Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

tel.: +48 261 837 601, +48 261 837 856
fax.: +48 261 837 581

Studia stacjonarne
Kontakt Dziekanat
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek - 800-1000 oraz 1300-1500

Studia niestacjonarne
Kontakt Dziekanat
Sobota - 745-1500

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Administrator serwisu WML

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. +48 26 183 92 72