Konferencje

Informacje dla studentów

 

PLAN KONSULTACJI I DYŻURÓW
nauczycieli akademickich

ZAKŁADU BALISTYKI
INSTYTUTU TECHNIKI UZBROJENIA


Lp.
Imię i nazwisko
nauczyciela akademickiego (telefon)

Dzień

Godzina
Miejsce pok./bud.
1 Zbigniew SURMA
(26 183 95 34)
poniedziałek 15.30-17.00 3/26
2 Zbigniew LECIEJEWSKI
(261839167)
środa 15.30-17.00 6/63, 43/36
3 Radosław TRĘBIŃSKI
(26 183 77 16)
środa 15.30-17.00 38/36
4 Zdzisław ŁĘGOWSKI
(26 183 96 76)
czwartek 15.30-17.00 37A/36
5 Marek GĄSIOROWSKI
(26 183 94 55)
poniedziałek 15.30-17.00 36/36
6 Marta CZYŻEWSKA
(26 183 74 97)
czwartek 15.30-17.00 42/36
7 Jakub MICHALSKI
(26 183 76 58)
wtorek 15.30-17.00 34/36
8 Bartosz FIKUS
(26 183 77 23)
poniedziałek 15.30-17.00 1/26

Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
Instytut Techniki Uzbrojenia
Zakład Balistyki
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. +48 261 839 956, +48 261 839 534
fax: +48 261 839 508
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dydaktyka

Kadra dydaktyczna Zakładu wspólnie z pracownikami naukowo-dydaktycznymi z pozostałych Zakładów Instytutu bierze udział w procesie kształcenia studentów Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.

Pracownicy Zakładu prowadzą przedmioty w specjalnościach dla kandydatów na żołnierzy zawodowych:

 • Uzbrojenie i elektronika
 • Artyleria rakietowa

oraz specjalnościach dla studentów cywilnych:

 • Konstrukcja broni i amunicji
 • Techniki komputerowe w mechatronice

a także uczestniczą w realizacji zadań dydaktycznych w różnych innych specjalnościach na kierunkach: mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka oraz inżynieria bezpieczeństwa.
Ponadto Zakład organizuje:

 • niestacjonarne studia podyplomowe pn. „Konstrukcja i eksploatacja współczesnej techniki uzbrojenia”.

 

Nauka i badania

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

 • Kompleksowe badania doświadczalne właściwości energetyczno-balistycznych stałych materiałów miotających (prochów) i stałych paliw rakietowych, takich jak: ciepło spalania, siła prochu, kowolumen gazów prochowych, współczynniki prawa szybkości spalania (m.in. według procedur STANAG 4115, MIL STD 286B), impuls jednostkowy ciągu, funkcja ciśnieniowa i temperaturowa stałych paliw rakietowych.
 • Badania doświadczalne parametrów dynamicznych pracy lufowych prochowych układów miotających kalibru 5,56 mm ¸ 12,7 mm (ciśnienie gazów w przestrzeni zapociskowej lufy) oraz parametrów lotu pocisków (prędkość i skupienie pocisków w odległości do 50 m od wylotu lufy).
 • Modelowanie i symulacja numeryczna zjawisk balistyki wewnętrznej, przejściowej, zewnętrznej i końcowej w środowiskach Pascal, Matlab, PRODAS, CFD FLUENT. Rozwiązanie problemu głównego balistyki wewnętrznej lufowych układów miotających zbudowanych w układzie klasycznym (w tym wg STANAG 4367) oraz układów miotających nieklasycznych (moździerzowych, dwukomorowych, bezodrzutowych, z ładunkiem wędrującym, z dodatkowym zespołem napędowym). Rozwiązanie problemu głównego balistyki wewnętrznej silników rakietowych na paliwo stałe. Modelowanie, identyfikacja i badania numeryczne dynamiki lotu obiektów balistycznych (w tym według STANAG 4355). Analiza numeryczna ruchu pocisku w okresie przejściowym.
 • Badania numeryczne propagacji i oddziaływania uderzeniowej fali podmuchu.

