Konferencje

Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Instytut Techniki Uzbrojenia
Zakład Konstrukcji Specjalnych
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

tel.: +48 261 837 675
fax: +48 261 837 399


płk dr inż. Mirosław ZAHOR
Kierownik Zakładu Konstrukcji Specjalnych
tel.: +48 261 837 586
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Informacje dla studentów

  

WYKAZ ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z PRZEDMIOTU

„Badania broni i amunicji”

 • Ćwiczenie nr 1. Badanie prędkości odrzutu broni na wahadle strzeleckim
 • Ćwiczenie nr 2. Badanie węzła gazowego broni działającej na zasadzie odprowadzenia gazów
                           przez boczny otwór w lufie.
 • Ćwiczenie nr 3. Badanie eksploatacyjne powrotnika, pod kątem budowy wykresu do sprawdzania
                           ilości płynu w powrotniku.
 • Ćwiczenie nr 4. Badanie parametrów opornika podczas strzału.
 • Ćwiczenie nr 5. Badanie efektywności hamulców wylotowych.
 • Ćwiczenie nr 6. Badanie dwukomorowych układów miotających.
 • Ćwiczenie nr 7. Pomiar oporu siły spustu przy użyciu urządzenia spustowego REFICO-F.

 

Wzór sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego pobierz .
Przykładowe tabelki do ćwiczeń pobierz .

 

