Materiały dydaktyczne

Przedmiot: LOTNICZE UKŁADY WYKONAWCZE

Lp. ĆWICZENIA LABORATORYJNE POBIERZ
1 Badanie dynamicznych charakterystyk lotniczego układu napedowego pdf
2 Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów pdf

 

Przedmiot: LOTNICZE SYSTEMY ZOBRAZOWANIA INFORMACJI

Lp. ĆWICZENIA LABORATORYJNE POBIERZ
1 Identyfikacja formatów zobrazowań na wskaźnikach elektronicznych systemu EFIS pdf

 

Przedmiot: METROLOGIA II

Lp. ĆWICZENIA LABORATORYJNE POBIERZ
1 Pomiary z wykorzystaniem rozproszonego systemu pomiarowego pdf
2 Badanie przetworników AC różnych typów pdf
3 Badanie wybranych przetworników mechano-elektrycznych pdf
4 Badanie sygnałów elektrycznych za pomocą oscyloskopu cyfrowego pdf

 

Przedmiot: PODSTAWY AUTOMATYKI I AUTOMATYZACJI

Lp. ĆWICZENIA LABORATORYJNE POBIERZ
1 Pomiar charakterystyk czasowych i częstotliwościowych podstawowych członów automatyki pdf
2 ---  
3 ---  
4 Badanie wpływu parametrów korektora na własności dynamiczne układu regulacji automatycznej pdf
5 Dobór typu regulatora i jego nastaw w procesie syntezy układu regulacji automatycznej  
6 Badanie dynamicznych charakterystyk aparatury komutacyjnej pdf
7 Modelowanie kombinacyjnych układów przełączających z wykorzystaniem elementów pneumatycznych i elektrycznych pdf
8 Projekt sekwencyjnego układu przełączającego z wykorzystaniem sterownika programowalnego pdf
Lp. ĆWICZENIA RACHUNKOWE POBIERZ
1 Charakterystyki statyczne układów automatycznej regulacji pdf
2 Opis własności dynamicznych liniowych układów ciągłych w dziedzinie czasu i w dziedzinie operatorowej pdf
3 Przekształcanie schematów blokowych pdf
4 Wyznaczanie charakterystyk czasowych i częstotliwościowe układów automatyki pdf
5 Badanie stabilność liniowych układów automatyki pdf
6 Ocena jakości układu regulacji automatycznej pdf
7 Korekcja liniowych układów regulacji automatycznej. Metoda Evansa pdf
8 Projekt prostego układu przełączającego. Układy kombinacyjne i sekwencyjne pdf

 

Przedmiot: SYSTEMY STEROWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH

Lp. ĆWICZENIA LABORATORYJNE  
1 Badanie właściwości statycznych i dynamicznych automatu sterowania podłużnego  

 

Przedmiot: PODSTAWY AUTOMATYKI I ROBOTYKI

Lp. ĆWICZENIA LABORATORYJNE POBIERZ
1 Dobór typu regulatora i jego nastaw w procesie syntezy układu regulacji automatycznej pdf
ĆWICZENIA RACHUNKOWE
  Z części Podstawy Automatyki prowadzonej przez mgr inż. Bartosza Brzozowskiego obowiązują kolejno następujące tematy ćwiczeń rachunkowych z przedmiotu Podstawy Automatyki i Automatyzacji: 1, 2, 4, 5, 6, 7

 

Przedmiot: LOTNICZE UKŁADY POMIAROWE I DIAGNOSTYCZNE

Lp. ĆWICZENIA LABORATORYJNE POBIERZ
1 Badanie wybranych przyrządów areometrycznych pdf
2 Badanie busoli magnetycznej i indukcyjnej pdf
3 Badanie układu sztucznego horyzontu pdf
4 Badanie zakrętomierza lotniczego pdf
5 Badanie układu pomiaru ilości paliwa statku powietrznego pdf

x