Artykuły

ARTYKUŁY PRACOWNIKÓW
ZAKŁADU KONSTRUKCJI SPECJALNYCH

2011 ROK

MATERIAŁY KONFERENCYJNE I SEMINARYJNE

 • J. Gacek, J. Janiszewski, Experimental Investigitation of Mechanical Renewal of Coper at High – Strain – Rate Loading Conditions, materiały 10th International Technical Systems Degradation Conference, Liptowski Mikulasz, 27-30.04.2011 (płyta CD).
 • K. Pęcherzewska, R. Woźniak, The anti-aircraft guns database, materiały 14th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers „Advances in Chemical and Mechanical Engineering”, Gdańsk, 05-07.05.2011, Wydawca: Politechnika Gdańska (str. 166-170).
 • P. Kupidura, R. Woźniak, Kierunki rozwoju polskiej amunicji strzeleckiej w świetle wyników zrealizowanych prac badawczych, materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Perspektywy rozwoju krajowej produkcji napędów rakietowych oraz amunicji strzeleckiej i artyleryjskiej” – AMUNICJA 2011, Kołobrzeg, 11-14.05.2011, Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej (str. 87-94).
 • W. Furmanek, J. Gacek, Badania balistyczne naboi strzeleckich z pociskami bezołowiowymi, materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Perspektywy rozwoju krajowej produkcji napędów rakietowych oraz amunicji strzeleckiej i artyleryjskiej” – AMUNICJA 2011, Kołobrzeg, 11-14.05.2011, Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej (str. 55-67).
 • G. Leśnik, M. Pac, R. Woźniak, Efekty wykorzystania programu Solid Works podczas projektowania stanowiska laboratoryjnego do doświadczalnego badania mechanizmów karabinka z odprowadzeniem gazów, materiały XV Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 09-13.05.2011, Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna (tom I, str. 493-500).
 • Ł. Szmit, R. Woźniak, Wykorzystanie komputerowych programów inżynierskich w pracach konstrukcyjnych nad stanowiskiem do badań wybranych charakterystyk broni strzeleckiej, materiały XV Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 09-13.05.2011, Wydawca: Wojskowa Akademia Technicza (tom II, str. 341-348).
 • K. Damaziak, J. Małachowski, P. Płatek, R. Woźniak, Badania wpływu zmiany parametrów masowo-bezwładnościowych podzespołu suwadła na charakterystyki kinematyczne karabinka standardowego, materiały XV Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 09-13.05.2011, Wydawca: Wojskowa Akademia Technicza (tom II, str. 415-422).
 • K. Damaziak, J. Małachowski, P. Płatek, R. Woźniak, Badania wpływu sztywności sprężyny powrotnej suwadła w aspekcie dynamicznej odpowiedzi układu automatyki karabinka standardowego, materiały XV Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 09-13.05.2011, Wydawca: Wojskowa Akademia Technicza (tom II, str. 423-430).
 • W. Furmanek, K. Pęcherzewska, Metodyka oceny jakości bojowej lufowych systemów przeciwlotniczych wykorzystująca środowisko programistyczne MS VISUAL BASIC do komputerowego wspomagania obliczeń, materiały XV Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 09-13.05.2011, Wydawca: Wojskowa Akademia Technicza (tom II, str. 245-252).
 • W. Furmanek, K. Pęcherzewska, Analiza porównawcza lufowych systemów przeciwlotniczych z wykorzystaniem programu komputerowego do wspomagania obliczeń, materiały XV Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 09-13.05.2011, Wydawca: Wojskowa Akademia Technicza (tom II, str. 233-244).
 • A. Gawron, R. Woźniak, M. Zahor, Optymalizacja kształtu zewnętrznego karabinków MSBS-5,56, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 103-111).
 • A. Gawron, R. Woźniak, Niektóre aspekty szkolenia strzeleckiego żołnierza uzbrojonego w karabinek kolbowy i bezkolbowy MSBS-5,56, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 112-121).
 • K. Damaziak, J. Małachowski, P. Płatek, R. Woźniak, Badania sztywności materiału zderzaka suwadła w aspekcie dynamicznej odpowiedzi układu automatyki karabinka standardowego MSBS-5,56, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 122-131).
 • M. Pac, S. Torecki, Działanie mechanizmów broni automatycznej z odprowadzeniem gazów po zatrzymaniu tłoka gazowego, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 413-420).
