Konferencje

Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej
Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa i Uzbrojenia Lotniczego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

tel.: +48 261 839 636
tel./fax.: +48 261 837 581
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Stanisław SZAJNAR - Kwalifikacje

  Praca doktorska nt.: "Optymalizacja procesu katapultowania", WAT, Warszawa 1989r.

  Staż w Centrum Reagowania Kryzysowego w Departamencie Spraw Obronnych Ministerstwa Infrastruktury. 02.2005r – 06.2005r –Warszawa.

  Certyfikat uczestnictwa w ćwiczeniach "Bezpieczny transport-2005" wydany przez Departament Spraw Obronnych Ministerstwa Infrastruktury.

  Certyfikat "Humans Factor" wydany przez Międzynarodową Agencję Lotnictwa ICAO uprawniający do prowadzenia przedmiotu w ramach PART-147.

  dr inż. Zdzisław IDZIASZEK - Kwalifikacje

  • Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika; specjalność uzbrojenie lotnicze. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Metody oceny trwałości wybranych elementów działek lotniczych", Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa, 1999,
  • ukończenie kursu pedagogiczno-psychologicznego, 1988 -1990,
  • uzyskanie uprawnień instruktora szkolenia praktycznego w zakresie remontu polowego sprzętu lotniczego, 1986,
  • uzyskanie tytułu magistra inżyniera elektromechanika w zakresie Konstrukcji i eksploatacji uzbrojenia lotniczego, Tytuł pracy dyplomowej: "Projekt koncepcyjny rakiety samonaprowadzającej się klasy p-p", Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Elektromechaniczny, 1983.

  mjr dr inż. Michał JASZTAL - Kwalifikacje

  Praca doktorska nt.: „Metody wyznaczania trwałości resztkowej wybranych elementów konstrukcyjnych statku powietrznego poddanych oddziaływaniu niektórych środków bojowych”, WAT, Warszawa 2003r.

  dr inż. Stanisław SZAJNAR - Działalność naukowo - badawcza

  Monografia:
  szajnarwydSzajnar S., Wojtkowiak M.: "Problemy bezpieczeństwa załogi statku powietrznego w sytuacjach awaryjnych". BIL-GRAF, Warszawa 1999.

  Wybrane artykuły w czasopismach naukowych:

  1. Szajnar S., Jasztal M., Ważny M.: “Using of CFD-FASTRAN Software Package for Numerical Analysis of Flow Around the Elements of Aircraft’s Safety System". Proceedings of the 16th International
  2. Szajnar S., Olejnik A., Ważny M., Jasztal M.: "Polish University Simulates Mig-29 Soviet Aircraft Using CFD-FASTRAN" - www.cfdrc.com/news/items/mig-sim.html.
  3. Szajnar S., Jasztal M.: "Wyznaczenie i analiza charakterystyk masowych układu fotel katapultowy - pilot". Biuletyn WAT, Nr 8 (2002r.).
  4. S. Szajnar H. Tomaszek – "Problemy wyznaczania wskaĄników trwałości fotela katapultowego i bezpieczeństwa załogi wojskowego statku powietrznego w warunkach działań bojowych". Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 2/2001.
  5. Szajnar S., Wojtkowiak M.: "Treningi katapultowania pilotów w lotnictwie polskim" Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, tom 6/2000. str. 145-154. 2000r.
  6. Szajnar S.W.: "Aerodynamiczne sterowanie ruchem fotela katapultowego za pomocą spadochronu." Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. Zeszyt 1 (105), V 31, Warszawa 1996.
  7. Szajnar S., Tomaszek H.: "Metoda szacowania trwałości konstrukcji w aspekcie bezpieczeństwa eksploatacji". Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Zeszyt 4 (109). Warszawa 1996.
  8. Szajnar S., Wróblewski M.: "Fotele wyrzucane". Lotnictwo nr 9/93 Warszawa 1993.
  9. Szajnar S., Wojtkowiak M.: "Biodynamiczne i optymalizacyjne aspekty w procesie awaryjnego opuszczania samolotu". Postępy Aerodynamiki nr 1-2, t. 23. Warszawa 1992.
  10. S. Szajnar, "Niektóre problemy bezpieczeństwa załogi śmigłowca w sytuacjach awaryjnych". Informator ITWL nr. 308, s.36-49. Warszawa 1992r.
  11. Szjanar S.W.: "Lotnicze fotele katapultowe". Wojskowy Przegląd Techniczny nr 5. Warszawa 1991.

  Wybrane artykuły i referaty konferencyjne:

  • S. Szajnar, M. Ważny: "Modelowanie procesu awaryjnego opuszczania statku powietrznego przy wykorzystaniu oprogramowania CFD-FASTRAN" XI Ogólnopolska/II Międzynarodowa Konferencja Mechanika w Lotnictwie, Kazimierz Dolny 2004, str. 145-154.
  • Szajnar S.: "Diagnozowanie w podsystemie awaryjnego opuszczania statku powietrznego". III Krajowa Konferencja "Diagnostyka techniczna urządzeń i systemów, Szczyrk 10-13.10.1995r. Wyd. ITWL 1995.
  • Machowski B., Szajnar S.: "Modelowanie i symulacja wybranych faz procesu awaryjnego opuszczania samolotu". I Krajowa Konferencja Awioniki, Rzeszów-Jawor 11-13.09.1995r. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 135. Mechanika z. 45. Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
   • PBG nt.: "Modelowanie i ocena warunków bezpieczeństwa w systemach awaryjnego opuszczania statków powietrznych" realizowany w latach 1998-1999. Efektem pracy są:
    szajnarstan01
    Baza danych o awaryjnym opuszczaniu samolotu:
    szajnarstan02
    Badania tunelowe foteli katapultowych:
    szajnarstan03
    Badania symulacyjne awaryjnego opuszczania statku powietrznego:
    szajnarstan04
    szajnarstan05
   • Projekt badawczo rozwojowy realizowany w latach 2006-2007 we współpracy z ITWL nt: "Studium możliwości modernizacji systemu awaryjnego opuszczania samolotu Ts-11 Iskra", zakończony prototypem nowego systemu awaryjnego opuszczania na samolocie Ts-11 "Iskra":
    <szajnarstan06
    Usytuowanie foteli typu Mk-11 w pierwszej i drugiej kabinie samolotu TS-11F
    szajnarstan07
    Fotele katapultowe Mk-11PL zamontowane na samolocie Ts-11F
   • Ekspertyzy z wypadków lotniczych, w których doszło do użycia foteli katapultowych:
    1. Sporządzenie i opracowanie ekspertyzy z katastrofy lotniczej z użyciem foteli katapultowych w Indiach z samolotu TS11 "Iskra" nr W1742 godz. 11.30 czasu miejscowego dn. 14.03.2000. Warszawa – Hajdarabad 200. Ekspertyza wykonana na zlecenie WZL nr 2 Bydgoszcz 2000r.
    2. Sporządzenie i opracowanie ekspertyzy z katastrofy lotniczej z użyciem foteli katapultowych z samolotu MiG-21bis w dniu 27.09.2001r. Ekspertyza wykonana na zlecenie Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
    3. Sporządzenie i opracowanie ekspertyzy z katastrofy lotniczej z użyciem foteli katapultowych z samolotu TS11 "Iskra" w m. Łask w dniu 03.09.2005r. Ekspertyza wykonana na zlecenie Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
     szajnarstan08