Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej
Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa i Uzbrojenia Lotniczego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

tel./fax.: +48 261 839 046


ppłk dr inż. Michał JASZTAL
Kierownik Zakładu Inżynierii Bezpieczeństwa i Uzbrojenia Lotniczego
tel.: +48 261 839 636
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.