Konferencje

Licencja CC

cc
Wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa/Problems of Mechatronics. Armament, Aviation, Safety Engineering są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 ( CC BY-NC-ND 3.0), która zezwala na kopiowanie, przedstawianie i rozpowszechnianie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (czyli nietworzenia utworów zależnych), przy jednoczesnym odpowiednim oznaczeniu autorstwa utworu.

byncnd

Editorial team

 

Editor-in-Chief  -  prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI
Executive editor  -  dr hab. inż. Zbigniew LECIEJEWSKI
     

Subject Editors
Chemistry  -  prof. dr hab. inż. Bogdan ZYGMUNT
Technology (section armament)  -  prof. dr hab. inż. Józef GACEK
Technology (section aviation)  -  prof. dr hab. inż. Aleksander OLEJNIK
Technology (section safety engineering)  -  dr hab. inż. Andrzej SKOMRA
     

Statistical editor  -  dr Lucjan KOWALSKI
Proof reading  -  red. Renata BORKOWSKA
DTP  - 
Ewa BURDZIAKOWSKA
English language verification  - 
Sławomir DĘBSKI, Renata CHROMIK
Book cover design  - 
Barbara CHRUSZCZYK

 

Zespół redakcyjny

 

Redaktor NACZELNY  -  prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI
Redaktor PROWADZĄCY  -  dr hab. inż. Zbigniew LECIEJEWSKI
     

Redaktorzy TEMATYCZNI
Nauki chemiczne  -  prof. dr hab. inż. Bogdan ZYGMUNT
Nauki techniczne (dział uzbrojenie)  -  prof. dr hab. inż. Józef GACEK
Nauki techniczne (dział lotnictwo)  -  prof. dr hab. inż. Aleksander OLEJNIK
Nauki techniczne (inzynieria bezpieczeństwa)  -  dr hab. inż. Andrzej SKOMRA
     

Redaktor statystyczny  -  dr Lucjan KOWALSKI
Korekta  -  red. Renata BORKOWSKA
Weryfikacja tekstów w języku angielskim  - 
Ewa BURDZIAKOWSKA
Skład komputerowy  - 
Sławomir DĘBSKI, Renata CHROMIK
Projekt okładki  - 
Barbara CHRUSZCZYK