Artykuły

ARTYKUŁY PRACOWNIKÓW
ZAKŁADU KONSTRUKCJI SPECJALNYCH

2011 ROK

MATERIAŁY KONFERENCYJNE I SEMINARYJNE

 • J. Gacek, J. Janiszewski, Experimental Investigitation of Mechanical Renewal of Coper at High – Strain – Rate Loading Conditions, materiały 10th International Technical Systems Degradation Conference, Liptowski Mikulasz, 27-30.04.2011 (płyta CD).
 • K. Pęcherzewska, R. Woźniak, The anti-aircraft guns database, materiały 14th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers „Advances in Chemical and Mechanical Engineering”, Gdańsk, 05-07.05.2011, Wydawca: Politechnika Gdańska (str. 166-170).
 • P. Kupidura, R. Woźniak, Kierunki rozwoju polskiej amunicji strzeleckiej w świetle wyników zrealizowanych prac badawczych, materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Perspektywy rozwoju krajowej produkcji napędów rakietowych oraz amunicji strzeleckiej i artyleryjskiej” – AMUNICJA 2011, Kołobrzeg, 11-14.05.2011, Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej (str. 87-94).
 • W. Furmanek, J. Gacek, Badania balistyczne naboi strzeleckich z pociskami bezołowiowymi, materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Perspektywy rozwoju krajowej produkcji napędów rakietowych oraz amunicji strzeleckiej i artyleryjskiej” – AMUNICJA 2011, Kołobrzeg, 11-14.05.2011, Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej (str. 55-67).
 • G. Leśnik, M. Pac, R. Woźniak, Efekty wykorzystania programu Solid Works podczas projektowania stanowiska laboratoryjnego do doświadczalnego badania mechanizmów karabinka z odprowadzeniem gazów, materiały XV Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 09-13.05.2011, Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna (tom I, str. 493-500).
 • Ł. Szmit, R. Woźniak, Wykorzystanie komputerowych programów inżynierskich w pracach konstrukcyjnych nad stanowiskiem do badań wybranych charakterystyk broni strzeleckiej, materiały XV Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 09-13.05.2011, Wydawca: Wojskowa Akademia Technicza (tom II, str. 341-348).
 • K. Damaziak, J. Małachowski, P. Płatek, R. Woźniak, Badania wpływu zmiany parametrów masowo-bezwładnościowych podzespołu suwadła na charakterystyki kinematyczne karabinka standardowego, materiały XV Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 09-13.05.2011, Wydawca: Wojskowa Akademia Technicza (tom II, str. 415-422).
 • K. Damaziak, J. Małachowski, P. Płatek, R. Woźniak, Badania wpływu sztywności sprężyny powrotnej suwadła w aspekcie dynamicznej odpowiedzi układu automatyki karabinka standardowego, materiały XV Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 09-13.05.2011, Wydawca: Wojskowa Akademia Technicza (tom II, str. 423-430).
 • W. Furmanek, K. Pęcherzewska, Metodyka oceny jakości bojowej lufowych systemów przeciwlotniczych wykorzystująca środowisko programistyczne MS VISUAL BASIC do komputerowego wspomagania obliczeń, materiały XV Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 09-13.05.2011, Wydawca: Wojskowa Akademia Technicza (tom II, str. 245-252).
 • W. Furmanek, K. Pęcherzewska, Analiza porównawcza lufowych systemów przeciwlotniczych z wykorzystaniem programu komputerowego do wspomagania obliczeń, materiały XV Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 09-13.05.2011, Wydawca: Wojskowa Akademia Technicza (tom II, str. 233-244).
 • A. Gawron, R. Woźniak, M. Zahor, Optymalizacja kształtu zewnętrznego karabinków MSBS-5,56, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 103-111).
 • A. Gawron, R. Woźniak, Niektóre aspekty szkolenia strzeleckiego żołnierza uzbrojonego w karabinek kolbowy i bezkolbowy MSBS-5,56, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 112-121).
 • K. Damaziak, J. Małachowski, P. Płatek, R. Woźniak, Badania sztywności materiału zderzaka suwadła w aspekcie dynamicznej odpowiedzi układu automatyki karabinka standardowego MSBS-5,56, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 122-131).
 • M. Pac, S. Torecki, Działanie mechanizmów broni automatycznej z odprowadzeniem gazów po zatrzymaniu tłoka gazowego, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 413-420).