APARATURA BADAWCZA

Zakładowe Laboratorium Balistyki dysponuje tunelem strzeleckim
o długości 50 m oraz specjalistyczną aparaturą:
1
Stanowisko do pomiarów ciśnienia gazów prochowych
w przestrzeni zapociskowej przewodu lufy

2
Stanowisko do wyznaczania prędkości pocisków strzeleckich na torze lotu
– bariera optoelektroniczna B-470

3
Stanowisko do wyznaczania prędkości i skupienia pocisków strzeleckich
– bariera optoelektroniczna B-571

4
Komory manometryczne B-180 o objętościach 200 cm3 i 700 cm3 do badań pirostatycznych stałych materiałów miotających

5
Stanowiska do pomiarów ciśnienia gazów w komorach spalania laboratoryjnych
silników rakietowych i ciągu rakietowego

6
Kalorymetr KL-12

7
Radar dopplerowski SL-525PE

8
Kamera do rejestracji zjawisk szybkozmiennych Phantom v12


WYNIKI PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH

Od początku swego istnienia specjalnością zespołu „balistyków” były badania naukowe (teoretyczne i doświadczalne) z zakresu balistyki wewnętrznej i zewnętrznej prowadzone we współpracy z:

 • Fabryką Broni ŁUCZNIK-Radom Sp. z o.o.
 • Hutą Stalowa Wola S.A.
 • Instytutem Przemysłu Organicznego
 • MESKO S.A.
 • Politechniką Warszawską
 • Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia
 • Zakładami Mechanicznymi TARNÓW S.A.
 • Zakładami Metalowymi DEZAMET S.A.
 • Zakładami Produkcji Specjalnej GAMRAT Sp. z o.o.
 • Zakładami Produkcji Specjalnej w Pionkach.

Od końca lat osiemdziesiątych datuje się bardzo silna współpraca z Szefostwem Wojsk Rakietowych i Artylerii WP, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu oraz 6 Toruńską Brygadą Artylerii. Owocami tej współpracy są zarówno wdrożenia i opracowania ukierunkowane na wzrost efektywności sprzętu artylerii naziemnej, jak również wdrożenia wprowadzające automatyzację procesów kierowania ogniem artylerii lufowej i rakietowej. Do ważniejszych osiągnięć tej współpracy zalicza się:

 • opracowanie i wdrożenie do wojsk czterech specjalizowanych kalkulatorów artyleryjskich: Uniwersalny Kalkulator Artyleryjski (UKART), Specjalizowany Kalkulator Artyleryjski dla 122 mm armato-haubicy HS "Goździk" (SKART-2S1), Specjalizowany Kalkulator Artyleryjski dla 152 AHS "Dana" (SKART-DANA), Specjalizowany Kalkulator Artyleryjski dla wyrzutni BM-21/RM-70 (SKART-BM21(RM-70)), nagrodzone nagrodami rektorskimi w 1989 i 1992 r.
 • opracowanie tabel strzelniczych do nowoopracowywanego moździerza 98 mm i współczynników korekcyjnych dla systemów kierowania ogniem, zastosowanych w praktyce artyleryjskiej;
 • udział w ekspertyzie podczas prób ogniowych 155 mm brytyjskiej haubicy samobieżnej AS-90;
 • opracowanie ekspertyzy dla wyboru radiolokacyjnego zestawu rozpoznania artylerii;
 • opracowanie uniwersalnego programu balistycznego dla zestawów artylerii naziemnej;
 • analizę uwarunkowań użycia bojowego niekierowanych rakiet głębokiego uderzenia oraz opracowanie koncepcji odpowiedniego zestawu rakietowego;
 • system kierowania ogniem artylerii TOPAZ

PRACE ZREALIZOWANE W ZAKŁADZIE BALISTYKI:

