Pracownia Lotniczych Systemów Elektroenergetycznych

 

PRACOWNIA
 LOTNICZYCH SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH

 

Pracownia lotniczych systemów elektroenergetycznych wyposażona jest w szereg stanowisk umożliwiających realizację badania funkcjonowania elementów stanowiących wyposażenie lotniczych systemów elektroenergetycznych. Stanowiska te wykorzystywane są m.in. w procesie dydaktycznym z przedmiotach takich jak układy elektroenergetyczne statków powietrznych, lotnicze systemy energetyczne.

 

Stanowisko laboratoryjne nr 1. Badanie aparatury komutacyjnej

 

Ćwiczenie w swojej treści porusza zagadnienia związane z badaniem zarówno charakterystyk statycznych jak i dynamicznych styczników i przekaźników. Przedstawiony materiał pozwala na uzmysłowienie szeregu zjawisk zachodzących w trakcie pracy aparatury komutacyjnej.

             

Ćwiczenie nr 2. Badanie wzmacniacza DO-12-70N

Zamieszczony w treści ćwiczenia materiał w sposób kompleksowy przedstawia zasadę funkcjonowania wzmacniacza magnetycznego. Zilustrowanie treści ćwiczenia przykładowymi charakterystykami pozwala na zrozumienie zarówno przedstawionego materiału jak i zasady działania wzmacniacza magnetycznego. Przedstawiony materiał zawiera cenne informacje często pomijane w pozycjach literaturowych odnoszące się do charakterystyk dynamicznych pracy wzmacniacza.

Ćwiczenie nr 3. Badanie przetwornicy PO-500

Celem ćwiczenia jest przedstawienie zasadniczych właściwości elektromaszynowej przetwornicy jednofazowej. Treść ćwiczenia przedstawiona jest w sposób logiczny, pozwalający na kompleksowe przedstawienie poruszanych zagadnień. Na podkreślenie zasługuje możliwość badania układu znajdującego się w stanach niezdatności.

Ćwiczenie nr 4. Badanie przetwornicy PT-125C

Ćwiczenie, oparte na realnym obiekcie technicznym, wykorzystywanym w lotniczych układach elektroenergetycznych, przedstawia procedurę określania podstawowych charakterystyk przetwornicy elektromaszynowej prądu stałego na prąd przemienny trójfazowy. Istotnym elementem ćwiczenia jest praktyczna realizacja fragmentu procesu strojenia układu regulacji częstotliwości, stosowanego w zakładach produkujących tego typu urządzeń.

Ćwiczenie nr 5. Badanie współpracy prądnicy prądu stałego z baterią akumulatorową

Ćwiczenie przedstawia podstawowe wiadomości z zakresu współpracy prądnicy prądu stałego z baterią akumulatorową. Treść ćwiczenia przedstawiona jest w sposób logiczny i czytelny, a mimo skróconej formy przedstawia kompletną analizę współpracy obu urządzeń. Na szczególną uwagę zasługuje opis działania przekaźnika różnicowo-zwrotnego stanowiącego główny element w procesie współpracy obu źródeł prądu stałego. Przedstawione charakterystyki, zarejestrowane w trakcie przebiegu ćwiczenia, dokumentują poprawny przebieg współpracy prądnicy prądu stałego z baterią akumulatorową.

Ćwiczenie nr 6. Badanie współpracy prądnic prądu stałego

Ćwiczenie oparte na elektronicznym modelu symulacyjnym przedstawia zagadnienia związane ze współpracą dwóch prądnic prądu stałego. Autorzy przedstawili bardzo syntetycznej formie zarówno wprowadzenie do zagadnienia współpracy prądnic jak i opis przebiegu ćwiczenia i zarejestrowanych charakterystyk.

Ćwiczenie nr 7. Badanie wybranych układów sterowania i zabezpieczenia prądnicy prądu przemiennego

Ćwiczenie, oparte na rzeczywistych elementach struktury układu elektroenergetycznego prądu przemiennego, dotyczy układów sterowania i zabezpieczenia prądnicy prądu przemiennego z siecią samolotu. Zamieszczona w części wstępnej notatka w formie skróconej przedstawia najistotniejsze elementy związane z poruszaną w ćwiczeniu tematyką. Przebieg ćwiczenia posiada logiczną ciągłość a zarejestrowane charakterystyki pozwalają na właściwą interpretację zachodzących procesów.

Ćwiczenie nr 8. Badanie statycznych charakterystyk lotniczego układu napędowego

Temat przestawiony jest w sposób czytelny i przejrzysty. Wprowadzenie do ćwiczenia podbudowuje teoretyczne wiadomości dotyczące elementów mechanizmu pokładowego o napędzie elektrycznym. Program ćwiczenia ułożony jest logicznie i umożliwia właściwą interpretację zarejestrowanych charakterystyk.

Ćwiczenie nr 9. Badanie dynamicznych charakterystyk lotniczego układu napędowego

Temat opracowany staranie i przejrzyście. Porusza wiele ważnych wątków z zakresu identyfikacji, rejestracji i analizy charakterystyk dynamicznych lotniczych układów napędowych. Treść ćwiczenia skomponowana w sposób logiczny i interesujący poruszający wiele ważnych zagadnień odnoszących się zarówno do przedstawianych charakterystyk jak i przytoczonych zależności.