 • J. Gacek, J. Kijewski, J. Przanowski, R. Woźniak, Programowana elektronicznie odpalarka do zdalnego prowadzenia ognia z polowych wyrzutni rakietowych, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 196-204).
 • P. Kupidura, Z.Leciejewski, Z. Surma, R. Tębiński, Wstępne badania teoretyczno-doświadczlne miotania modelu pocisku PG-7, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 167-175).
 • P. Kupidura, G. Misiołek, Nabój z pociskiem obserwacyjnym dla systemu broni i amunicji obezwładniającej SBAO-40. Koncepcja realizacji, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 454-460).
 • R. Panowicz, K. Sibilski, R. Gieleta, P. Kupidura, R. Bazela, M. Magier, Badania eksperymentalne wybranego typu pancerza prętowego, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 629-634).
 • P. Kupidura, Z.Leciejewski, Z. Surma, R. Tębiński, R. Bazela, M. Magier, Wyniki badań charakterystyk działania zapalnika typu WP-7, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 653-658).
 • W. Koperski, Ł. Szmit, A. Gawron, Badania oddziaływania pocisków o różnej konstrukcji na ośrodki o niskiej gęstości osłonięte osłonami balistycznymi, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 543-571).
 • T. Linkiewicz, A. Pokraśniewicz, R. Woźniak, Stan realizacji projektów rozwojowych w zakresie uzbrojenia przeciwlotniczego kal. 35 mm, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 352-363).
 • G. Leśnik, S. Torecki, Badania doświadczalne i teoretyczne wpływu początkowej objętości komory gazowej na prędkość suwadła broni z odprowadzeniem gazów, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 405-412).
 • P. Kupidura, R. Woźniak, M. Zahor, Założenia programowe do kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej specjalistów w dziedzinie uzbrojenia, materiały IV Konferencji nt. „Zabezpieczenie eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki w Siłach Zbrojnych RP”, Czarne, 31.05.-01.06.2011 (płyta CD).
 • K. Kozieł, R. Woźniak, Podstawowe uzbrojenie polskiego żołnierza w świetle prac prowadzonych przez konsorcjum WAT-Warszawa i FB-Radom, materiały Konferencji nt. „Żołnierz Przyszłości – kompleksowe rozwiązanie”, XIX MSPO Kielce, 06.09.2011 (str. 20-24).
 • K. Damaziak, J. Małachowski, P. Płatek, R. Woźniak, Badania numeryczne dynamicznej odpowiedzi układu automatyki karabinka standardowego, materiały XII Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Techniki komputerowe w inżynierii 2011”, Słok, 18-21.10.2011, Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna (streszczenie str. 95-96).
 • J. Kijewski, R. Woźniak, Specyfika konstrukcji zdalnie sterowanego systemu przeciwlotniczego kalibru 35 mm w wersji ciągnionej, materiały 17th International Scientific Conference „Armament and Technics of Land Forces 2011”, Słowacja, Liptovsky Mikulas, 2011 (płyta CD, str. 71-76).
 • Ł. Szmit, R. Woźniak, Specificity of design and action of the weapon’s jump and recoil laboratory test stand, materiały 17th International Scientific Conference „Armament and Technics of Land Forces 2011”, Słowacja, Liptovsky Mikulas, 2011 (płyta CD, streszczenie str. 146).
 • R. Woźniak, Prace naukowo-badawcze w dziedzinie uzbrojenia realizowane w Instytucie Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej, materiały Konferencji Naukowej z okazji Święta Służby Uzbrojenia i Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna,15.11.2011 (płyta CD).
 • T. Linkiewicz, A. Pokraśniewicz, R. Woźniak, Stan realizacji projektów rozwojowych w zakresie uzbrojenia plot. kal. 35 mm, materiały IV Konferencji „DNI PRZEMYSŁU 2011”, Warszawa, 22-23.11.2011, płyta CD, Wydawca: Departament Polityki Zbrojeniowej MON.
 • R. Woźniak, Wyniki prac nad karabinkami podstawowymi Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm, materiały IV Konferencji „DNI PRZEMYSŁU 2011”, Warszawa, 22-23.11.2011, płyta CD, Wydawca: Departament Polityki Zbrojeniowej MON.
 • P. Kupidura, Z. Leciejewski, R. Trębiński, Z. Surma, Laboratory Stand for Scale Test of Rocket Propelled Grenades Firing, 26th International Symposium on Ballistics, Miami, 12-16.09.2011 (str. 731-741).

