Pracownia Systemów Elektroenergetycznych

W Laboratorium Systemów Elektroenergetycznych prowadzone są zajęcia z przedmiotów Instalacje Płatowcowe, Lotnicze Systemy Energetyczne, Podstawy Automatyki i Automatyzacji oraz Miernictwo. Dodatkowo prowadzone są prace naukowo-badawcze dotyczące rozwoju systemów zasilania i awioniki statków powietrznych.

Laboratorium wyposażone jest w stanowiska wykonane przez pracowników oraz studentów (w ramach realizowanych prac dyplomowych) dedykowane analizie strukturalnej i funkcjonalnej konkretnych elementów i układów stosowanych w elektroenergetyce – ze szczególnym uwzględnieniem lotniczych systemów elektroenergetycznych.


Stanowisko laboratoryjne do badania wybranych układów sterowania
i zabezpieczenia prądnicy prądu przemiennego


Stanowisko laboratoryjne do badania charakterystyk statycznych lotniczego układu napędowego


Stanowisko laboratoryjne do badania przetwornicy PT-125C


Stanowisko laboratoryjne do badania współpracy prądnic prądu stałego


Stanowisko laboratoryjne do badania procesu rozruchu silnika odrzutowego statku powietrznego


Stanowisko laboratoryjne do wyznaczania charakterystyk zewnętrznych prądnicy prądu stałego


Stanowisko laboratoryjne do badania wybranych elementów półprzewodnikowych stosowanych
w układach elektroenergetycznych