 • „Badania kompleksowe właściwości termodynamicznych gazów prochowych i rzeczywistej szybkości spalania prochów oraz weryfikacja zależności obliczeniowych balistyki wewnętrznej” – grant własny MNiSW.
 • „Modelowanie balistyki wewnętrznej układów lufowych” – grant własny MNiSW.
 • „Badania pirostatyczno-termochemiczne i analiza wpływu temperatury początkowej prochowego ładunku miotającego na właściwości termodynamiczne gazów prochowych oraz parametry ruchu pocisków” – grant własny MNiSW.
 • „Badania pirostatyczne fazy zapłonu stałych materiałów miotających w aspekcie obiektywizacji wyznaczania wiarygodnych wartości charakterystyk dynamicznych spalania” – grant własny MNiSW.
 • „Ocena balistyczna wybranych materiałów wysokoenergetycznych” – praca badawcza umowna.
 • „Badania balistyczne stałego, złożonego paliwa rakietowego” – praca badawcza umowna.
 • „Badania i ocena właściwości balistycznych wybranych materiałów wysokoenergetycznych" – praca badawcza umowna.
 • „Doświadczalno-teoretyczne badania oddziaływania wypływu gazów prochowych z lufy na parametry lotu wystrzeliwanych pocisków” – grant własny MNiSW.
 • „Wykonanie badań balistycznych amunicji 12,7 mm, wykonanej na bazie modyfikowanego prochu nitrocelulozowego” – praca badawcza umowna.
 • „System ochrony biernej pojazdów opancerzonych przed pociskami kumulacyjnymi”, projekt badawczo-rozwojowy NCBiR (realizowany wspólnie m.in. z Zakładem Konstrukcji Specjalnych)
  rpg7 1 rpg7 2
  Stanowisko do badań laboratoryjnych oddziaływania modelu pocisku RPG-7 na osłonę prętową
 • „System obrony aktywnej do ochrony obiektów mobilnych przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi”, projekt badawczo-rozwojowy NCBiR (realizowany wspólnie m.in. z Zakładem Konstrukcji Specjalnych)
  wyrzutnia40mm 1 wyrzutnia40mm 2 wyrzutnia40mm 3
  40 mm wyrzutnia typu dwukomorowego systemu obrony aktywnej
  oraz nabój z elementami rażącymi

PRACE OBECNIE REALIZOWANE W ZAKŁADZIE BALISTYKI:

 • „Inteligentny antypocisk do zwalczania pocisków przeciwpancernych”, projekt badawczo-rozwojowy NCBiR (realizowany wspólnie m.in. z Zakładem Konstrukcji Specjalnych)
  wyrzutnia81mm 1 wyrzutnia81mm 2
  81 mm wyrzutnia oraz antypocisk z rakietowym układem napędowym
 • „35 mm automatyczna armata morska KDA z zabudowanym na okręcie systemem kierowania ogniem wykorzystującym Zintegrowaną Głowicę Śledzącą ZGS-158 wykonaną w wersji morskiej wraz ze stanowiskiem kierowania ogniem”, projekt badawczo-rozwojowy NCBiR (realizowany wspólnie m.in. z Zakładem Konstrukcji Specjalnych)
  armata35mm 1 armata35mm 2
  Badania lądowe i morskie 35 mm armaty KDA
W ramach działalności naukowej w zakładowym Laboratorium Balistyki prowadzone są m.in. pirostatyczne badania doświadczalne z wykorzystaniem unikatowych stanowisk badawczych:
stanowiskometaltlen 1 stanowiskometaltlen 2
Stanowisko z zapłonem na bazie mieszaniny metan-tlen (lewe zdjęcie)
oraz stanowisko z wykorzystaniem generatora plazmy (prawe zdjęcie)

Pracownicy ZBA

ppłk dr inż. Zbigniew SURMA
kierownik Zakładu Balistyki
adiunkt
Balistyka wewnętrzna broni lufowej i silników rakietowych.
tel. +48 261 839 534
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI
profesor
Materiały wysokoenergetyczne, Fizyka wybuchu.
tel. +48 261 837 716
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr hab. inż. Zbigniew LECIEJEWSKI, prof.WAT
prodziekan ds. naukowych
profesor uczelni
Mechanika, Balistyka wewnętrzna
broni lufowej i silników rakietowych.
tel. +48 261 839 167
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr hab. inż. Zdzisław ŁĘGOWSKI, prof. WAT
profesor uczelni
Mechanika, mechanika płynów, 

mechanika wybuchu, fale uderzeniowe.
tel. +48 261 839 676
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Marta CZYŻEWSKA
adiunkt
Mechanika, balistyka wewnętrzna.
tel. +48 261 837 497
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Marek GĄSIOROWSKI
adiunkt
Mechanika, balistyka,
modelowanie fizyczne i matematyczne.
tel. +48 261 839 455
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kpt. dr inż. Bartosz FIKUS
kierownik Laboratorium Balistyki
asystent
Mechanika ośrodków ciągłych, metody numeryczne.
tel. +48 261 837 723
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Jakub MICHALSKI
kierownik Laboratorium Modelowania Zjawisk Balistyki
asystent
Mechanika, konstrukcja i eksploatacja broni lufowej.
tel. +48 261 837 658
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Andrzej HORODEŃSKI
starszy specjalista n-t
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucyna KOMORZYCKA
starszy referent d/s administracyjnych
tel. +48 261 839 956
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.