczaniem procesu dydaktycznego dla wszystkich kierunków kształcenia na Wydziale Mechatroniki, tj.: lotnictwa i kosmonautyki, mechatroniki i inżynierii bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...