Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej
Zakład Awioniki
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

tel.: +48 261 839 046


dr hab. inż. Krzysztof FALKOWSKI, prof. WAT
Kierownik Zakładu Awioniki
tel.: +48 261 837 619
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.