O nas

Pracownicy ZIB prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów:

 • na kierunku studiów "Lotnictwo i Kosmonautyka"":
  • podstawy automatyki i automatyzacji,
  • niezawodność i bezpieczeństwo w lotnictwie,
  • bomby i zapalniki lotnicze,
  • lotnicze pociski rakietowe,
  • stanowiska broni pokładowej,
  • systemy uzbrojenia lotniczego,
  • czynnik ludzki,
  • systemy sterowania uzbrojeniem lotniczym,
  • systemy sterowania i naprowadzania lotniczych środków bojowych,
  • efektywność systemów uzbrojenia lotniczego,
  • diagnostyka systemów uzbrojenia lotniczego,
  • zarządzanie w eksploatacji uzbrojenia lotniczego,
  • materiały wybuchowe i paliwa rakietowe;
 • na kierunku studiów "Inżynieria Bezpieczeństwa":
  • podstawy automatyki i automatyzacji,
  • maszynoznawstwo,
  • podstawy inżynierii bezpieczeństwa,
  • przyczyny i mechanizmy powstawania szkód,
  • zarządzanie bezpieczeństwem,
  • fizjologia i ergonomia,
  • środki bezpieczeństwa i ochrony,
  • człowiek a technosfera,
  • technika jądrowa,
  • specialized English terminology for safety engineering,
  • podstawy systemów ratownictwa,
  • inżynieria bezpieczeństwa technicznego,
  • teoria zagrożenia technicznego i bezpieczeństwa technicznego,
  • ekonomika inżynierii bezpieczeństwa technicznego,
  • laboratorium układów bezpieczeństwa,
  • współczesne problemy bezpieczeństwa,
  • modelowanie matematyczne systemów,
  • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
  • projektowanie budowa i eksploatowanie obiektów technicznych,
  • analizy bezpieczeństwa technicznego,
  • optymalizacja zagrożenia technicznego;

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ OBEJMUJE:

 • syntezę ogólnie obowiązującej metodologii projektowania układów bezpieczeństwa obiektów technicznych,
 • opracowywanie metodyk (procedur) określania granicznej skuteczności układów bezpieczeństwa i ich optymalizacji na bazie modeli deterministycznych, probabilistycznych i strategicznych,
  • wyprowadzenie analitycznych postaci bezpośrednich związków ilościowych między zagrożeniem technicznym generowanym przez dowolny obiekt techniczny a szeroko rozumianą jego niezawodnością.
  • problematykę efektywnego przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zagrożeń,
  • konstruowanie modeli matematycznych opisujących mechanizmy powstawania reprezentatywnych szkód.
 • W obszarze lotnictwa i kosmonautyki problematykę efektywności eksploatacji lotniczych systemów technicznych.