Pracownia Systemów Nawigacyjnych

W Laboratorium Systemów Nawigacyjnych prowadzone są zajęcia z przedmiotów Lotnicze Systemy Nawigacyjne, Lotnicze Systemy Cyfrowe i Sieci Komputerowe oraz prowadzone są prace naukowo-badawcze dotyczące rozwoju systemów nawigacyjnych dla Bezzałogowych Statków Powietrznych.

psn2

psn3
Laboratorium wyposażone jest w klasyczne systemy nawigacyjne eksploatowane na wojskowych statkach powietrznych takie jak IKW-8, KSI, KS-6 oraz nawigator zliczania drogi powietrznej

psn4
Stanowisko laboratoryjne IKW-8

psn5
Stanowisko laboratoryjne KSI

psn6
Stanowisko laboratoryjne KS-6

psn7
Stanowisko laboratoryjne nawigatora drogi powietrznej

Uzupełnieniem klasycznych systemów nawigacyjnych są współczesne układy nawigacji inercjalnej wykonane w technologii MEMS oraz systemy nawigacji satelitarnej.

psn8
Stanowisko do badania miniaturowych systemów nawigacji inercjalnej

psn9
Stanowisko laboratoryjne do badania systemów nawigacji satelitarnej

Prowadzone w laboratorium prace naukowo-badawcze dotyczące systemów nawigacyjnych dla Bezzałogowych Statków Powietrznych polegają przede wszystkim na opracowaniu innowacyjnych metod i algorytmów określania położenia oraz wyznaczania bezpiecznej trajektorii lotu wewnątrz pomieszczeń. Badania ukierunkowane są na wykorzystanie laserowych czujników odległości oraz magnetometrów na potrzeby systemów typu SLAM (ang. Simultaneous Localization and Mapping).

psn10
Modele laboratoryjne modułów pomiarowych na potrzeby systemów typu SLAM.

psn11
Modele Bezzałogowych Statków Powietrznych wykorzystywanych w badaniach.