Przebudowa budynku nr 36 na cele dydaktyczne Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

 

30 kwietnia 2015 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.
Projekt została zrealizowany zgodnie z założeniami, zakupiono 100% zaplanowanego wyposażenia.

 

 

 

Logo 36 C 100”Przebudowa budynku nr 36 na cele dydaktyczne Wydziału Mechatroniki  i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej”
w ramach Działania 13.1 PO IiŚ

Podstawowym założeniem projektu jest unowocześnienie dydaktycznej bazy laboratoryjnej Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML) i poszerzenie oferty edukacyjnej Akademii.

 

rzuty-zewnetrzneliscie

 

Realizacja projektu pozwoli na wyposażenie powstających pracowni w najnowocześniejszy sprzęt. co zwiększy w sposób skokowy zakres przekazywanej studentom wiedzy oraz umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości, podejmując pracę w kluczowych dla rozwoju kraju dziedzinach związanych z nowoczesnymi technologiami i zapewni im po ukończeniu Akademii możliwość konkurowania z absolwentami innych uczelni na europejskim rynku pracy.

 

W przebudowanym budynku byłej stołówki powstaną między innymi:

  • sala audytoryjna na 288 osób,
  • pracownia robotyki,
  • pracownie laboratoryjne mechatroniki, awioniki, balistyki,
  • pracownie informatyczne.

A2

Po przebudowie powierzchnia użytkowa budynku nr 36 będzie wynosiła 2 670,0 m².

Podstawowym założeniem projektu jest unowocześnienie dydaktycznej bazy laboratoryjnej Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML) i poszerzenie oferty edukacyjnej Akademii.

Realizacja projektu – przebudowa budynku stołówki na budynek dydaktyczny- pozwoli również na zmniejszenie udziału infrastruktury towarzyszącej, która nie jest bezpośrednio używana w procesie dydaktycznym. Wojskowej Akademii Technicznej.

spkm