Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Instytut Techniki Uzbrojenia
Zakład Konstrukcji Specjalnych
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

tel.: +48 261 837 675
fax: +48 261 837 399


płk dr inż. Mirosław ZAHOR
Kierownik Zakładu Konstrukcji Specjalnych
tel.: +48 261 837 586
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.