Pracownicy ZAU

płk dr inż. Mirosław ZAHOR
Kierownik Zakładu Broni i Amunicji
Adiunkt
Mechanika, Konstrukcja i eksploatacja broni strzeleckiej,
Projektowanie broni automatycznej.
Hobby: fortyfikacje.

tel. +48 261 837 586
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

prof. dr hab. inż. Józef GACEK
Profesor
Mechanika, Konstrukcja broni i amunicji,
Teoria strzelania, Balistyka zewnętrzna obiektów latających.
tel. +48 261 839 508 (bud. 36), 261 839 697 (bud. 69)
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK, prof. WAT
Dyrektor Instytutu Techniki Uzbrojenia
Profesor uczelni
Projektowanie, konstrukcja i eksploatacja urządzeń
specjalnych, w tym broni strzeleckiej i artyleryjskiej.
tel. +48 261 839 377, +48 261 839 508
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ppłk dr inż. Wojciech FURMANEK
Adiunkt
mechanika, konstrukcja i eksploatacja broni i amunicji,
Hobby: historia powszechna.
tel. +48 261 837 243
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mjr dr inż. Wojciech KOPERSKI
Kierownik Pracowni Środków Bojowych
Adiunkt
eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
technologia wyrobu amunicji.
Hobby: sporty wodne i bieganie.
tel. +48 261 837 243
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mjr dr inż. Grzegorz LEŚNIK
Kierownik Laboratorium Systemów Uzbrojenia
Adiunkt

mechanika, podstawy konstrukcji maszyn,
konstrukcja i eksploatacja broni lufowej.
Hobby: sport.
tel. +48 261 837 006
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Małgorzata PAC 
Adiunkt
Podstawy konstrukcji maszyn, Mechanika,
Konstrukcja i eksploatacja broni lufowej i amunicji, 

tel. +48 261 837 264
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mjr dr inż. Łukasz SZMIT 
Kierownik Pracowni Uzbrojenia Klasycznego
Adiunkt

Mechanika, Konstrukcja i eksploatacja broni strzeleckiej.
Hobby: broń historyczna.
tel. +48 261 837 006
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Jacek BOŻEJKO
Z-ca dyrektora Instytutu Techniki Uzbrojenia
ds. techniczno-ekonomicznych
Wykładowca
konstrukcja i eksploatacja broni strzeleckiej.
Hobby: broń palna i amunicja, strzelectwo sportowe
tel. +48 261 837 592
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

por. mgr inż. Dawid GOŹDZIK
Kierownik Pracowni Broni Palnej
Starszy inżynier

Eksploatacja sprzętu wojskowego,
Badania dynamiczne broni palnej.
tel. +48 261 837 356
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

por. mgr inż. Mateusz MORAWSKI
Inżynier
Badanie i projektowanie broni i amunicji.
tel. +48 261 837 264
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Damian SZUPIEŃKO
Inżynier
Projektowanie i konstrukcja broni lufowej.
Badania broni palnej.
tel. +48 261 837 356
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elżbieta IWANICKA
Starszy technik
tel. +48 261 837 675
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marek SIEKIERSKI 
Kierownik Pracowni Eksploatacji Broni
Starszy technik

tel. +48 261 837 264
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.