Pracownicy ZBE

mjr dr inż. Robert ROGÓLSKI
kierownik Zakładu
Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych

adiunkt
Konstrukcje płatowcowe - modelowanie geometrii i struktury,
analizy wytrzymałościowe, dynamika konstrukcji, aerosprężystość.
Kompozyty - modelowanie struktur laminatowo-przekładkowych do analiz numerycznych.

tel. +48 261 837 374
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

prof. dr hab. inż. Jan GODZIMIRSKI
profesor
Technologia lotnicza, badania eksperymentalne
i numeryczne połączeń klejowych.

tel. +48 261 839 575
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

prof. dr hab. inż. Aleksander OLEJNIK
dyrektor ITL
profesor

Statyka i dynamika konstrukcji lotniczych,
aerosprężystość układów powierzchniowych,
modelowanie struktur lotniczych.

tel. +48 261 839 644
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr hab. inż. Ryszard CHACHURSKI, prof. WAT 
profesor uczelni
Lotnicze zespoły napędowe - teoria i konstrukcja,
eksploatacja, diagnozowanie, oblodzenie układów dolotowych.
Bezzałogowe statki powietrzne.
tel. +48 261 837 664
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr hab. inż. Stanisław KACHEL, prof. WAT
dziekan Wydziału Mechtroniki i Lotnictwa
profesor uczelni
Konstrukcje płatowcowe - modelowanie geometrii i struktury,
zagadnienia inżynierii odwrotnej, analizy wytrzymałościowe,
dynamika konstrukcji. Kompozyty - modelowanie struktur
laminatowo-przekładkowych do analiz numerycznych.
tel. +48 261 837 374
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

płk dr hab. inż. Adam KOZAKIEWICZ, prof. WAT
profesor uczelni
Lotnicze zespoły napędowe - teoria i konstrukcja, eksploatacja,
diagnozowanie, aerosprężystość. Bezzałogowe statki powietrzne.
tel. +48 261 837 129
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

płk dr hab. inż. Marek ROŚKOWICZ, prof. WAT
profesor uczelni
Wyposażenie hydro-pneumatyczne statków powietrznych,
badania połączeń klejowych.
tel. +48 261 837 210
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Piotr ZALEWSKI, prof. WAT
dyrektor Szkoły Doktorskiej WAT
profesor uczelni
Kierunki rozwoju techniki lotniczej, konstrukcja i budowa statków powietrznych,
prawo i przepisy lotnicze w zakresie zdatności do lotu.
tel. +48 261 839 972, +48 261 837 085
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mjr dr inż. Piotr LESZCZYŃSKI
adiunkt
Statyczne próby wytrzymałościowe,
eksperymentalne badania materiałów kompozytowo-metalowych.
tel. +48 261 839 623
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ppłk dr inż. Sławomir TKACZUK
adiunkt
Systemy wysokościowo-ratownicze statków powietrznych,
badania numeryczne połączeń klejowych.
tel. +48 261 839 573
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Piotr WRÓBLEWSKI
adiunkt
Lotnicze zespoły napędowe - teoria i konstrukcja, eksploatacja, numeryczne obliczenia parametrów termodynamicznych i hydrodynamicznych tłokowych i turbinowych silników spalinowych. Badania eksperymentalne oporów ruchu, dynamiki, wytrzymałości i zużycia powierzchni współpracujących mechanizmów kinematycznych lotniczych silników spalinowych. Bezzałogowe statki powietrzne.
tel. +48 261 837 374
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr hab. inż. Stanisław DANILECKI
starszy wykładowca
Statyka i dynamika konstrukcji lotniczych,
trwałość zmęczeniowa konstrukcji lotniczych,
projektowanie samolotów i śmigłowców.

tel. +48 261 839 769
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Bogumił SIUTA
z-ca dyrektora Instytutu Techniki Lotniczej
ds. Techniczno-ekonomicznych
starszy wykładowca

tel. +48 261 839 338, 261 839 046
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mjr mgr inż. Łukasz KISZKOWIAK
wykładowca
Numeryczne analizy aerodynamiczne przy użyciu oprogramowania CFD
z wykorzystaniem HPC. Wyznaczanie obciążeń aerodynamicznych
działających na strukturę statku powietrznego w trakcie lotu.
Analizy stateczności statycznej i dynamicznej statków powietrznych
z wykorzystaniem modeli skalowanych.
Prowadzenie badań aerodynamicznych w tunelach powietrznych i wodnym.
tel. +48 261 837 133
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Olga GRZEJSZCZAK
asystent
Modelowanie geometrii i struktury statków powietrznych.
Modelowanie zjawisk zachodzących w kanałach przepływowych
lotniczych turbinowych silników odrzutowych.

tel. +48 261 839 623
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Michał JĘDRAK
inżynier
Modelowanie geometrii i struktury statków powietrznych.
Numeryczne analizy konstrukcji lotniczych.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Anna MIKOŁAJCZYK
inżynier
Pomiary sił hydrodynamicznych modeli samolotów w tunelu wodnym RHRC 2436,
obliczenia gazodynamiczne silników turbinowych, obsługa symulatora
dwuprzepływowego silnika odrzutowego DGEN 380.

tel. +48 261 837 374
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Jarosław MILCZARCZYK
inżynier

Analizy wytrzymałościowe MES lotniczych struktur kompozytowych,
Badania właściwości materiałów kompozytowych, badania struktur kompozytowych
metodami niszczącymi i nieniszczącymi.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Borys SYTA
inżynier
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Michał SZCZEŚNIAK
inżynier
Próby rezonansowe statków powietrznych. Modelowanie geometrii i struktury płatowców,
analizy wytrzymałościowe, dynamika konstrukcji, analiza modalna.
Statyczne próby wytrzymałościowe i sztywnościowe.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr Dominik BORCUCH
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Próby sztywności i wytrzymałości konstrukcji lotniczych
badania nieniszczące struktur kompozytowych badania napędów turbinowych.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr Michał RADOMSKI
specjalista d/s technicznych
Przygotowanie dokumentów w ramach prowadzonych postępowań
o udzielenia zamówienia publicznego w Zakładzie,
prowadzenie gospodarki materiałowej w projektach badawczych. Druk 3D.

tel. +48 261 837 374
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Artur MARCHEL
starszy technik
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr Jarosław SASIN
starszy technik
Prowadzenie gospodarki materiałowej w projektach badawczych.
Przygotowywanie dokumentów w ramach prowadzonych przetargów
na zakup sprzętu w zakładzie.
tel. +48 261 837 374
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kamil WASZKIEWICZ
starszy technik - operator CNC
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.