Kontakt

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Centrum Szkolenia CAD

00-908 Warszawa 46
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 /bud. 100, pok. 324A/

tel. +48 261 837 845, fax +48 261 839 777
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.