Strona główna

 

Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji

 

banner skwpwie


Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania referatów
sformatowanych zgodnie z wymaganiami wydawniczymi obowiązującymi
w zeszłym roku (tj. w standardowym formacie A4).


Organizatorem Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i  Eksploatacji jest Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej. Uczestnikami Szkoły są przedstawiciele nauki, przemysłu oraz firm wdrażających systemy komputerowego wspomagania oraz zaproszeni goście.
Szkoła odbywa się raz w roku, w pierwszych dniach maja. Ma charakter ogólny i jest skierowana do użytkowników we wszystkich branżach, w których zastosowano komputerowe wspomaganie prac. Organizatorzy nie stawiają sobie za cel konkurowania z tematycznymi konferencjami komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania.

Program Szkoły adresowany jest przede wszystkim do:

  • użytkowników systemów komputerowych w biurach, zakładach i przedsiębiorstwach przemysłowych
  • twórców metod i procedur komputerowego wspomagania
  • producentów sprzętu i autorów oprogramowania.

Za zorganizowanie Szkoły i jej stronę techniczną odpowiada Biuro Szkoły.

Nad zapewnieniem odpowiednio wysokiego poziomu Szkoły czuwa Komitet Naukowy, który nadzoruje merytoryczne ukierunkowanie Szkoły oraz odpowiada za przygotowanie wykładów i recenzji.

Organizator przewiduje tworzenie doradczego zespołu do spraw współpracy z przemysłem, którego skład osobowy jest ustalany corocznie po pierwszych zgłoszeniach z przedsiębiorstw przemysłowych.
W ramach Szkoły i pod jej egidą organizowane są seminaria, konferencje i sympozja towarzyszące lub samodzielne.