Pracownia Systemów Zobrazowania i Symulatorów

pspia2

W Laboratorium Symulatorów i Systemów Zobrazowania prowadzone są zajęcia z przedmiotów Pokładowe Systemy Zobrazowania Informacji i Symulatory, Lotnicze Systemy Nawigacyjne, Systemy Sterowania Statków Powietrznych oraz Zaawansowane Technologie Lotnicze. Dodatkowo prowadzone są prace naukowo-badawcze dotyczące rozwoju symulatorów statków powietrznych oraz wirtualnej rzeczywistości w zastosowaniach lotniczych.
Laboratorium wyposażone jest w stanowiska symulatorów samolotów cywilnych jak i wojskowych. Do dyspozycji studentów dostępne są również stanowiska z systemami zobrazowania informacji spotykanymi na pokładzie współczesnych statków powietrznych.

pspia2
Stanowisko symulatora lotu samolotu pasażerskiego Boeing 737NG

pspia3
Stanowisko symulatora kabiny samolotu Airbus A320

pspia4
Stanowisko symulatora kabiny samolotu F-16

pspia5
Stanowisko do symulacji lotu samolotem klasy General Aviation

pspia6
Stanowisko do symulacji pokładowego systemu zobrazowania Garmin G1000

pspia7
Stanowisko do symulacji systemów zobrazowania informacji oraz automatycznego sterowania samolotem odrzutowym

pspia8
Stanowisko do symulacji systemu zobrazowania informacji w samolotach śmigłowych

Dodatkowo laboratorium dysponuje stanowiskami dla operatorów samolotów bezzałogowych.

pspia9
Stanowiska do symulacji lotu BSP z systemem obserwacji

Uzupełnieniem stanowisk symulatorowych jest system do przechwytywania ruchu, który wykorzystywany jest w projektach badawczo-naukowych związanych z badaniem ergonomii oraz w technologii wirtualnej rzeczywistości.

pspia10
System MOCAP firmy Perception Neuron

Prowadzone w laboratorium prace naukowo-badawcze dotyczące symulatorów statków powietrznych polegają przede wszystkim na opracowaniu stanowisk, które pozwalają zapoznać się z wyposażeniem pokładowym montowanym w kabinie samolotu. Badania ukierunkowane skupiają się na odwzorowaniu 1:1 rzeczywistych pokładów statków powietrznych zarówno pod względem wymiarów, wyglądu i co najistotniejsze funkcjonalności.