„PROBLEMY MECHATRONIKI
UZBROJENIE, LOTNICTWO, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA”

 • Z. Surma, Ł. Szmit, S. Torecki, R. Woźniak, Niektóre wyniki badań symulacyjnych wpływu charakterystyk konstrukcyjnych karabinka automatycznego na jego odrzut i podrzut, nr 2/2011 (str. 73-84)
 • J. Małachowski, P. Płatek, R. Woźniak, M. Zahor, Analiza numeryczna działania układu tłoka gazowego z suwadłem w karabinkach podstawowych Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm, nr 2/2011 (str. 85-96).
 • Z. Bogdanowicz, J. Bożejko, A. Klimpel, W. Koperski, Z. Surma, Ł. Szmit, R. Woźniak, Badania przebijalności wielowarstwowych przegród metalowych, nr 3/2011 (str. 65-82).

MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY „MECHANIK”

 • K. Damaziak, J. Małachowski, P. Płatek, R. Woźniak, Analiza możliwości wykorzystania różnych metod numerycznych w procesie projektowania układu automatyki broni strzeleckiej kalibru 5,56 mm, nr 2/2011 (str. 120-123).
 • G. Leśnik, M. Pac, R. Woźniak, Efekty wykorzystania programu Solid Works podczas projektowania stanowiska laboratoryjnego do doświadczalnego badania mechanizmów karabinka z odprowadzeniem gazów, nr 7/2011 (str. 493-500).
 • K. Damaziak, J. Małachowski, P. Płatek, R. Woźniak, Badania wpływu zmiany parametrów masowo-bezwładnościowych podzespołu suwadła na charakterystyki kinematyczne karabinka standardowego, nr 7/2011 (str. 935-942).
 • K. Damaziak, J. Małachowski, P. Płatek, R. Woźniak, Badania wpływu sztywności sprężyny powrotnej suwadła w aspekcie dynamicznej odpowiedzi układu automatyki karabinka standardowego, nr 7/2011 (str. 943-950).
 • Ł. Szmit, R. Woźniak, Wykorzystanie komputerowych programów inżynierskich w pracach konstrukcyjnych nad stanowiskiem do badań wybranych charakterystyk broni strzeleckiej, nr 7/2011 (str. 861-868).
 • W. Furmanek, K. Pęcherzewska, Metodyka oceny jakości bojowej lufowych systemów przeciwlotniczych wykorzystująca środowisko programistyczne MS VISUAL BASIC do komputerowego wspomagania obliczeń, nr 7/2011 (str. 245-252).
 • W. Furmanek, K. Pęcherzewska, Analiza porównawcza lufowych systemów przeciwlotniczych z wykorzystaniem programu komputerowego do wspomagania obliczeń, nr 7/2011 (str. 233-244).

„PROBLEMY TECHNIKI UZBROJENIA”

 • A. Gawron, R. Woźniak, Niektóre aspekty szkolenia strzeleckiego żołnierza uzbrojonego w karabinek kolbowy i bezkolbowy MSBS-5,56, zeszyt 117/2011 (str. 103-112).
 • A. Gawron, R. Woźniak, M. Zahor, Optymalizacja kształtu zewnętrznego karabinków MSBS-5,56, zeszyt 117/2011 (str. 113-121).
 • K. Damaziak, J. Małachowski, P. Płatek, R. Woźniak, Badania sztywności materiału zderzaka suwadła w aspekcie dynamicznej odpowiedzi układu automatyki karabinka standardowego MSBS-5,56, zeszyt 117/2011 (str. 123-131).
 • J. Gacek, J. Kijewski, J. Przanowski, R. Woźniak, Programowana elektronicznie odpalarka do zdalnego prowadzenia ognia z polowych wyrzutni rakietowych, zeszyt 117/2011 (str. 141-149).
 • J. Gacek, G. Jączek, Badania teoretyczno-doświadczalne zapalnika programowanego liczbą obrotów własnych pocisku, zeszyt 117/2011 (str. 133-140).
 • R. Panowicz, K. Sibilski, R. Gieleta, P. Kupidura, R. Bazela, M. Magier, Badania eksperymentalne wybranego typu pancerza prętowego, zeszyt 118/2011 (str. 51-56).

„NOWA TECHNIKA WOJSKOWA”

 • J. Przanowski, R. Woźniak, Elektroniczna odpalarka do BM-21, RM-70/85 i WR-40 LANGUSTA, nr 6/2011 (str. 60-64).
 • T. Linkiewicz, A. Pokraśniewicz, R. Woźniak, Demonstrator technologii ZSSP-35, nr 9/2011 (str. 72-73).
 • R. Woźniak, Prace WAT w zakresie broni strzeleckiej i uzbrojenia artyleryjskiego oraz amunicji, nr specjalny pt. „Z Wojskowej Akademii Technicznej” 25-26.10.2011 (str. 5-8).
 • J. Pietrasieński, M. Podciechowski, R. Woźniak, Wkład WAT w rozwój uzbrojenia przeciwlotniczego, nr specjalny pt. „Z Wojskowej Akademii Technicznej” z dnia 25.10.2011 (str. 9-13).

MAGAZYN STRZELECKI „BROŃ I AMUNICJA”

 • P. Kupidura, RPG-76 KOMAR, nr 5/2011 (str. 26-33).

