Konferencje

Kontakt

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
Centrum Szkolenia CAD

00-908 Warszawa 46
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 /bud. 100, pok. 324A/

tel. +48 261 837 845, fax +48 261 839 777
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Informacje organizacyjne

Wszelkie informacje o Szkole i jej poprzednich edycjach dostępne są w serwisie internetowym Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT: http://www.wml.wat.edu.pl.

Przygotowany referat nie powinien objętościowo przekraczać 8-miu stron formatu A4, obejmujących tekst, rysunki i wykaz publikacji.

Materiały autorskie podlegają ocenie merytorycznej przez członków Komitetu Naukowego Szkoły. Autorzy zakwalifikowanych do wygłoszenia i druku referatów zostaną o tym fakcie powiadomieni.

W komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych powstał zapis: "Czasopismo może być ocenione, jeśli wersja elektroniczna czasopisma naukowego jest tożsama z wersją papierową, tj. zawiera identyczny wykaz i zawartość artykułów naukowych, co wersja papierowa".

W związku z powyższym artykuły naukowe prezentowane podczas XXIV Szkoły mogą być publikowane jedynie w wersji drukowanej (wersja elektroniczna artykułów będzie dostępna na stronie internetowej redakcji).

Treść referatu należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i przesłać na adres Biura Szkoły, dołączając zapis w formie elektronicznej. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i tekstów referatów do 31 marca 2020 r. Zgłoszenia udziału w XXIV Szkole bez referatu do 10 kwietnia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że uległy zmianie wymagania wydawnicze. 
Materiały niespełniające nowych wymagań będą zwracane do poprawy.
Proszę zapoznać się z nową instrukcją dla autorów.


PLANOWANE WARSZTATY

W ramch Konferencji planowane są dla uczestników Szkoły warsztaty z zakresu komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji:
o tematyce poinformujemy w najbliższym czasie.


DOKUMENTY DO POBRANIA


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
Centrum Szkolenia CAD

00-908 Warszawa 46
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 /bud. 100, pok. 324A/

tel. +48 261 837 845, fax +48 261 839 777
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KONTO

Opłaty konferencyjne proszę kierować na konto:

60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

CITIBANK HANDLOWY w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46

tytuł przelewu: "XXIV Szkoła"

Historia Szkoły

Szkoła "Oprogramowanie CAD/CAM w konstruowaniu i eksploatacji" została pomyślana jako forum do wymiany informacji, doświadczeń i oczekiwań w zakresie oprogramowania CAD/CAM. Program Szkoły adresowany był zarówno do użytkowników oprogramowania, jak również twórców metod i procedur komputerowego wspomagania konstruowania i eksploatacji.

 
EDYCJA    MIEJSCE   DATA
I Wiosenna Szkoła Oprogramowania CAD/CAM Bochnia 14-16 maja 1997
II Wiosenna Szkoła KWPWiE Żegiestów 11-15 maja 1998
III Szkoła KWPWiE Szczyrk 10-14 maja 1999
IV Szkoła KWPWiE Jurata 15-19 maja 2000
V Szkoła KWPWiE Szczyrk 14-18 maja 2001
VI Szkoła KWPWiE Jurata 13-17 maja 2002
VII Szkoła KWPWiE Jurata 12-16 maja 2003
VIII Szkoła KWPWiE Jurata 10-14 maja 2004
IX Szkoła KWPWiE Jurata 8-13 maja 2005
X Szkoła KWPWiE Jurata 8-12 maja 2006
XI Szkoła KWPWiE Jurata 14-18 maja 2007
XII Szkoła KWPWiE Jurata 12-16 maja 2008
XIII Szkoła KWPWiE Jurata 11-15 maja 2009
XIV Szkoła KWPWiE Jurata 10-14 maja 2010
XV Szkoła KWPWiE Jurata 9-13 maja 2011
XVI Szkoła KWPWiE Jurata 14-18 maja 2012
XVII Szkoła KWPWiE Szczyrk 13-17 maja 2013
XVIII Szkoła KWPWiE Szczyrk 12-16 maja 2014
XIX Szkoła KWPWiE Jurata 1-15 maja 2015
XX Szkoła KWPWiE Jurata 12-16 maja 2016
XXI Szkoła KWPWiE Jurata 08-12 maja 2017
XXII Szkoła KWPWiE Pisz 14-18 maja 2018
XXIII Szkoła KWPWiE Pisz 13-17 maja 2019

 

 

Miejsce i data

XV Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji odbędzie się 9-13 maja 2011 roku w Juracie.


JURATA- położona jest w sosnowym lesie między Jastarnią a Helem. Miejscem konferencji jest hotel Delfin Wojskowego Zespołu Wypoczynkowego "Jantar" ul. Wojska Polskie-go. Do dyspozycji gości hotel oferuje dobrze wyposażone.

hotel