Pracownicy ZKS

płk dr inż. Mirosław ZAHOR
kierownik Zakładu
Konstrukcji Specjalnych

adiunkt
Mechanika, Konstrukcja i eksploatacja broni strzeleckiej,
Projektowanie broni automatycznej.
Hobby: fortyfikacje.

tel. +48 261 837 586
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

prof. dr hab. inż. Józef GACEK
profesor
Mechanika, Konstrukcja broni i amunicji,
Teoria strzelania, Balistyka zewnętrzna obiektów latających.
tel. +48 261 839 508 (bud. 36), 261 839 697 (bud. 69)
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK, prof. WAT
dyrektor Instytutu Techniki Uzbrojenia
profesor uczelni
Projektowanie, konstrukcja i eksploatacja urządzeń
specjalnych, w tym broni strzeleckiej i artyleryjskiej.
tel. +48 261 839 377, +48 261 839 508
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ppłk dr inż. Wojciech FURMANEK
adiunkt
mechanika, konstrukcja i eksploatacja broni i amunicji,
Hobby: historia powszechna.
tel. +48 261 837 243
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ppłk dr inż. Jacek KIJEWSKI
adiunkt
Projektowanie i konstrukcja broni artyleryjskiej, 
Badania dynamiczne broni palnej.
Hobby: orientacja sportowa, modelarstwo.
tel.+48 261 839 611
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mjr dr inż. Wojciech KOPERSKI
kierownik Laboratorium Amunicji
adiunkt
eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
technologia wyrobu amunicji.
Hobby: sporty wodne i bieganie.
tel. +48 261 837 243
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mjr dr inż. Grzegorz LEŚNIK
kierownik Laboratorium Broni Palnej 
adiunkt
mechanika, podstawy konstrukcji maszyn,
konstrukcja i eksploatacja broni lufowej.
Hobby: sport.
tel. +48 261 837 006
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Małgorzata PAC 
adiunkt
Podstawy konstrukcji maszyn, Mechanika,
Konstrukcja i eksploatacja broni lufowej i amunicji, 

tel. +48 261 837 264
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mjr dr inż. Łukasz SZMIT 
kierownik Laboratorium Uzbrojenia
adiunkt

Mechanika, Konstrukcja i eksploatacja broni strzeleckiej.
Hobby: broń historyczna.
tel. +48 261 837 006
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Jacek BOŻEJKO
z-ca dyrektora Instytutu Techniki Uzbrojenia
ds. techniczno-ekonomicznych
wykładowca
konstrukcja i eksploatacja broni strzeleckiej.
Hobby: broń palna i amunicja, strzelectwo sportowe
tel. +48 261 837 592
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ppor. mgr inż. Dawid GOŹDZIK
inżynier
Eksploatacja sprzętu wojskowego,
Badania dynamiczne broni palnej.
tel. +48 261 837 356
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Damian SZUPIEŃKO
inżynier
Projektowanie i konstrukcja broni lufowej.
Badania broni palnej.
tel. +48 261 837 356
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elżbieta IWANICKA
starszy technik
tel. +48 261 837 675
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marek SIEKIERSKI 
kierownik Pracowni Eksploatacji Broni Palnej
starszy technik

tel. +48 261 837 264
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.