 • J. Gacek, J. Kijewski, J. Przanowski, R. Woźniak, Programowana elektronicznie odpalarka do zdalnego prowadzenia ognia z polowych wyrzutni rakietowych, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 196-204).
 • P. Kupidura, Z.Leciejewski, Z. Surma, R. Tębiński, Wstępne badania teoretyczno-doświadczlne miotania modelu pocisku PG-7, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 167-175).
 • P. Kupidura, G. Misiołek, Nabój z pociskiem obserwacyjnym dla systemu broni i amunicji obezwładniającej SBAO-40. Koncepcja realizacji, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 454-460).
 • R. Panowicz, K. Sibilski, R. Gieleta, P. Kupidura, R. Bazela, M. Magier, Badania eksperymentalne wybranego typu pancerza prętowego, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 629-634).
 • P. Kupidura, Z.Leciejewski, Z. Surma, R. Tębiński, R. Bazela, M. Magier, Wyniki badań charakterystyk działania zapalnika typu WP-7, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 653-658).
 • W. Koperski, Ł. Szmit, A. Gawron, Badania oddziaływania pocisków o różnej konstrukcji na ośrodki o niskiej gęstości osłonięte osłonami balistycznymi, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 543-571).
 • T. Linkiewicz, A. Pokraśniewicz, R. Woźniak, Stan realizacji projektów rozwojowych w zakresie uzbrojenia przeciwlotniczego kal. 35 mm, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 352-363).
 • G. Leśnik, S. Torecki, Badania doświadczalne i teoretyczne wpływu początkowej objętości komory gazowej na prędkość suwadła broni z odprowadzeniem gazów, materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE ‘2011, Pułtusk, 25-27.05.2011, Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (nośnik elektroniczny str. 405-412).
 • P. Kupidura, R. Woźniak, M. Zahor, Założenia programowe do kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej specjalistów w dziedzinie uzbrojenia, materiały IV Konferencji nt. „Zabezpieczenie eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki w Siłach Zbrojnych RP”, Czarne, 31.05.-01.06.2011 (płyta CD).
 • K. Kozieł, R. Woźniak, Podstawowe uzbrojenie polskiego żołnierza w świetle prac prowadzonych przez konsorcjum WAT-Warszawa i FB-Radom, materiały Konferencji nt. „Żołnierz Przyszłości – kompleksowe rozwiązanie”, XIX MSPO Kielce, 06.09.2011 (str. 20-24).
 • K. Damaziak, J. Małachowski, P. Płatek, R. Woźniak, Badania numeryczne dynamicznej odpowiedzi układu automatyki karabinka standardowego, materiały XII Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Techniki komputerowe w inżynierii 2011”, Słok, 18-21.10.2011, Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna (streszczenie str. 95-96).
 • J. Kijewski, R. Woźniak, Specyfika konstrukcji zdalnie sterowanego systemu przeciwlotniczego kalibru 35 mm w wersji ciągnionej, materiały 17th International Scientific Conference „Armament and Technics of Land Forces 2011”, Słowacja, Liptovsky Mikulas, 2011 (płyta CD, str. 71-76).
 • Ł. Szmit, R. Woźniak, Specificity of design and action of the weapon’s jump and recoil laboratory test stand, materiały 17th International Scientific Conference „Armament and Technics of Land Forces 2011”, Słowacja, Liptovsky Mikulas, 2011 (płyta CD, streszczenie str. 146).
 • R. Woźniak, Prace naukowo-badawcze w dziedzinie uzbrojenia realizowane w Instytucie Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej, materiały Konferencji Naukowej z okazji Święta Służby Uzbrojenia i Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna,15.11.2011 (płyta CD).
 • T. Linkiewicz, A. Pokraśniewicz, R. Woźniak, Stan realizacji projektów rozwojowych w zakresie uzbrojenia plot. kal. 35 mm, materiały IV Konferencji „DNI PRZEMYSŁU 2011”, Warszawa, 22-23.11.2011, płyta CD, Wydawca: Departament Polityki Zbrojeniowej MON.
 • R. Woźniak, Wyniki prac nad karabinkami podstawowymi Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm, materiały IV Konferencji „DNI PRZEMYSŁU 2011”, Warszawa, 22-23.11.2011, płyta CD, Wydawca: Departament Polityki Zbrojeniowej MON.
 • P. Kupidura, Z. Leciejewski, R. Trębiński, Z. Surma, Laboratory Stand for Scale Test of Rocket Propelled Grenades Firing, 26th International Symposium on Ballistics, Miami, 12-16.09.2011 (str. 731-741).

