Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej
Zakład Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

tel./fax.: +48 261 837 374


ppłk dr inż. Robert ROGÓLSKI
Kierownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych
tel.: +48 261 839 318
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.