Pracownicy ZBA

ppłk dr inż. Zbigniew SURMA
kierownik Zakładu Balistyki
adiunkt
Balistyka wewnętrzna broni lufowej i silników rakietowych.
tel. +48 261 839 534
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI
profesor
Materiały wysokoenergetyczne, Fizyka wybuchu.
tel. +48 261 837 716
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr hab. inż. Zbigniew LECIEJEWSKI, prof.WAT
prodziekan ds. naukowych
profesor uczelni
Mechanika, Balistyka wewnętrzna
broni lufowej i silników rakietowych.
tel. +48 261 839 167
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr hab. inż. Zdzisław ŁĘGOWSKI, prof. WAT
profesor uczelni
Mechanika, mechanika płynów, 

mechanika wybuchu, fale uderzeniowe.
tel. +48 261 839 676
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Marta CZYŻEWSKA
adiunkt
Mechanika, balistyka wewnętrzna.
tel. +48 261 837 497
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Marek GĄSIOROWSKI
adiunkt
Mechanika, balistyka,
modelowanie fizyczne i matematyczne.
tel. +48 261 839 455
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kpt. dr inż. Bartosz FIKUS
kierownik Laboratorium Balistyki
asystent
Mechanika ośrodków ciągłych, metody numeryczne.
tel. +48 261 837 723
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Jakub MICHALSKI
kierownik Laboratorium Modelowania Zjawisk Balistyki
asystent
Mechanika, konstrukcja i eksploatacja broni lufowej.
tel. +48 261 837 658
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Andrzej HORODEŃSKI
starszy specjalista n-t
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucyna KOMORZYCKA
starszy referent d/s administracyjnych
tel. +48 261 839 956
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.