POLSKI PRZEMYSŁ LOTNICZO-ZBROJENIOWY.
PROGRAMY I PRODUKTY”

 • R. Woźniak – „Modułowy system broni strzeleckiej kal. 5,56 mm (MSBS-5,56)” – 2011 (str. 42).

„GŁOS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ”

 • R. Woźniak, Nowy wizerunek MSBS-5,56, nr specjalny/2011 (str. 17).
 • Praca zespołowa pod redakcją R. Woźniaka, 50 lat Wydziału Mechatroniki, nr 2/2011 (wkładka str. 1-16).
 • R. Woźniak, UZBROJENIE ‘2011, nr 5-6/2011 (str. 21).
 • R. Woźniak, Broń dla TYTANA, nr 5-6/2011 (str. 25).
 • R. Woźniak, Zespół Sterujący Programem TYTAN obradował w Akademii, nr 7-9/2011 (str. 14).
 • R. Woźniak, Święto uzbrojeniowców w WAT, nr 11-12/2011 (str. 14).
 • R. Woźniak, System kalibru 35 mm już strzela!, nr 11-12/2011 (str. 16).

Nauka i badania

WYNIKI PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH ZAKŁADU BRONI I AMUNICJI

Podstawowy obszar działalności naukowo-badawczej Zakładu, dotyczy konstruowania i modernizowania broni i amunicji oraz prowadzenia badań specjalistycznych, eksploatacyjnych i patentowych uzbrojenia, a także wykonywania ekspertyz z zakresu broni palnej oraz strzelnic garnizonowych.

Fot.20
Jednym z wiodących obszarów badawczych Zakładu Broni i Amunicji jest Uzbrojenie polskiego żołnierza przyszłości; na fotografii żołnierz z modelem karabinka, który opracowano w ramach projektu rozwojowego nr O R00 0010 04, dotyczącego Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) (fot. Jacek Kijewski)

Pracownicy Zakładu, często we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi, zakładami polskiego przemysłu obronnego i cywilnego uczestniczyli w realizacji bardzo wielu prac naukowo-badawczych. Wyniki tych prac zostały wykorzystane zarówno w obszarze związanym z obronnością i bezpieczeństwem państwa, jak i w gospodarce narodowej. Oto najważniejsze z nich, które zostały wdrożone.

1968 – Współudział w opracowaniu i wdrożeniu 40 mm armatki przemysłowej przeznaczonej do usuwania narostów w piecach obrotowych, stosowanych w przemyśle: metali nieżelaznych, cementowym, wapienniczym, materiałów ogniotrwałych i chemicznym, a także w górnictwie odkrywkowym.

Fot.6
Armatka przemysłowa AP kalibru 40 mm (fot. Jacek Kijewski)

1972 – Skonstruowanie, wykonanie i uruchomienie pierwszego w Polsce stanowiska badawczego z hiperdźwiękowym układem miotającym.

 Fot.5
ppłk Marian Czeladzki przygotowujący badania przebijalności osłon balistycznych z wykorzystaniem stanowiska z hiperdźwiękowym układem miotającym (fot. Jacek Kijewski)

1984 – Współudział w opracowaniu i wdrożeniu siatkowego zestawu obezwładniającego SZO-84.

Fot.7
Siatkowy zestaw obezwładniający SZO-84 (fot. Jacek Kijewski)

1986 – Współudział w opracowaniu i wdrożeniu strzelby rewolwerowej kalibru 26 mm RGA-86 LAZURYT wraz z kompletem amunicji, w tym obezwładniającej.

Fot.8
Strzelba rewolwerowa RGA-86 LAZURYT (fot. Jacek Kijewski)

1988 – Współudział w opracowaniu i wdrożeniu amunicji rewolwerowej 0,38 cala SPECIAL.

1991 – Współudział w opracowaniu i wdrożeniu 0,38 calowych rewolwerów GWARD, których produkcję seryjną rozpoczęto w 1994 r.

