O nas

Podstawowe zadania Instytutu Techniki Rakietowej i Mechatroniki to kształcenie kadr dla Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych, Wojsk Obrony Powietrznej, Wojsk Rakietowych, Artylerii Wojsk Lądowych oraz poszukiwanych w przemyśle przy projektowaniu i eksploatacji zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych inżynierów.

Oprócz przygotowania w zakresie eksploatacji sprzętu mechatronicznego (w tym także rakietowego), absolwenci Instytutu Techniki Rakietowej i Mechatroniki mają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatowania zintegrowanych struktur mechanicznych, elektronicznych i informatycznych, zwanych w skrócie mechatronicznymi. Zdobyta w czasie studiów wiedza zapewnia im systemowe spojrzenie na problematykę związaną z zagadnieniami mechaniki budowy maszyn i elektroniki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi komputerowych.
Absolwenci Instytutu Techniki Rakietowej i Mechatroniki przygotowani są również do pracy dydaktyczno-naukowej w szkolnictwie wojskowym, w uczelniach cywilnych oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, a także w średnich i małych zakładach gospodarki narodowej zajmujących się wytwarzaniem, eksploatacją i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych.