Kształcenie

Instytut Techniki Uzbrojenia kształci:

 1. studentów wojskowych na studiach stacjonarnych I i II stopnia
      na kierunku "mechatronika" w specjalnościach:
  • "uzbrojenie i elektronika",
  • "artyleria rakietowa",
  • "eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego",
  • "środki bojowe".
 2. studentów cywilnych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia
      na kierunku "mechatronika" w specjalnościach:
  • "techniki komputerowe w mechatronice".

 

Instytut Techniki Uzbrojenia prowadzi również:

 • niestacjonarne studia podyplomowe pn. "Procedury pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji systemów uzbrojenia" – tylko dla kadry Sił Zbrojnych RP,
 • niestacjonarne studia podyplomowe pn. "Konstrukcja i eksploatacja współczesnej techniki uzbrojenia" – dla absolwentów, którzy ukończyli co najmniej studia I stopnia,
 • niestacjonarne studia podyplomowe pn. "Zaawansowane techniki komputerowe w praktyce mechatronicznej"– dla absolwentów, którzy ukończyli co najmniej studia I stopnia,
 • kursy specjalistyczne i doskonalące.

x