Fot.9
Rewolwery GWARD (fot. Jacek Kijewski)

1992 – Współudział w opracowaniu i wdrożeniu ręcznego granatu zaczepnego RGZ-89, który został wprowadzony do Sił Zbrojnych RP w 1998 r.

Fot.10
Ręczny granat zaczepny RGZ-89 (z prawej – przekrój) (fot. Jacek Kijewski)

1993 – Opracowanie i wdrożenie pierwszego w Polsce mikrokomputera artyleryjskiego JADEIT.

1995 – Opracowanie i wdrożenie do Wojsk Rakietowych i Artylerii specjalizowanego kalkulatora artyleryjskiego SKART.

Fot.11
Specjalizowany kalkulator artyleryjski SKART do 152 mm armatohaubicy wz. 1977 DANA (fot. Jacek Kijewski)

1995 – Skonstruowanie, wykonanie i uruchomienie pierwszego w Polsce stanowiska badawczego z lufowym układem miotającym na paliwo ciekłe, zasilanym regeneracyjnie.

1996 – Opracowanie i wdrożenie do Wojsk Rakietowych i Artylerii specjalizowanego kalkulatora artyleryjskiego UKART.

2000Opracowanie i wdrożenie tabel strzelniczych do strzelania z 98 mm moździerza M-98 pociskiem odłamkowo-burzącym OB i dymnym PD.

2001 – Zaprojektowanie i wdrożenie doświadczalnej strzelnicy garnizonowej, której wyniki badań stanowiły podstawę do opracowania Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. nr 132 poz. 1479 z 2001 r.) oraz zestawienia zbioru wytycznych do budowy i modernizacji strzelnic garnizonowych użytkowanych przez Siły Zbrojne RP.

2002 – Opracowanie i wdrożenie (we współpracy z Zakładami Mechanicznymi TARNÓW S.A., H.CEGIELSKI S.A. i Zakładami Metalowymi MESKO S.A.) systemu broni strzeleckiej UKM-2000, zawierającego trzy karabiny maszynowe (piechoty – UKM-2000P, desantowy – UKM-2000D i pokładowy – UKM-2000C) oraz taśmę nabojową i komplet sześciu nabojów 7,62x51 mm typu NATO. System został wprowadzony do uzbrojenia Sił Zbrojnych RP w 2005 r.

Fot.12
System UKM-2000 (fot. Jacek Kijewski)

Fot.13
Naboje karabinowe 7,62x51 mm typu NATO z pociskami (od lewej): z rdzeniem ołowianym, smugowym, przeciwpancernym, przeciwpancerno-zapalającym oraz nabój treningowy i nabój ślepy (fot. Jacek Kijewski)

2003 – Opracowanie (we współpracy z Fabryką Broni ŁUCZNIK-Radom Sp. z o.o.) systemu karabinków maszynowych kalibru 5,56 mm, zawierającego dwa karabinki maszynowe: piechoty wz.2003P i desantowy wz.2003D oraz taśmę nabojową.

Fot.14
System karabinków maszynowych kalibru 5,56 mm (fot. Jacek Kijewski)

2004 Opracowanie i wdrożenie rozwijanego zestawu ratunkowego przeznaczonego do służb ratownictwa wodnego.

2006 – Opracowanie i wdrożenie (we współpracy z WB ELECTRONICS S.A.) zautomatyzowanego systemu dowodzenia i kierowania ogniem dla 152 mm armatohaubicy samobieżnej wz.1977 DANA. System został wprowadzony do Sił Zbrojnych RP w 2007 r.

2007 – Opracowanie (we współpracy z Zakładami Metalowymi MESKO S.A.) pięciu odmian amunicji o ograniczonym rykoszetowaniu: 9x18 mm OR, 9x19 mm OR, 7,62x39 mm OR, 7,62x51 mm OR oraz 7,62x54R mm, którą wdrożono do produkcji w 2009 r.