„PROBLEMY MECHATRONIKI
UZBROJENIE, LOTNICTWO, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA”

 • Z. Surma, Ł. Szmit, S. Torecki, R. Woźniak, Niektóre wyniki badań symulacyjnych wpływu charakterystyk konstrukcyjnych karabinka automatycznego na jego odrzut i podrzut, nr 2/2011 (str. 73-84)
 • J. Małachowski, P. Płatek, R. Woźniak, M. Zahor, Analiza numeryczna działania układu tłoka gazowego z suwadłem w karabinkach podstawowych Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm, nr 2/2011 (str. 85-96).
 • Z. Bogdanowicz, J. Bożejko, A. Klimpel, W. Koperski, Z. Surma, Ł. Szmit, R. Woźniak, Badania przebijalności wielowarstwowych przegród metalowych, nr 3/2011 (str. 65-82).

MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY „MECHANIK”

 • K. Damaziak, J. Małachowski, P. Płatek, R. Woźniak, Analiza możliwości wykorzystania różnych metod numerycznych w procesie projektowania układu automatyki broni strzeleckiej kalibru 5,56 mm, nr 2/2011 (str. 120-123).
 • G. Leśnik, M. Pac, R. Woźniak, Efekty wykorzystania programu Solid Works podczas projektowania stanowiska laboratoryjnego do doświadczalnego badania mechanizmów karabinka z odprowadzeniem gazów, nr 7/2011 (str. 493-500).
 • K. Damaziak, J. Małachowski, P. Płatek, R. Woźniak, Badania wpływu zmiany parametrów masowo-bezwładnościowych podzespołu suwadła na charakterystyki kinematyczne karabinka standardowego, nr 7/2011 (str. 935-942).
 • K. Damaziak, J. Małachowski, P. Płatek, R. Woźniak, Badania wpływu sztywności sprężyny powrotnej suwadła w aspekcie dynamicznej odpowiedzi układu automatyki karabinka standardowego, nr 7/2011 (str. 943-950).
 • Ł. Szmit, R. Woźniak, Wykorzystanie komputerowych programów inżynierskich w pracach konstrukcyjnych nad stanowiskiem do badań wybranych charakterystyk broni strzeleckiej, nr 7/2011 (str. 861-868).
 • W. Furmanek, K. Pęcherzewska, Metodyka oceny jakości bojowej lufowych systemów przeciwlotniczych wykorzystująca środowisko programistyczne MS VISUAL BASIC do komputerowego wspomagania obliczeń, nr 7/2011 (str. 245-252).
 • W. Furmanek, K. Pęcherzewska, Analiza porównawcza lufowych systemów przeciwlotniczych z wykorzystaniem programu komputerowego do wspomagania obliczeń, nr 7/2011 (str. 233-244).

„PROBLEMY TECHNIKI UZBROJENIA”

 • A. Gawron, R. Woźniak, Niektóre aspekty szkolenia strzeleckiego żołnierza uzbrojonego w karabinek kolbowy i bezkolbowy MSBS-5,56, zeszyt 117/2011 (str. 103-112).
 • A. Gawron, R. Woźniak, M. Zahor, Optymalizacja kształtu zewnętrznego karabinków MSBS-5,56, zeszyt 117/2011 (str. 113-121).
 • K. Damaziak, J. Małachowski, P. Płatek, R. Woźniak, Badania sztywności materiału zderzaka suwadła w aspekcie dynamicznej odpowiedzi układu automatyki karabinka standardowego MSBS-5,56, zeszyt 117/2011 (str. 123-131).
 • J. Gacek, J. Kijewski, J. Przanowski, R. Woźniak, Programowana elektronicznie odpalarka do zdalnego prowadzenia ognia z polowych wyrzutni rakietowych, zeszyt 117/2011 (str. 141-149).
 • J. Gacek, G. Jączek, Badania teoretyczno-doświadczalne zapalnika programowanego liczbą obrotów własnych pocisku, zeszyt 117/2011 (str. 133-140).
 • R. Panowicz, K. Sibilski, R. Gieleta, P. Kupidura, R. Bazela, M. Magier, Badania eksperymentalne wybranego typu pancerza prętowego, zeszyt 118/2011 (str. 51-56).

„NOWA TECHNIKA WOJSKOWA”

 • J. Przanowski, R. Woźniak, Elektroniczna odpalarka do BM-21, RM-70/85 i WR-40 LANGUSTA, nr 6/2011 (str. 60-64).
 • T. Linkiewicz, A. Pokraśniewicz, R. Woźniak, Demonstrator technologii ZSSP-35, nr 9/2011 (str. 72-73).
 • R. Woźniak, Prace WAT w zakresie broni strzeleckiej i uzbrojenia artyleryjskiego oraz amunicji, nr specjalny pt. „Z Wojskowej Akademii Technicznej” 25-26.10.2011 (str. 5-8).
 • J. Pietrasieński, M. Podciechowski, R. Woźniak, Wkład WAT w rozwój uzbrojenia przeciwlotniczego, nr specjalny pt. „Z Wojskowej Akademii Technicznej” z dnia 25.10.2011 (str. 9-13).

MAGAZYN STRZELECKI „BROŃ I AMUNICJA”

 • P. Kupidura, RPG-76 KOMAR, nr 5/2011 (str. 26-33).

POLSKI PRZEMYSŁ LOTNICZO-ZBROJENIOWY.
PROGRAMY I PRODUKTY”

 • R. Woźniak – „Modułowy system broni strzeleckiej kal. 5,56 mm (MSBS-5,56)” – 2011 (str. 42).

„GŁOS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ”

 • R. Woźniak, Nowy wizerunek MSBS-5,56, nr specjalny/2011 (str. 17).
 • Praca zespołowa pod redakcją R. Woźniaka, 50 lat Wydziału Mechatroniki, nr 2/2011 (wkładka str. 1-16).
 • R. Woźniak, UZBROJENIE ‘2011, nr 5-6/2011 (str. 21).
 • R. Woźniak, Broń dla TYTANA, nr 5-6/2011 (str. 25).
 • R. Woźniak, Zespół Sterujący Programem TYTAN obradował w Akademii, nr 7-9/2011 (str. 14).
 • R. Woźniak, Święto uzbrojeniowców w WAT, nr 11-12/2011 (str. 14).
 • R. Woźniak, System kalibru 35 mm już strzela!, nr 11-12/2011 (str. 16).