Pracownia Systemów Pomiarowych i Automatyki

W Laboratorium Systemów Pomiarowych i Automatyki prowadzone są zajęcia z przedmiotów Metrologia, Podstawy Automatyki, Lotnicze Systemy Pomiarowe, Lotnicze Systemy Diagnostyczne oraz prowadzone są prace studentów podczas realizacji prac dyplomowych oraz w ramach działalności w Kołach Naukowych.

pspia1

Laboratorium wyposażone jest wiele różnorodnych modeli aparatury kontrolno-pomiarowej między innymi: oscyloskopy analogowe, cyfrowe oraz ręczne;  multimetry analogowe oraz cyfrowe; zasilacze laboratoryjne; generatory sygnałów.

pspia2
Przykładowe modele aparatury kontrolno-pomiarowej stanowiącej wyposażenie laboratorium.

pspia3
Przykład zastosowania aparatury kontrolno-pomiarowej podczas ćwiczenia laboratoryjnego „Badanie przetworników AC różnych typów” z przedmiotu Metrologia II

pspia4
Przykład zastosowania aparatury kontrolno-pomiarowej podczas ćwiczenia laboratoryjnego „Pomiar charakterystyk czasowych i częstotliwościowych podstawowych członów automatyki”

pspia5
Stanowisko laboratoryjne do modelowania układów przełączających z wykorzystaniem elementów pneumatycznych i elektrycznych.

pspia6
Komputer analogowy MEDA 50 wykorzystywany w ćwiczeniu laboratoryjnym „Badanie wpływu parametrów korektora na własności dynamiczne układu regulacji automatycznej”.