Fot.15
Amunicja o ograniczonym rykoszetowaniu (OR) (fot. Jacek Kijewski)

2008 –  Opracowanie (we współpracy z Zakładami Metalowymi DEZAMET S.A.) Systemu Broni i Amunicji Obezwładniającej kalibru 40 mm (SBAO-40), zawierającego granatnik podwieszany GPBO-40, granatnik samodzielny GSBO-40 oraz 11 rodzajów amunicji. System wdrożono do produkcji na potrzeby Sił Zbrojnych RP w 2010 r.

Fot.16
Granatnik podwieszany GPBO-40 (góra) i samodzielny GSBO-40 (dół), wchodzące w skład Systemu Broni i Amunicji Obezwładniającej kalibru 40 mm – SBAO-40 (fot. Jacek Kijewski)

 Fot.17
Niektóre wzory amunicji granatnikowej 40x46 mm wchodzące w skład systemu SBAO-40 (fot. Jacek Kijewski)

2009 – Opracowanie (we współpracy z Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji S.A.) algorytmów funkcjonowania Radiolokacyjnego Zestawu Rozpoznania Artylerii LIWIEC, który został wprowadzony do uzbrojenia Wojska Polskiego w 2009 r.

2010 – Opracowanie (we współpracy z Zakładami Mechanicznymi TARNÓW S.A.) prototypowej 23 mm armaty wkładowej 23AW-120 do czołgu Leopard 2A4 oraz prototypowego 40 mm ręcznego granatnika powtarzalnego RGP-40.

Fot.26
40 mm ręcznego granatnika powtarzalnego RGP-40 (fot. Jacek Kijewski)

2011 – Opracowanie (we współpracy z Fabryką Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o.) demonstratorów technologii 5,56 karabinków podstawowych MSBS-5,56 w układzie klasycznym i bezkolbowym.

2011 – Opracowanie (we współpracy z PIT-RADWAR S.A. i Zakładami Mechanicznymi TARNÓW S.A.) demonstratora technologii zdalnie sterowanego systemu przeciwlotniczego kalibru 35 mm (DT ZSSP-35).

Fot.27DT ZSSP-35 na stanowisku ogniowym – widok z prawej strony (fot. Jacek Kijewski)

2012 – Opracowanie (we współpracy z WB Electronics S.A.) programowanego elektronicznie urządzenia do zdalnego prowadzenia ognia z polowych wyrzutni rakietowych.

2013 – opracowanie projektu modernizacji 7,62 mm karabinu maszynowego UKM-2000 do wersji UKM-2013 oraz 12,7 mm wielkokalibrowego karabinu maszynowego WKM-B do wersji WKM-B-2013.

2015 – Opracowanie (we współpracy z Fabryką Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o.) karabinka standardowego w układzie klasycznym systemu MSBS-5,56 wraz z granatnikiem podwieszanym i nożem-bagnetem.

Fot.28Karabinek standardowy w układzie klasycznym systemu MSBS-5,56 wraz z granatnikiem podwieszanym (góra) oraz nożem-bagnetem (dół) (fot. IKEM z FRAG OUT)

2016 – Opracowanie (we współpracy z Fabryką Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o.) 5,56 mm karabinka reprezentacyjnego MSBS-5,56R.

Fot.29

Pierwszy publiczny pokaz pierwszej wersji MSBS-5,56R miał miejsce w Radomiu,
w dniu 01.07.2014 r. podczas uroczystego otwarcia nowej siedziby Fabryki Broni. W karabinki reprezentacyjne wyposażono podchorążych pododdziału reprezentacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej, wchodzących w skład posterunku honorowego (fot. Jacek Kijewski)

2019 – Opracowanie (we współpracy z Fabryką Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o.) 7,62 mm karabinu wyborowego MSBS-7,62N.