Pracownicy ZAL

dr hab. inż. Krzysztof FALKOWSKI, prof. WAT
Kierownik Zakładu Awioniki
Profesor uczelni

tel. +48 261 837 619
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: poniedziałek 1600-1800 pokój 121/36 lub 16/66


dr inż. Tomasz GRZEGORCZYK
Adiunkt
tel. +48 261 839 834
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: środa 1600-1800pokój 123/36

ppłk dr inż. Maciej HENZEL
Z-ca dyrektora Instytutu Techniki Lotniczej
Adiunkt

tel. +48 261 837 947, +48 261 837 483
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: wtorek 16
00-1800 pokój 124/36

ppłk dr inż. Mariusz WAŻNY
Dyrektor Instytutu Techniki Lotniczej
Adiunkt
tel. +48 261 839 644
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: piątek 1400-1800 pokój 121/36

mjr dr inż. Konrad WOJTOWICZ
Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy Zagranicznej
Adiunkt

tel. +48 261 839 851
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: wtorek 1600-1800 pokój 126/36


dr inż. Mirosław WRÓBLEWSKI
Adiunkt
tel. +48 261 839 834
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: czwartek 1600-1800 pokój 123/36


mgr inż. Jacek GĄSKA
Asystent
tel. +48 261 837 835
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: piątek 1600-1800 pokój 122/36

mgr inż. Mariusz JANCZEWSKI 
Asystent
tel. +48 261 837 202
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: środa 1600-1800 pokój 125/36

dr inż. Krzysztof KAŹMIERCZAK 
Asystent
tel. +48 261 837 619
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: środa 1600-1800 pokój 121/36

mgr inż. Paulina KURNYTA-MAZUREK 
Asystent
tel. +48 261 839 143
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: poniedziałek 1600-1800 pokój 139/36


mgr inż. Adam MARUT
Asystent
tel. +48 261 837 202
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: środa 1600-1800 pokój 125/36

por. mgr inż. Przemysław WOJCIECHOWSKI
Asystent
tel. +48 261 839 851
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: poniedziałek 1600-1800 pokój 126/36

Krystyna DZIERŻ 
Starszy technik
tel. +48 261 839 143
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adrian JUSZCZYŃSKI
Referent techniczny
tel. +48 261 837 619
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.