Pracownicy ZWP

dr inż. Sławomir PIECHNA, prof. WAT
kierownik Zakładu
Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji

profesor uczelni
Mechanika / diagnostyka techniczna,
komputerowe systemy wspomagania eksploatacji.

tel. +48 261 839 406, +48 261 837 762
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr hab. inż. Jacek JANISZEWSKI, prof. WAT
profesor uczelni
Mechanika, technologia wytwarzania broni i amunicji,
badania właściwości mechanicznych materiałów w warunkach udaru.

tel. +48 261 837 345
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr hab. inż. Tomasz MAJEWSKI, prof. WAT
profesor uczelni
Budowa i eksploatacja maszyn,

technologia proszków spiekanych.

tel. +48 261 837 694
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ppłk dr inż. Robert PASZKOWSKI
z-ca dyrektora Instytutu Techniki Uzbrojenia
starszy wykładowca
 

Inżynieria odwrotna, modelowanie 3D,

programowanie obiektowe.

tel. +48 261 837 618
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Andrzej DĘBSKI
adiunkt
inżynieria materiałowa, materiały konstrukcyjne
urządzeń specjalnych.

tel. +48 261 837 363
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Michał GRĄZKA
adiunkt
Mechanika, budowa maszyn, numeryczna analiza konstrukcji
i zjawisk fizycznych.

tel. +48 261 837 363
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Zdzisław IDZIASZEK
adiunkt
Niezawodność i trwałość obiektów oraz ocena
procesu ich eksploatacji.

tel. +48 261 837 296
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mjr dr inż. Paweł PŁATEK
adiunkt
Nowoczesne techniki projektowania i wytwarzania

z wykorzystaniem programów CAD , Inżynieria Odwrotna,
Szybkie prototypowanie
.

tel. +48 261 839 657
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Marcin SARZYŃSKI
adiunkt 
Mechanika, właściwości materiałów w warunkach statycznych
i dynamicznych, nowoczesne techniki wytwarzania,
komputerowe systemy CAD-CAM.

tel. +48 261 839 657
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Judyta SIENKIEWICZ 
adiunkt
Inżynieria materiałowa, metaloznawstwo,
mikroskopia elektronowa, rentgenografia
tel. 
+48 261 837 494
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Katarzyna SARZYŃSKA 
kierownik Laboratorium Systemów Inżynierskich i Technologii
asystent
Mechanika, nowoczesne techniki projektowania i wytwarzania
z wykorzystaniem programów CAD - CAM
.

tel. +48 261 837 494
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Kamil CIEPLAK
kierownik Pracowni Komputerowych Systemów Inżynierskich
inżynier

Budowa i eksploatacja maszyn,
komputerowe systemy CAx.
tel. 
+48 261 837 437
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Piotr CMIEL
kierownik Pracowni Technologii
inżynier

Budowa i technologia maszyn, mechanika.
tel. 
+48 261 839 272
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Piotr DZIEWIT 
inżynier
Metaloznawstwo, inżynieria materiałowa,
projektowanie z wykorzystaniem programów CAD
.

tel. +48 261 837 494
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Patryk MODRZEJEWSKI 
inżynier
Komputerowe systemy CAx,
metrologia i automatyzacja pomiarów,
obrabiarki CNC, budowa i eksploatacja maszyn.
tel. +48 261 837 437
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Kamil RAJKOWSKI
inżynier
 Komputerowe systemy CAx, inżynieria materiałowa.
 tel. +48 261 839 272
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr Anna WAŻNY
starszy referent d/s administracyjnych
tel. +48 261 839 956
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marek LACHOWSKI 
starszy technik
tel. 
+48 261 837 930
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

mechanika, nowoczesne techniki projektowania i wytwarzania
z wykorzystaniem programów CAD - CAM